ביערתי הקודש מן הבית | פרשת השבוע כי תבוא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (דברים כו-יג) "ביערתי הקודש מן הבית".

ישנם יהודים יקרים קובעי עתים לתורה, בבית המדרש, ואפילו אברכים יושבי אוהלים לומדי כוללים שעוסקים בתורה לפחות שני סדרים, וכל זה בהיותם בבית המדרש ובכולל,

אבל בהגיעם הביתה, בבית לא פותחים ספר, אלא עוסקים בפיטפוטים עם חברים בטלפון ופלאפון ועם בני הבית. ובשעת האכילה לעיני הילדים ואשתו, שקוע עמוק בתוך הצלחת, ולפעמים על ידו בשולחן עיתון (חרדי כמובן) וקורא בשקיקה עוד ועוד ועוד, וכשנגמרים החדשות המעניינות עובר לקרוא את מודעות הפירסום הגדולות ואח"כ עובר אפילו לאותיות הקטנות של המודעות הקטנים דירות למכירה והשכרה, נדל"ן, עסקים, קיט ונופש, רכבים, דרושים, יד שניה, שונות, וכו', ויש שיכולים לבחון אותם על הנקרא.

ויש שמסבירים את התופעה…

שבבית המדרש והכולל לומדים, ובבית נחים, ויש שמסבירים שבבית צריכים לדבר עם האשה והילדים (מה כשלעצמו נכון מאד, אלא שכמו כל דבר שהוא טוב ובריא, צריך מינון, ולא לעבור עליו, כי אח"כ כבר מזיק, וכמ"ש הרמב"ם ז"ל שאין לך דבר המזיק כריבוי האוכל הבריא כשהוא נאכל יתר על המידה)

[ואיני מתייחס כאן כלל לאלו שרחמנא ליצלן יש להם אייפון ואינטרנט, ועסוקים בהם, שהם עוברים על ע"ז ג"ע ושפ"ד, וגם לא על אלה שמרשים א"ע להכניס הביתה חומר קריאה שאין רוח חכמים נוחה מהם, אפילו כשמודפס ע"י מכונים "חרדים" המחדירים מן הצד השקפות עקומות נגד רצון ה'].

והנה כל הנ"ל טועים טעות חמורה מאד,

כי מרוקנים את הבית מקדושתו, כי האשה והילדים חייבים לראות במו עיניהם את ראש הבית עוסק בתורה בבית מתוך ספרים הקדושים, וזה עושה להם טוב לנשמה, וזה בריא להם, וגם לו בעצמו, כי כל רגע פנוי שיכול לעסוק בתורה ואינו עושה כן עובר על איסור החמור של ביטול תורה, וכבר אמרו חז"ל (יומא דף יט ע"ב) על הפסוק (דברים ו-ז) ודברת בם – ולא בדברים אחרים, מכאן שהשַֹח שיחת חוליו עובר בעשה, ר' אחא ב"י אמר עובר בלאו.

ואדרבא בבית צריך להשמיע קולו בנעימה נעימות התורה, ולהדגים להם מה הוא עושה בבית המדרש, ואיזה תענוג וגן עדן הוא לעסוק בתורה, וככה יחדיר קדושה בבית, והילדים יגדלו בריאים בנשמתם, וגם בדיבוריו יכניס גם ישירות גם מן הצד השקפת התורה בבית, וככה יחדיר קדושה בבית, והילדים יגדלו בריאים בנשמתם. וגם בדיבוריו יכניס גם ישירות גם מן הצד השקפת התורה בבית.

וכבר הי' צדיק שהתפלל כל ימיו תפילת כוותיקים ובהגיעו הביתה הבן ראה את אביו כל יום בקומו שעוסק באכילה ובעיתון, וסיפר הבן לתומו שאביו לא מתפלל בכלל, רק בקומו יושב לאכול ולקרוא עיתון. ובסוף בירך ברכת המזון כלאחר יד ובמהירות. ולא כן יש לעשות אלא לברך בנעימה ובקול ומה טוב להדר לברך מתוך הכתב. הרי כי כן, יש למלאות את הבית בתוכן יהודי תורני, וללמוד בבית, וגם לומר תהילים וליקוטי תפילות בנעימה לעיני בני המשפחה.

וזה "ביערתי הקודש מן הבית",

ראשי תיבות 'בהמה', כסידרו, וכמפורסם, ויש כאן רמז לכל הנ"ל, ויש להכניס בטוב טעם ודעת והשכל מה יותר קודש לתוך הבית, באופן שיתקבל בנעימות וברצון.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה