הילולת אור החיים הקדוש + התפילה

הילולת אור החיים הקדוש – החלה ההרשמה לברכה ותפילה בהילולת אור החיים הקדוש ע"י מוקד התפילות של חסידי ברסלב:

ביום הילולת הצדיק המקובל אלקי חסידא קדישא כמור"ר חיים בן עטר ז"ל, יום ט"ו לחודש תמוז.

רואים ישועות ב- "אור החיים הקדוש"

קבר "אור החיים" נמצא בשיפולי הר הזיתים ועל מצבתו חרות: "והארץ האירה מכבודו כאשר יאירו שבעת הנרות, הוא זיוה הוא הדרה, ה"ה המופלא וכבוד ה' מלא, המקובל אלקי חסידא קדישא כמור"ר

חיים בן עטר ז"ל.

נתבקש בישיבה של מעלה יום ט"ו לחודש תמוז שנת ה'תק"ג להנות מזיו השכינה"

כל העולם רעד מקדושתו, ואשר כבר בחייו העידו עליו גדולי מרוקו "איש אלקים קדוש הוא בדורינו ומצוי במחנינו", ושהבעל שם טוב הקדוש העיד עליו ש"כל דבריו ברוח הקודש". הרה"ק רבי נפחס מקוריץ העיד על ספרו, "אור החיים", ש"הלימוד בספר זה מסוגל לנשמה כמו הזוהר הדוש, שכן המחבר היה נשמת משיח בדורו כמו רשב"י בדורו!".

תפילה זו תיקן רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, לאמרה בתפילת מוסף של יום הכיפורים, בעת ששליח הציבור אומר "ויעבור" (בפעם הראשונה, בעת אמירת י"ג מידות שבע פעמים).

התפילה שתיקן האורח חיים הקדוש:

יהי רצון מלפניך אבינו מלכינו, אלקינו, ידידות אור נפשינו, רוחינו ונשמתינו, למען בריתך אשר כָּרַתָּ לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקן לעולם מלפניך, זכור אהבתינו וחיבתנו והשב שכינתך לבית קדשינו ותחזור להשתעשע בנו כימי קדם, כי קשה פרידתך ממנו כפרידת נפשינו מגופינו, המו מעינו, וכלתה נפשינו אל גאולת שכינתך ואל מעון קדשיך, ולרצונך ה' נכספנו, הננו מתחננים ובוכים לפניך, ה' אב הרחמן, על גלות השכינה, הושיעה ה' שכינתך, ודבק נפשינו באהבתך הנעימה והעריבה על נפשינו, וייעול מלכינו בהיכליה.

תפילת אור החיים הקדוש

אור החיים הקדוש

נולד בשנת תנ"ו, 1696, במרוקו בעיר סאלי לחוף האוקיינוס. מוצאה של משפחתו, משפחת בן עטר היא מספרד, ופירוש השם עטר הוא בושם או רוכל בשמים. רבו הראשון היה סבו שעל שמו הוא נקרא. התפרנס משזירת בגדי זהב וכסף. בשנת תס"ז נישא לבת קרובו ר' משה בר' שם טוב אבן עטר. בשנת תפ"ה נכלא כתוצאה מריב כספי בנוגע לירושה מחותנו. בשנת תצ"ב נדפס ספרו "חפץ ה'". מחמת מצוקת הרדיפות עבר לעיר מקנס ומשם לפאס. בשנת תצ"ח היה רעב כבד במרוקו והרב עבר לבירה דאז טטואן ומשם לאיטליה דרך אלג'יר, שם הדפיס את ספריו "אור החיים" ו"פרי תואר".

בחודש סיוון ה'תצ"ט הגיע אל ליוורנו שבאיטליה על מנת לארגן עלייה גדולה לארץ ישראל, שם מינה את ר' משה פרנקו ועוד כמה מנכבדי הקהילה כגבאים לאיסוף כספים למטרות העלייה.

בחודש אב תק"א עלה עם שלושים מתלמידיו ובני ביתם לארץ ישראל דרך אלכסנדריה, והם התיישבו בעכו. משם ערך "זיארות" – עליות לקברי קדושים בגליל והגיע גם לטבריה. ר' חיים בן עטר ותלמידיו עברו מעכו לפקיעין, ובסוף שנת תק"ב עברו לירושלים שם הקים שתי ישיבות, אחת לתורת הנגלה ואחת לנסתר. ר' חיים בן עטר נפטר במוצאי שבת ט"ו בתמוז שנת תק"ג והוא בן 47 שנה בלבד, פחות משנה לאחר עלייתו לירושלים.

ר' חיים בן עטר עסק בצרכי ציבור ופרנסת תלמידי חכמים עוד בהיותו בחו"ל, תרם להרחבת היישוב היהודי בארץ במאה ה-18. והיה בקשר עם רבנים ברחבי הארץ, כגון רבי חיים אבולעפיא. כמו כן פעל נגד הקראים בירושלים. תלמידו המפורסם היה החיד"א – ר' חיים יוסף דוד אזולאי. הבעש"ט העיד על רבי חיים בן עטר שהוא היה ראוי להיות משיח בדורו. ר' יהודה ביבאס היה נכדו.

ספרים של האורח חיים הקדוש

  • חפץ ה' – חידושים על מסכתות הש"ס ברכות, שבת, הוריות וחולין.
  • פרי תואר – ספר הלכה על שולחן ערוך חלק יורה דעה בו הוא חולק על פסקי ה"פרי חדש" לרבי חזקיה די סילוה.
  • ראשון לציון – חידושים על הש"ס ופירוש על 5 מגילות וכמה מספרי הנ"ך.
  • ארץ החיים – שלושה עניינים: תשובה בעניין מקח וממכר; אגרת מבית הדין בסאלי שבמרוקו לבית הדין בפאס; אגרת מסע עם התלמידים מעכו לצפת וטבריה.
  • אור החיים – פירושו המפורסם על התורה. נתחבב על חוגי החסידים והרבה מהאדמו"רים העריצו ספר זה. ספר זהו הודפס בחלק מהמהדורות של "מקראות גדולות" ומבוסס בחלקו על תורת הקבלה. מקובל לקרוא לספר אור החיים הקדוש, ומפורסם שהוא בין שלשת הספרים שנתחברו בדורות האחרונים שזכו ליקרא בתוספת זו, והם: אלשיך הקדוש והשל"ה הקדוש. על ספרו זה נכתבו פירושים רבים במהלך הדורות, ולאחרונה גם יצאו פירושים מורחבים ומלוקטים בהוצאת מוסד הרב קוק ומכון עוז והדר.

המעוניינים להיות מתומכי אורייתא, תומכי התורה ולומדיה, לזכות ולקחת חלק בלימוד התורה של מוסדות ברסלב, זיכוי הרבים והצלת נפשות ממש… ניתן לתרום מכספי מעשר עבור עניים הגונים. בישיבתנו בחורים ללא יכולת כלכלית אשר נפשם חשקה בעסק התורה ובעבודת המידות בשמחה קח יוזמה ובוא להיות שותף !

ניתן לתרום ע"י פייפל ישראל באופן הבטוח ביותר ברשת !

תזכו למצוות בברכת התורה ולומדיה – שיתקבלו תפילותיכם ותראו פירות עולם.

מוסדות ברסלב מאיר

  לדף התרומות כנסו – הדרך הקלה והבטוחה לשלם באופן מקוון
הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

כתיבת תגובה