crxkc

crxkc

crxkc = ברסלב בגיבריש

אז… פשוט טעיתם והקלדתם בגיבריש

אבל הכל משמיים כי בכל אופן הגעת למקום הנכון

ישיבת ברסלב מאיר – את ופורטל יהדות בטעם טוב של רבי נחמן ברסלב

 crxkc