אמירת קדיש בחינם

שירותי אמירת קדיש בחינם,
לעילוי נשמת ערירים או ניצולי שואה או חיילים בודדים ונפגעי טרור.

או בתשלום לכל השנת פטירה
עם סדר לימוד משנה לעילוי נשמה ותיקון נפטרים.

לפרטים ומסירת שמות לע"נ
ע"י מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר"
תמצאו בסוף הדף.

שלחו שמות נפטרים חינם

לעילוי נשמת ערירים או ניצולי שואה או חיילים בודדים ונפגעי טרור

בוואטסאפ 052-565-2005

אמירת קדיש בחינם או בתשלום :

מי שמבין את גודל מעלת אמירת קדיש יוכל להבין למה בישיבת "נצח מאיר" מתמסרים לזיכוי הרבים ואהבת נשמות ישראל שהלכו לעולמם. במילים "יתגדל ויתקדש שמיה רבה" מגדלים ומקדשים ומגלים מלכות השם יתברך, בעולם שכולו הסתרה גשמית.

שזאת התכלית אליה באנו לעולם הזה לגלות את מלכות השם מתוך מניעות ועוצם עביות הגשמיות, ועל זה מקבלים שכר לטוב או להיפך ח"ו, ואת השכר הזה על גילוי מלכות השם מקבל הנפטר בחשבון הזכויות שלו בעולם הבא עולם הניצחי עולם של שכר וטוב נצחי !

נמצא שעצם אמירת קדיש מוקירה ומכבדת ומעלה את נשמת הנפטר לעולמות עליונים רוחניים, שהרי בכל אמירת קדיש ע"י הקרובים או ע"י שליח תלמיד חכם שמינו הקרובים מקבלים שכר אשר אותו מקדישים לתוספת שכר וכפרת עוון להצילו מדינה וצער וייסורי הגיהינום.

יזכור, אמירת קדיש בחינם, לימוד משניות, הנצחה, עילוי נשמה לנפטרים...
אמירת קדיש בחינם, יזכור.

מה ואיך מועיל אמירת קדיש ?

אמירת קדיש, ובפרט קדיש יתום של הבנים, מוקירים ומעלים את זכר אביו ואמו או כל קרוב אחר מהעולם הגשמי הזה, ומוסיף להם מצוות וזכויות לזכות לחיי נצח והתעלות רוחנית כנ"ל, כי העיקר שתקנו חכמינו ז"ל את המצווה של אמירת הקדיש עם כל הכוונות והסודות הכלולים שיש ב- אמירת קדיש ועניית אמן "ואמן יהא שמיא רבה" כידוע גודל מעלתה וסגולתה, תורמת מאד לנשמת הנפטר, ומעלה אותו לגן עדן, כמו שהובא במסכת כלה: "לפי שבשעה שהבן אומר 'יתגדל ויתקדש' מתירין את המת מן הפורעניות".

וכן הובא ברבינו האר"י ז"ל

(שער הכוונות ענין קדיש דף טו ע"ב), שאין טעם אמירת קדיש להציל נפש המת מדין גיהינום בלבד, כמו שחושבים המון העם, אלא יש בו עוד תועלת גדולה להכניסו לגן עדן, וגם להעלותו ממדרגה למדרגה אל מנוחתו עדן ועידונים.

רבינו בחיי (סוף פרשת שופטים) כותב:

מובא בפסיקתא רבתי "כפר לעמך ישראל" – אלו החיים שמתכפרין בממונם [כלומר שעם ישראל כל זמן שחי יכול לכפר מעוונות ע"י הצדקה שנותנים מעצמם לעניים נזקקים הגונים ולומדי התורה הקדושה]. המשך הפסוק "אשר פדית" – אלו המתים, שמתכפרין בממון החיים [כלומר שהנפטרים מתכפרים ע"י הצדקה שנותנים החיים (בני משפחתם) ללימוד ו/או אמירת קדישים עבור עילוי נשמתם].

לומדים מכך,

שלא רק אמירת קדיש אלא כל ההקדשות והצדקות שנוהגים החיים להקדיש בעד הנפטרים [מתים] יש לנפטרים [מתים] תועלת ונחת גדולה. וכל שכן אם הבן מקדיש ועושה וטורח ומשתדל – בעד אביו ואימו שהוא זכות לאביו ואימו. והוא הדין כמובן מדברי רבינו רבי נחמן מברסלב למוהרנ"ת תלמידו שטוב לומר קדיש או שום ברכה או תפילה בבית או סדר לימוד משנה לעילוי נשמה, או בבית הכנסת בציבור לעילוי נשמה ע"כ.

רוצים לדעת… כמה עולה אמירת קדיש בתשלום כל השנה עם תיקון נפטרים ?

אתר "קדיש" היינו אתר המספק שירותי אמירת קדיש בחינם – לעילוי נשמת ערירים או ניצולי שואה או חיילים בודדים ונפגעי טרור

או אמירת קדיש בתשלום קבוע לכל השנה
לעילוי נשמה למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים.

אמירת הקדיש בכל יום במשך שנת האבלות (לפי המנהג)
וכולל בתוכו סדר לימוד משנה לעילוי נשמה,
הדלקת נר לע"נ בקברי צדיקים בימי הילולה.

שלחו שמות נפטרים בוואטסאפ 052-565-2005

אמירת קדיש בחינם מתבצעת כל יום עבור כמה נפטרים – לא קבוע כל השנת פטירה !

אלא לפי ראות עיניהם של הרבנים לפי עומס הבקשות והשמות לעילוי נשמה !

לעילוי נשמת ערירים או ניצולי שואה או חיילים בודדים ונפגעי טרור,

נא לציין כמה שיותר פרטים מתי נפטר/ה, שנה תאריך, נפטר/ה ואיך שירות צבאי, שואה וכדומה.

ואם אפשר תאריך פטירה עברי !!! ולפי המנהג שם הנפטר/ת ושם האמא או האבא – אם לא ידוע לכם המנהג צלצלו אלינו נשתדל לעזור לכם!

תזכה את יקירך!

אמירת קדיש בתשלום – כל השנה

עם סדר לימוד משנה ותיקון נפטרים!

כל ההכנסות 100% קודש עבור סעודות צהריים חמות לעניים ומשפחות נזקקות.

ע"י תרומתכם אתם מזכים את נשמת יקירכם בהתעלות רוחנית שאין כמוה, הכוללת ארוחות צהריים חמות, ביגוד ושאר צרכים לעניים הגונים נזקקים… ובזה אתם מקיימים לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל ועושים נחת רוח לנפטר ומעלים נשמתו עדן ועידונים.

עבור לדף התרומות

שלחו שמות נפטרים בוואטסאפ 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
מסירת שמות חינם - לעילוי נשמת ערירים או ניצולי שואה או חיילים בודדים ונפגעי טרור...