ספר ליקוטי עיצות

הקדמה

מי האיש החפץ חיים, מי הבוחר בחיים נצחיים. מי החס על נפשו באמת, מי לה', ישים לבו אל החבור הקטן הזה, מעט הכמות ורב האיכות. הביטו וראו והתמהמהו תמהו, כי פעול פעל בימיהם: אשר נתגלו דרכים ועצות נפלאות ונוראות חדשים גם ישנים, מיוסדים על אדני פז, שתולים על פלגי מים, נובעים ממעין היוצא מבית ה':

מים עמוקיים עצה בלב איש, אשר הדלם איש תבונות. לכו חזו מפעלות ה', שימו לבבכם לדברים האלה, כי הם דברים העומדים ברומו של עולם. דברי אלוקים חיים ומלך עולם:

דברים המחיין את כל הנפשות מקטן ועד גדול, מרום כל דרגין עד תכלית מדרגה התחתונה: אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר לא תמצאהו בספר הזה, וכל אשר תשאלך נפשך לא יאצל ממך הכרך הקטן הזה. הט אוזניך ושמע, פקח עיניך וראה; והבן והבט האמת לאמתו. הסר ממך עיקשות לב ודרכי ליצנות ושקרים. וחכמות של הבל הרחק ממך. חוסה על נפשך והטה דעתך ומחשבתך אל האמת לאמתו, כי אם, חס וחלילה, תטה מן האמת, את מי תטעה. הלא לא תטעה כי אם את עצמך. אייתי ספר הזה וחזה בו: היש בלשונו עולה, חס ושלום. אם הטה אשורו מני דרך הישר והאמת, אשר דרכו בו אבותינו מעולם: בה' בטחתי. אל אבוש בדברים האלה לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי. אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו, אשר עמד לימין אביון כמוני, וחזקני ואמצני ללקט שושנים נוראים כאלה, סגולות יקרות ורפואות נצחיות האלה.

חיי נפשות כאלה מבארות מים חיים, ממעייני הישועה, אשר כל הנובע מהם, כולם מיוסדים על דברי אבותינו ורבותינו, זיכרונם לברכה, בתורה שבכתב ובעל פה. בתורה נביאים כתובים; ותלמוד בבלי וירושלמי; ומדרשים וספרי הזהר הקדוש; וספרי האר"י, זכרונו לברכה. עליהם בנויים ומיוסדים הדברים האלה, המובאים בכרך הנורא הזה. ולהרחיב בשבח מעלתם יקצרו המון יריעות, אך המסתכל בהם בעין האמת, יראה בעצמו את יקר תפארת גדולתם, והאמת יעיד על עצמו. וה' אלוקים אמת; יתן ליעקב אמת, וישלח אורו ואמתו וינחנו תמיד בדרך האמת. ויטה שכמנו לעובדו כל ימי חיינו באמת, לאהב השלום והאמת, עד יכון בחסד כיסא דוד, וישב עליו באמת במהרה בימינו אמן:

אמת ואמונה

קטגוריות: עצות ישרות

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

ברכת המזון | חשיבות...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים –...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

ליקוטי עיצות | אמת...

נכתב ב כ׳ בסיון ה׳תשע״ז (14 ביוני 2017)

אין תגובות

למה ה' עושה לי...

נכתב ב כ׳ בסיון ה׳תשע״ז (14 ביוני 2017)

אין תגובות

חסד חינם

  • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
  • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
  • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
  • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.