דירה

  • תפילה לקניית דירה | תפילה לקניית דירה

     תפילה לקניית דירה | תפילה לקניית בית | בניית בית. ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – תפילה קמה. (מיוסד ע"פ תורה רס"ו). …יהי רצון מלפניך מלא רחמים וחסדים שתשפיע עלינו דעת שלם ואמתי על ידי מצות סוכה הקדושה באופן שנזכה…

    קרא עוד...
  • ברכת הבית

    ברכת הבית בזה הבית תשרה הברכה, בזה הבית תשכון שכינה, בזה הבית ששון ורינה. ברכת הבית תפילה בשם יי א-ל עולם נעשה ונצליח – עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ… יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו, א-ל עליון שתעשה נא עימנו…

    קרא עוד...