אורות החנוכה

אורות החנוכה – חודש כסלו הוא חודש ה"אורות"

הנה אנו נמצאים כבר בעיצומו של חודש כסלו, בחודש זה חוגג עם ישראל את חג החנוכה. אפשר לעבור את החג עם נרות וסופגניות, אבל דע שימים אלו טומנים בתוכם מתנה גדולה. זו מתנה מאת ה' יתברך לכל אחד מישראל.

ימי חנוכה נקבעו בעיקר להלל והודאה. בחנוכה שימו לב אין מצוה של סעודה, כך מבואר בשולחן ערוך, עיקר מהות החג היא הלל והודאה, הטעם לכך הוא שבימי היונים לא היתה כוונת אויבנו להשמיד את הגופים כמו בפורים אלה כוונתם היתה להעביר על דת להפריד בין עם ישראל ומצוות התורה… כמו בימנו שמנסים הרפורמים לחוקק חוקים שונים ומשונים כנגד היהדות והמסורת של מאות ואלפי בשנים לעוות ולבלבל ולהרחיק מהיהדות החרדית דעת והשקפת התורה !

הכליה שריחפה מעל ראשם של ישראל היתה כליה רוחנית. אנטיוכוס לא גזר עליהם להרוג ולהשמיד, רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם. (כמו שאנו אומרים – להשכיחם תורתך ולהעבירם מעל חוקי רצונך) לכן לא קבעום חז"ל אלא להלל ולהודות לבד, כלומר כיון שהם רצו למנוע אותנו מזה, לכפור בדתנו חס ושלום, ובעזרתו יתברך לא הפיקו זממם וגברה ידינו, לכך אנו מודים ומשבחים לו על שהיה לנו לאלוקים ולא עזבנו מעבודתו. (לבוש)

והנה כבר מבואר בספרים שאור הניצחון של חנוכה מאיר עלינו בכל שנה (כמו שאנו אומרים בימים ההם בזמן הזה), ומבואר מרבינו הקדוש שעיקר התפילה זה דבקות היינו שע"י ההודאה אפשר לזכות להתדבק בו ית'. ועצות רבינו הרי הם כלליות גדול לכל אחד בכל מקום וזמן יוצא שמדובר לכל אחד מישראל אפילו עבר עליו מה שעבר אם רק נרים את הראש ונתחיל להודות על הדברים הקטנים שבכל יום הרי חסד ה' מסובב אותנו בכל רגע בכל מקום, אזי נזכה שאור ימי החג, אור החסד הגדול יפלח לו דרך לתוך ליבנו וימיס את ענני החושך שמפרידים ביום יום מלהרגיש קרבת ה' .

אורות החנוכה

איך עושים את זה ? רבי נחמן מברסלב מבאר בתורה צוהר תעשה לתיבה שכל אחד אפילו נמצא בחושך גדול ולא רואה מוצא יכול גם הוא למצוא את ה' איפה שהוא נימצא. ומה יעשה ? דיבור של אמת . ימצא דבר אחד אמיתי לעינינו, נקודה שיכול להודות עליה ויוציא את תבות הדיבור באמת, יודה לה' באמת . על אחד מאלף אלפי אלפים טובות ניסים וניפלאות שעושה ויעשה איתנו בכל עת . רבינו מסביר שכאשר יהודי עומד ליפני ה' ומדבר דיבור של אמת, ה' עוזב כביכול את כל העיסוקים שלו ובא להקשיב לבנו האהוב. שהרי כבר מבואר ע"י דויד המלך בתהילים " קרוב ה' לכול קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת" . זה מציאות!! ה' ית' אור אין סוף עוזב הכל ובא להקשיב לך. קשה להאמין? תנסה . ושאור אין סוף מתקרב… הרי כבר אמרו מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ואור ה' ית שממלה כל העולמות לא כל שכן?

מקובל בין חסידי ברסלב שאין שואלים איך עבר החג, אלה מה נישאר לך מהחג? מה לקחת מהחג? ולטעום את החג צריך הכנה. מסופר על ר' נחמן מטולשין שעמל כל ערב סוכות קשה על בנית סוכה מהודרת ושישב בכניסת החג התמלא שימחה גדולה שיבח ואמר אך, איזה מתיקות זוכים להרגיש אחרי שכל היום מתכוננים לחג, ענה לו מוהרנ"ת תלמיד רבינו וזה אתה עוד לא יודע איזה מתיקות זוכים אחרי  שמבקשים שוב ושוב  מה' – הטעימני טעם סוכה. הכלל שצריך הכנה ומה יותר פשוט ומשמח מלהודות לאבא? ואמרו שיהודי מודה לה' על הטוב , ה' אומר לו זה טוב? אני עוד הראה לך מה הוא טוב .. ומושך עליו חסדי ה' זוכה לקרבת ה' מיוחדת ולשמחת הלב רק להרים את הראש ולהודות, לפתוח את הלב, שיהיה דיבור של אמת!

קוה אל ה' חזק יאמץ ליבך וקוה אל ה'. חג אורים שמח.

והנה בימים ש"אחרי" המלחמות ופיגועים יש להודות ולהלל על הניסים והנפלאות שעשה ועושה ה' עם כל אחד ואחד מישראל, מעל 1000 טילים, מכל כך הרבה שנאה גשמית ורוחנית של כל אומות העולם, כולל ארצות הברית האהובה האוהבת ומחממת … שכל כולה שינאה ואינטרסים עצמיים – כי כשהם מחקו כפר שלם באפגניסטן אף אחד לא צייץ !!! ועיקר שינאתם להשמיד אותנו בפשטות, על ידי שכובלים את ידינו להגן על חיינו ועל בטחון ילדינו לפי ראות עיניינו, וגם ברוחני מטמאים לנו את הארץ הקדשה במיסיונים ועבודות זרות והשקפות שלא כדרך התורה.

ועל זה יש לנו לשבח ולהודות ולהלל שאנחנו נשארנו אהובים להשי"ת ואנחנו העם הנבחר על ידו לקיים תורתו ומצוותיו ולגלות את אמונתו בעולם.

בברכת חג אורים שמח – ברסלב מאיר

לרישום לתפילה וברכה במשך 8 ימי חג החנוכה – בכותל ובקבר רחל, חינם ללא תשלום

כנסו לאתר הבית "ברסלב מאיר" >> https://www.breslevmeir.com/%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה