"אורות" זה טוב או לא ?

"אורות" מכירים את האורות האלו של ההתחלה בתשובה ? התעוררות הלב רצונות עד אין סוף כיסופים ואהבת השם… רוצים עוד ועוד לדעת להבין לעשות להתעלות ולהתקדש… כבר ראינו הרבה שחזרו בתשובה והיו באורות, אבל לצערינו בסוף החליטו לא להיות..! מה גרם לכך ובכלל השאלה הגדולה אורות זה טוב או לא ?

אורות של ברסלב

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט !

אכתוב לך פירור הקשור לפרשת השבוע בהעלותך (במדבר ח, ב) "בהעלותך את הנרות".

כתוב בסיגנון "עליה" ולא בלשון הדלקה.

כי כשהאדם זוכה להארה שמימית שיש בה משום הרגשת קירוב לה', או הוא יוזם פעולות ומתעורר לעבודת ה' וקירבת ה', צריך לנצל את העת רצון (שקורים "מומנטום") לעלות ולעלות.

וצריך האדם לתפוס את האורות והנרות ולכוונם לעליה.

כי כידוע בענין "אורות" יש הרבה מאד דמיונות, ואצל רוב אנשים ברוב המיקרים, הדמיונות מביאים אח"כ לירידה ונפילה, כי אורות בלי כלים לא מחזיקים מעמד. ועל כן תמצאו ותראו הרבה בעלי תשובה שחוזרים אחורה מבובלבים ומלאים קושיות ומיואשים "יאללה כבר ניסית" נופלים ומתרסקים או בכלל רח"ל חוזרים בשאלה…ובכעס ובטענות כלפי בורא עולם…

וידועה הבדיחה מה משותף לברסלב וסוברו ישן ?

לשניהם יש אורות , ושניהם עוברים תיקונים ובקושי זזים !!!

כי צריך לעשות כלים לאורות

וצריך לעשות כלים לאורות כדי שיהי' קיום ומעמד ויסודות להארה השמימית שהתעוררה, ואיך עושים את זאת ?

ע"י יישוב הדעת חשבון הנפש התבודדות מעשים טובים, תורה ותפילה. ובדיקה מתמדת, שאינו מרחף אלא הוא נמצא גם בב' רגליו על הקרקע, ולא מטייס בדמיונות כוזבים.

וצריך שהחשק והבעירה דקדושה להשי"ת ולעבודתו תהיה קבועה בלבו ותהיה בבחינת "עולה מאליה", כמ"ש חז"ל (שבת כא) והובא דבריו בפרש"י.

כי ישנה בחינה של "כאילו" דהיינו של התלהבות מלאכותית, ויש בחינה של התלהבות אמיתית, וכן בענין החשק לעבודת ה'. וזה דומה למהלך על קצות הבהונות, שהרבה זמן לא יוכל להחזיק ככה, משא"כ כשהשלהבת תעלה באמת מאליה.

וההתלהבות והאש דקדושה עם האורות, צריכים להיות בבחינת "אל מול פני המנורה".

דהיינו בהתיעצות ובהדרכה של הצדיק, שהוא בחי' בוצינא קדישא (ע' בזוה"ק בכ"מ), והוא פני הדור והדרו. כי לא כל התלהבות ותעברת הלב – היא מהקדושה, כי הרבה פעמים היא מהס"א ומעצת היצר הרע !!!.

[וכן אש, וקנאות], והיצר הרע הוא שמפתהו לחיות ולהיות באורות ודמיונות, ובתבערת הלב בלי יישוב הדעת, וכן מכניסו לעולם הקנאות, כדי להפילו ולרסקו (וכדרך העולם לצחוק שבסוף אומרים על היצר הטוב קדיש).

וע"כ טוב וחשוב לבעלי תשובה בעיקר ולנו חסידי ברסלב יעשה אם יתייעץ במי שראוי להתייעץ עמו, כדי שיהא שמור מצעדים פזיזים ומסוכנים לרוחניותו (ולפעמים הדבר נוגע גם לגשמיות, ולשלום בית,וחינוך בניו ובנותיו, פרנסה, בריאות וכו').
וכבר אמר רבינו נחמן מברסלב שהרבה צפו במרכבה ולא ראו אותה מימיהם (מגילה כד: ).

וכן הרבה חשבו שהם כבר בשמים לפני כסא הכבוד ממש, און זיי חאפ"ן מלאכים (וחושבים שתופסים וממשמשים מלאכים בידיהם), ולא היה ולא נברא.

והרבה עליות שלא כסדר ובלי יישוב הדעת הסתיימו באסון רח"ל. וע"כ חובה להתייעץ עם מביני דבר, למען נלך בדרכי ישרים באמת.

אז תחסכו לכם הרבה צער ויגון התחברו לישיבה ואתר חסידי ברסלב 

ותקבלו דרך ועיצה טובה ויישוב הדעת להתקרב כראוי וכנכון לראות באור השם !

בברכת התורה וכטו"ס,

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה