דבר עם אבא שבשמיים

חולצות חדשות של אירגון הלוחמים נגד דעא"ש : דבר עם אביך שבשמיים – יבטאטא

ותפילה לזכות לתפילה.

מספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – תפילה מג (מיוסד ע"פ תורה פ"ד בליקוטי מוהר"ן).

"אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך".

ריבונו של עולם שומע תפילה, הבוחר בתפלת עמו ישראל ברחמים, זכני ברחמיך הרבים להרבות בתפילה תמיד..,

ואזכה להתפלל בכוונה גדולה ובמסירת נפש ובכוח גדול,

ותעזרני ותושיעני שאזכה להכניס כל הכוחות שבקרבי בתוך דבורי התפילה [עיקר הכוונה בתפילה היא כדברי רבי נחמן מברסלב = להתרכז לשמוע באוזניו מה שמשמיע בפיו ולנסות להבין את הנאמר, דהיינו לא סתם לגרוס ולטחון מילים !!],

באופן שאזכה להגביר את התפילה שהיא מלכות דקדושה על מלכות הרשעה.

ועל ידי זה אזכה להכניע ולשבר ולבטל כל המחשבות של גדלות ופניות, וכל המחשבות זרות הבאים לבלבל את תפלתי חס ושלום, כי אתה יודע שאין בי כח לבטלם, כי אם ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים.

רחם עלי למען שמך, והושיעני ועזרני וחזקני ואמצני בכחך הגדול שאזכה להכניס כל הכוחות שבי בתוך התפילה. ואתפלל לפניך תפלתי תמיד בכח גדול, עד שאזכה על ידי זה לבטל לגמרי כל המחשבות של גדלות ופניות וכל המחשבות זרות שבעולם, שלא יהיה להם שום כח לבלבל את תפלתי חס ושלום, רק אזכה לגרשם ולסלקם ולבטלם לגמרי מעלי ומעל גבולי שלא יוכלו לעלות על דעתי כלל, באופן שתהיה תפלתי זכה ונכונה ורצויה ומקבלת לפניך.

ואזכה להוציא את התפילה מכסויין דילה מלבושין דקליפה, לבררה ולזככה מאחיזת הקליפות מאחיזת מלכות הרשעה, ולהעלותה ולהלבישה בלבושין דנהירין שהם 'חוור סומק ירוק', שהם אור האבות, עד שתהיה מתקנת בתכלית התיקון, ויהיה לה כח לעורר אהבתך העליונה, שתחבר אותה עמך באהבה ואחווה ורעות.

ויהיה נעשה תמיד יחוד קודשה בריך הוא ושכינתיה על ידי תפילותנו, יחודא שלים בתכלית השלמות.

ותזכור ותקים את בריתך אשר נשבעת לאבותינו כיום הזה, ותחדש השבועה אשר נשבעת להם כאלו היום נשבעת להם.

ותרחם עלינו ותמהר להוציאנו מהגלות הארוך המר הזה, ותגאלנו גאלת עולם לחבר את האהל להיות אחד:

מלא רחמים גואל ישראל, רחם על כנסת ישראל אשר היא שכינת עזך, אשר כל התגלות אלהותך וידיעת רוממותך ותשוקת אמונתך, הכל על ידי ישראל עמך אשר בהם בחרת. וגלית לנו שעיקר ההתחברות והדבקות אליך הוא על ידי התפילה, כי התפילה היא שער שדרך שם נכנסין להשם יתברך, ומשם מכירין אותו.

רחם עלינו למען שמך, וזכנו לתפילה בשלמות בכל הכוחות באמת, ונזכה להרבות בתפילה תמיד, כמו שגלית לנו על ידי חכמיך הקדושים שאמרו, הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו.

קומה בעזרתנו והושיענו תמיד, בפרט בעת התפילה, שאז מתגברים עלינו המחשבות זרות והבלבולים והמניעות הרבה מאד, אשר אין לשער.

רחם עלינו והושיענו ומלא משאלותנו ברחמים, שנזכה להתפלל בכח גדול עד שנזכה לשבר ולבטל כל המחשבות זרות לגמרי.

ונזכה לתפילה בשלמות תמיד, עד שנזכה על ידי התפילה לכנס ולהתקרב אליך ולהכיר אותך באמת, ולהתחבר ולהתדבק בך בתכלית הדבקות בשלמות באמת, כרצונך הטוב. בעלמא דין ובעלמא דאתי, לעולמי עד ולנצח נצחים. ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: "ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כולכם היום, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי", אמן נצח סלה ועד:

יש לך מעשרות ?

תרום אותם להפצת יהדות וזיכוי הרבים – כמו שרבי נתן אמר שעיקר טרכה שלכם יהי'

יפוצו מעיינותיך חוצה !!! ואין סגולה לקבלת התפילות יותר מכך !!!

צלצלו והעבירו תרומה 050-4161022

או בבנק הפועלים סניף 533 חשבון 311101 ברסלב "נצח מאיר"

קטגוריות: כללי

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

ברכת המזון | חשיבות...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים –...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

ליקוטי עיצות | אמת...

נכתב ב כ׳ בסיון ה׳תשע״ז (14 ביוני 2017)

אין תגובות

למה ה' עושה לי...

נכתב ב כ׳ בסיון ה׳תשע״ז (14 ביוני 2017)

אין תגובות

חסד חינם

  • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
  • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
  • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
  • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.