ברסלבהילולת צדיקיםכללי

סעודת עניים הושע בן בארי

הנביא הושע בן בארי - סגולה לישועה

סעודת עניים לכבוד הנביא הושע בן בארי

סעודת עניים היא – סגולה גדולה ובדוקה: לברכה והצלחה, לרפואה וישועה ולהינצל מכל צרה צוקה ומחלה…

כי כוח הצדקה של החסד והרחמים (להאכיל ע"י בתי התבשיל סעודת עניים) שציוותה התורה הקדושה – יש לה כוח נפלא שעל ידה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות הן בגשמי הן ברוחני…

על כן תמצאו הרבה סגולות, אבל העיקר היא התפילה וכדי שיומתקו הדינים ויתקבלו התפילות בחן בחסד וברחמים לפניו יתברך…

צריך זכות וקשר עם לומדי התורה – ומה גדול מלהאכיל תלמידי חכמים 'סעודת עניים' שרובם עניים הגונים כשרים וישרים, שבכוח האכילה של הסעודת עניים – יושבים ולומדים ומתפללים ?!

מי שרוצה זכות לחיים ברכה וישועה – זה יותר מסגולה זו חכמה ועיצה טובה – לתמוך ולהאכיל לומדי תורה, כי עץ חיים היא למחזיקים בה !

ארוחות צהריים חמות למשפחות נזקקות !

ארוחות צהריים חמות למשפחות נזקקות ע"י בתי התבשיל של חסידי ברסלב !

סעודת עניים, הושע בן בארי.

מה מקורה של הסגולה הידועה – סעודת הודיה לזכרו של הושע בן בארי, ומה הקשר דווקא לשמו?

מובא בשם החוזה מלובלין סגולה שהחולה יקבל עליו, שכשיבריא יעשה ביום שלישי מימי השבוע סעודת עניים – לתלמידי חכמים ויראי ה' לכבוד הושע בן בארי, ויושע. וטוב שיאמרו בסעודה שבח נפלא של "נשמת כל חי" במניין עשרה ת"ח עיין בסגולת "נשמת כל חי".

מובא כתוב : "קבלה בידנו מהרב הקדוש מלובלין זיע"א, באם יש לאדם חולה בתוך ביתו, יקבל על עצמו אשר בעת ישוב החולה לאיתנו הראשון, אזי יעשה ביום ג' הראשון מימי השבוע – לנשמת הושע בן בארי סעודת מצווה / סעודת עניים עבור תלמידי חכמים ויראי השם.

וטוב שיקבל החולה בעצמו הקבלה הנ"ל, וקודם הקבלה יאמרו המקבלים ב׳ פסוקים מישעיה ח', (יט) וְכִי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם דִּרְשׁוּ אֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים הַמְצַפְצְפִים וְהַמַּהְגִּים הֲלוֹא עַם אֶל אֱלֹהָיו יִדְרֹשׁ בְּעַד הַחַיִּים אֶל הַמֵּתִים: (כ) לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה אִם לֹא יֹאמְרוּ כַּדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין לוֹ שָׁחַר:  עד כאן לשונו (ס׳ בארת המים).

(תהלים קיט – קטו, קיז) סוּרוּ מִמֶּנִּי מְרֵעִים וְאֶצְּרָה מִצְוֹת אֱלֹהָי: סָמְכֵנִי כְאִמְרָתְךָ וְאֶחְיֶה וְאַל תְּבִישֵׁנִי מִשִּׂבְרִי: סְעָדֵנִי וְאִוָּשֵׁעָה וְאֶשְׁעָה בְחֻקֶּיךָ תָמִיד:

בפסוקים הנ" מרומזים כל סודות הסגולה : איך אזכה שיסורו ממני מרעים ייסורים דינים ומקטרגים, שאוכל לשמור מצוות אלוקי.., ואיך אזכה להתרפא ממחלתי ומשברי – שבר לשון מחלה, כמ"ש נאמר בשעת החורבן כי גדול כים שברך מי ירפא לך, כי בטל כח הרפואה. ובשעת הגאולה נאמר : וביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא (ישעי' ל'). וכמ"ש : כִּי הִיא אֲשֶׁר עַל יָדָהּ כָּל רְפוּאַת מַחֲלָתֵנוּ אֲשֶׁר נֶחֱלִינוּ וְנִשְׁבַּרְנוּ בְּמַחֲלָה אַחַר מַחֲלָה בְּשֶׁבֶר אַחַר שֶׁבֶר עַד כִּי גָּדַל כַּ"יָּם" שִׁבְרֵנוּ. כל זאת ע"י "סעדנו – עשו סעודה לתלמידי חכמים (בחי' ואשעה בחוקיך תמיד – ע"י מצוות החזקה ותמיכה בלומדי התורה הקדושה יומם ולילה) ואושעה – ויהיה לכם כל הרפואות וכל הישועות.

