אדם בלי יראת שמיים יכול להיות מסוכן מאד

אדם בלי יראת שמיים יכול להיות מאד מסוכן | פרשת השבוע וירא
מתוך עלון לשבת על פרשת השבוע
על פי דעת תורה והשקפת עולם של רבינו נחמן מברסלב
ישיבת נצח מאיר ירושלים
https://www.breslevmeir.com/פרשת-השבוע
מוסדות ברסלב מאיר – ירושלים
052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה