גרושים

  • להתגרש או לא ? מה הרב אומר ?

    כבוד הרב להתגרש או לא להתגרש בשביל הילדים ? שאלה נפוצה לצערינו בימינו , כמה מילים על הנושא מראש ישיבת ברסלב על פי פרשת השבוע נשא ! בס"ד ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע נשא לכבוד..אחדשה"ט!…

    קרא עוד...