"ויחזו אלוקים ויאכלו וישתו" (שמות כד). ויחזו אלוקים – אם רואים דינים בחי' אלוקים מידת הדין, אזי ויאכלו וישתו – עשו סעודה ויהיה לכם כל הישועות.

ובמדרש על ספר הושע מובא : "וגם אני נתתי לכם נקיון שנים – אמר רבי חנה בר שלמיה משמיה דרב : כיון שנתמעטו שניו של אדם נתמעטו מזונותיו, שנאמר וגם אני נתתי לכם נקיון שנים וגו' ". וכנראה שהאדם בשעת מחלתו מנדב מזונות לתלמידי חכמים, שכשיתרפא וישובו מזונותיו, הוא לא ישמור אותם לעצמו אלא יהנה בהם חכמים. ובמיוחד שכתוב שהצדקה מצילה ממחלה ומוות. ועוד כתוב במדרש שם, שהצדיקים מצילים את הרשעים מעונשם…

מוקד הישועות של חסידי ברסלב ע"י סעודת עניים לכבוד הושע בן בארי, עניים נהנים – ואתם מתברכים ונושעים!

בית התבשיל של חסידי "ברסלב מאיר" – עורכים מדי יום סעודות צהריים חמות לעשרות עניים ואביונים תלמידי חכמים.

אנו משמשים עבורכם שלוחי מצוה, לקיים את המצוה הנשגבה והכבירה של הכנסת אורחים המשולה לקבלת פני השכינה עם כל ההידורים האפשריים בדרך של כבוד ובחכמה שלא יבואו לידי בזיון.

מן המובחר והמועיל לתרום :

לפני שנושעים – כדי שזכות המצווה תעמוד לזכות ולמליץ יושר שיתקבלו התפילות והבקשות, ברחמים לפני השי"ת, ולהמשיך עי"ז ניסים ונפלאות.

וגם לאחר שנושעים – כסעודת הודיה על הטוב שגמלהו השי"ת ולומר "נשמת כל חי" כנ"ל.

סעודת מצווה להאכיל תלמידי חכמים עניים הגונים – מכל סיבה ולכל מטרה. ישועת ה' כהרף עין ! נסו ותווכחו !

סעודת עניים אחת פשוטה ללא דגים ובשר ל 10- עניים בסביבות  180₪, וכל המוסיף לסעודה – יוסיפו לו מן השמים !

הזדמנות פז! בית התבשיל סעודת עניים…

כל מי שיזמין ע"י חסידי ברסלב, סעודות עניים הגוניים ב-78 ₪ * 12 חודש, גימטריא "מזלא" – כי ישראל מעל המזל (אפשרות בתשלומים), בנוסף לאמירת "נשמת כל חי" בעשרה בעת הסעודות ע"י תלמידי חכמים של ישיבת ברסלב, יוזכרו לברכה ובתפילה ע"י מוקד התפילות – שמו ושמות בני משפחתו בכותל המערבי ובקבר רחל אמנו ובאומן במשך כל השנה, על ידי תלמידי חכמים יראי שמים וצדיקים של חסידי ברסלב.

לתרומת סעודת עניים הגונים

וסגולת הנביא הושע בן בארי צלצלו

053-3171231 ; 054-8496548

השאירו פרטים לברכה ונחזור אליכם

שם מלא (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

לתורמים : נא להשאיר שמות לברכה ותפילה >> שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
הערה: הבקשה מועברת לגדולי חסידות ברסלב שליט"א !

קורות חיים ונבואותיו של הנביא הושע בן בארי

הושע בן-בארי [בארי אביו היה נביא], היה  נביא אשר פעל בממלכת ישראל באמצע ימי בית ראשון, לקראת חורבן ממלכת ישראל. הוא ניבא בסוף המאה ה-8 לפני הספירה – לממלכת יהודה ולממלכת ישראל. מתוך דבריו (ספר הושע): "וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה".

