פרשת השבוע

 • אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא

  פרשת השבוע האזינו וזהו (דברים לב-ד) "הצור תמים פעלו.. א-ל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא". פסוק זה הוא יסוד גדול ועצום באמונתינו. להאמין באמונה שלימה שהשי"ת לא עשה לא עושה ולא יעשה שום עָוֶל לשום יהודי, קל וחומר לכלל ישראל. ואם כי בדבר הזה…

  קרא עוד...
 • ויראת מאלקיך – יראת ה' היא אוצרו

  מי האיש אוהב ה' וחרד לדברו... כי יראת ה' היא אוצרו... והיא מקור הברכה...

  קרא עוד...
 • חילול השם

  תקציר : והנה כל אחד ואחד מאתנו צריך לבדוק ולחפש ולמשמש במעשיו, דיבוריו ומחשבותיו, שמא נדבק בו משהו מהחיידקים המסוכנים הנ"ל, ויתכן שבסתר לבו, או במסתרים ביתו וכו' מרשה הוא לעצמו ומקל ומזלזל בדברים שאסור לעשות כן (ואף יתכן שימצא דברים חמורים במעשיו), וכן להיפך…

  קרא עוד...
 • ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך ולביתך

  ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תבוא לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע, וזהו (דברים כו-יא) "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך ולביתך". ברוך ה' מצבנו הגשמי הוא טוב לאין ערוך לגבי הדורות…

  קרא עוד...
 • גיל הטיפש עשרה

  השיחה השבועית של ראש ישיבת ברסלב מאיר על פי פרשת השבוע כי תצא. על גיל הטיפש עשרה וזהו (דברים כא-יח וכו') "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. ויסרו אותו ולא שמע אליהם.. ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת, ובערת הרע…

  קרא עוד...
 • ישיבת בין הזמנים ברסלב נווה יעקב ירושלים

  הגאוה ורדיפת הכבוד

  פרשת השבוע משפטים | מאת ראש ישיבת ברסלב מאיר וזהו (דברים טז-כב) "ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך". הגאוה ורדיפת הכבוד מידות מגונות מאד הם, וכמ"ש (משלי טז, טו) תועבת ה' כל גבה לב, וכתיב (שם טו,כה) לפני שבר – גאון, ולפני כשלון…

  קרא עוד...

פרשת השבוע

שי עולמות – עלון שבועי לשבת של ישיבת ברסלב "נצח מאיר" | מאת הרב החסיד הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

ובו השקפה, הנהגה והדרכה מוסר ויראת שמים לבני דורינו על פי פרשת השבוע. מבוסס על דרכי השקפת תורה ועולמו של רבינו נחמן מברסלב.

מאות יותר הכניסו את הספר "שי עולמות" לביתם – וזכו ונשאו ברכה, ועשו פרי

עשרות מכתבים ותגובות משמחות בשבח והודיה על קוראים שקראו קיבלו עשו והצליחו !

הספר מלא בעיצות מעשיות איך לחיות את החיים בהשקפה ישרה על פי דרכי החסידות בטעם של ברסלב בשמחה על פי התורה הקדושה ורבותינו הקדושים צדיקי האמת מדור ודור בפשיטות ובתמימות.

עשרות מכתבים המבארים את דרכי החזרה בתשובה בדרך בריאה ויציבה, כל אחד לפי עניינו. שמירת הברית. טהרת הלב. תפילה. איך לא להתבלבל מהבלבולים. עיצות לא להתפתות לדמיונות והבלי העולם הזה.., השקפת עולם איך למצוא את החלק השני לזיווג הגון בניית בין נאמן וכשר בישראל. ממולץ לזוגות נשואים לשלום בית. פרנסה בכשרות. וחינוך הילדים.

ניתן לקרוא כל שבוע באתר – בקטרוגיה פרשת השבוע , או לקנות את הספר אצל מנהל הישיבה 050-4161022