הושע, ישעיה, עמוס ומיכה, התנבאו בפרק אחד, וגדול שבכולן הושע [מסכת פסחים]. הושע היה משבט ראובן, וכמו שהיה ראובן בכור לשבטים כן היה הושע בכור לנביאים. לדעת הראב"ע ניבא כארבעים שנה, מסוף ימי עוזיה ועד תחילת ימי יחזקיה.

בכל דבריו של הושע, נמצאו תוכחה ונחמה משמשים בערבוביה, זה לעומת זה. הוא הוכיח את ישראל בדברים קשים: "כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם". אך גם ניחם את בני ישראל: "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי".

ספרו, הכולל ארבעה עשר פרקים, הוא הראשון בספרי תרי עשר. הוא נערך על ידי אנשי כנסת הגדולה ונסדר בראש תרי עשר. הושע מחלק את בני ישראל לשנים: יהודה, ואפרים – עשרת השבטים שמלכם הראשון ירבעם היה אפרתי.

נאומיו קשורים תמיד בזיכרונות היסטוריים של העם. לשונו מבטאת ניב ישראלי צפוני. עיקר נבואותיו של הושע הן תוכחות לאנשי ממלכת ישראל, אולם הן מכילות גם פניות אחדות לאנשי ממלכת יהודה. הושע היה נביא לעשרת השבטים בטרם גלו מעל אדמתם, אך דיבר בדרך אגב גם על מלכות יהודה, אבל איננו מזכיר את שם ירושלם.

הושע הוא אחד מספרי המקרא, הראשון בספרי תרי עשר. לספר שני חלקים:

-פרקים א-ג :נבואות תוכחה ונחמה המעוגנות ומסומלות בחייו האישיים של הנביא- מתארים את שני הנישואים של הושע כסמל ליחסים בין ישראל לה': תחילה ציווה ה' על הושע לקחת לו "אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי ה'" [הושע]הילדים שנולדו מנישואין אלה נקראו בשמות סמליים – יזרעאל ,רוחמה ולא עמי .אחר כך פנה ה' שנית להושע וציווה עליו "לך אהב אשה אהבת רע ומנאפת", כמשל  ל"אהבת ה' את בני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים" .

-פרקים ד-יד: נבואות תוכחה על פשעיהם של ישראל, על העונש הצפוי להם, ועל הגאולה העתידה להגיע לבסוף- הכוללים תוכחות לישראל על שחיתות מוסרית, מדיניות לקויה והתנהגות דתית פסולה, לצד קריאה חוזרת לתשובה. הספר עוסק ביחס המיוחד של ה' לישראל ,על ברית, חסד, צדק ומשפט, רחמים ודעת אלוקים. ספר הושע מסתיים בנבואת נחמה.

קברו של הנביא הושע בן בארי

הינו היחיד מכל הקברים הקדושים בצפת השייכים ליהודים, שזכה לבנין ולכיפה עליו. האגדה* מספרת כי לפני שנים רבות בימי שלטון האפנדים, היו יהודי צפת נתונים תחת עולם הכבד של תושביה הערבים, ואסור היה להם לבנות כיפה לנוי על קברי קדושיהם. באופן יוצא מן הכלל נהגו לגבי קבר הנביא, בגלל מעשה שהיה:

פעם רצו שני ערבים להעליל עלילת דם על ישראל. נטלו ילד מת והניחוהו בבית הקברות בפתח מערתו של הושע הנביא. באותו לילה ראה הרב בחלומו והנה הושע עולה מקברו ומתייצב לפניו וקורא: קום רד אל המערה, רשעים הטילו שם ילד ערבי מת כדי להעליל איתו עלילה על ישראל! הלך הרב, העיר אחדים מאנשיו וירדו אל בית-הקברות. כשבאו אל מערת הושע מצאו את גופת הילד מוטל שם כפי שסופר לרב בחלומו. נטלו את הילד המת והטמינוהו במקום אחר.

כשעלה השחר והיהודים השכימו להתפלל כדרכם, התנפלו הערבים לפתע על כל בתי-הכנסת ורצו לנקום ביהודים את דמו של הילד, אך היהודים טענו שאין הם יודעים דבר. הביאו את המושל ואת כל הנאספים אל בית הקברות, ועשו עצמם כמחפשים בין הקברים. לבסוף נגשו אל קברו של הנביא הושע כשעיניהם מתנוצצות משמחה, אולם להפתעתם ואכזבתם לא מצאו שם דבר. חזרו הרשעים מבוישים והבינו שהיהודים מצאו את המת ולקחוהו משם.

מקץ ימים אחדים נראה הנביא הושע בחלומו של הרב שנית ואמר לו: קום רד אל קברי שנית. הזדים הטילו בו מת אחר, והם עומדים ושומרים עליו. אל תירא ואל תפחד מפניהם. השומרים הוכו בסנוורים, הוצא את המת מידיהם ושים אבנים במקומו. – עשה הרב כפי שנאמר לו.

למחרת בבוקר חזר המקרה על עצמו. הערבים הלשינו לפני שר המושל שנית והלכו אל קבר הושע, אך לתדהמתם מצאו את ארבעת השומרים כשהם יושבים על הארץ ומחזיקים באבנים. אמר המושל: לא דבר ריק הוא, צריך לחקור את העניין על אמיתותו. התחיל לחקור, אולם הערבים הכחישו את מעשיהם.

שלח המושל לקרוא לרב וביקש ממנו לספר מה באמת קרה, ונשבע לו שלא יגע בו לרעה. סיפר הרב למושל דברים כהווייתם, הלכו ובדקו ומצאו שהם נכונים. מיד אסרו את המלשינים בשלשלאות של ברזל ושלחום לבית הסוהר .

אמר המושל: אכן ראוי איש אלהים זה לשם נביא שאתם מכנים אותו. באותו יום ציווה לבנות שם "כיפה". והיא הכיפה העגולה והלבנה המתנוססת על קברו של הושע בן בארי עד היום.

לתרומת סעודת עניים הגונים וברכת הושע בן בארי צלצלו

053-3171231 ; 054-8496548

תגים

6 thoughts on “סעודת עניים הושע בן בארי”

 1. האתר שלכם נפלא ואני נכנסת אליו כמעט כל יום .
  אבל מה לעשות שכל מה שיש לי זה המחשב שלי שבקושי אני משלמת אותו וחלק הבן שלי משלם . אני לא יכולה לתרום כי אני לא עובדת כבר 6 שנים ואין לי הכנסות . בעלי גימלאי וזה כל מה שיש לנו , אז לכן אני גם לא מבקשת מכם דבר בחינם . רק רוצה לאחל לכם להמשיך ולהצליח ולהחדיר יהדות בכל מקום .
  חג שבועות וקבלת התורה בשמחה .

  1. תודה רבה על המילים החמות הם שוות יותר כדברי חמכינו ז"ל אחד התורם לעני מתברך ב6 והמפייסו מתברך ב11
   כי כסף מתכלה , ומילה טובה נותנת כוח ועוז ותקווה ורוח חדשה להמשיך עוד ועוד….

   נ.ב למה קישרת את התפילות לתרומה ?
   אנחנו שמחים להתפלל חינם על כל מי שמבקש !
   תרומות זה למי שיכול לתמוך בפעילות והפצת היהדות…..
   חסידי ברסלב

 2. בס"ד
  תודה רבה לכם.
  חיזקו ואימצו וה'יהיה עימכם.
  בבקשה התפללו עבור אחותי: אופירה בת חמיסה מיסה לבריאות נפשית וגופנית.
  גם עבור ביתי :רייצ'ל בת מימה פנינה
  וגם עבורי:מימה פנינה בת חמיסה מיסה.
  בשורות טובות לכם ולכל משפחתי ולכל עם ישראל.

 3. שלום רב
  נבקשתי ע"י הרב שלמה .ע. לעשות סעודת הודיה לבת שלי שתתפקד, עדיין לא התפקדה. והייתי רוצה לדעת האם אתם עושים לכבוד הנביא יהושע בן ארי ,והאם לזה התכוון הרב ,או שאני בעצמי צריכה לעשות את ההודיה זהו נדר ואני רוצה ליישם אותו .

  1. כן אנחנו עושים סעודת הושע בן בארי
   מסתמא לזה התכוון הרב
   כן , גם את יכולה לעשות זאת בעצמך בבית עם 10 תלמידי חכמים עניים הגונים
   שיעשו את הסדר המבוקש
   אם תרצי נשמח שתאכילי את התלמידים הצדיקים של הישיבה שהם באמת עניים הגונים והתפילות והבקשות שלהם אמיתיים מהלב – וזה עשה ועושה פלאים למי שעשה ועושה !
   בברכת התורה ולומדיה
   מוסדות ברסלב מאיר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *