דמי חנוכה – למה ולמי נותנים ?

ימי החנוכה - חנוכת מקדשינו (האור של הנשמה שמקדש אותנו) וגיל ושמחה ממלא את ליבנו (אם מתפללים ונותנים צדקה כראוי).

דמי חנוכה – זה מצוות הצדקה של ימי החנוכה.
וזאת מצווה שכל ההורים והילדים אוהבים… 😆

חנוכה שמח וחודש טוב ומבורך לכל הגולשים
באתר הברכות והתפילות של חסידי ברסלב !!

למה נותנים דמי חנוכה ?

בספרו הקדוש של רבי חיים פאלאג’י,
מובא סגולה מיוחדת לתת צדקה בימי החנוכה וראש חודש טבת,
לזכותו של התנא רבי מאיר בעל הנס,
שבזכות כך רואים נפלאות והתפילה לא שבה ריקם.
כי הם ימים מסוגלים ביותר לפעול ניסים ונפלאות,
על ידי אור שבעת ימי בראשית שמאיר בהדלקת נרות חנוכה.

תפילה לחנוכה,חנוכיה,חג חנוכה
תפילה לחנוכה

וזה לשונו הקדוש :
“ומידע ידיע שאין תפילתו חוזרת ריקם, והוא בדוק ומנוסה !”

כך מובא בספרו הקדוש.

למי נותנים דמי חנוכה ?

עוד כתוב שם בלשונו :

“ראוי והגון לכל בר ישראל שיתנדב בימי החנוכה
[‘מעות חנוכה’ הנקרא בימינו ‘דמי חנוכה‘]

לטובת לומדי התורה הק’, ובמיוחד בימי החנוכה
בזכות התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע”א,

והוא דבר גדול בימים האלה לעשות כזאת ויראה פועל ד’ מפלאות…
כי ממקומו יפן ברחמי להתפלל בעדינו לפני שוכן מעונה.”
וזכות התורה ולומדיה יגן עליו ואור התורה יאיר לו בימים נוראים ונפלאים אלו
אשר כל נס חנוכה היה ע”י הצדיקים ותלמידי חכמים שבדור
שלא המירו את דתם ולא פסקו מלימוד תורת ה’ במסירות נפש..,

כי נר מצווה [חנוכה] ותורה אור [לתמוך בלומדי התורה] וע”י דמי החנוכה לתלמידי חכמים העוסקים בתורה ועבודת השם –
מאיר אור התורה ביותר!

למה לתרום כבר בראש חודש טבת ?

התשובה פשוטה כי זה יום הילולת אברהם אבינו

א’ בטבת חל יום ההילולא של אברהם אבינו ע”ה,
כמובא בספר “הקרניים” להמקובל בקדמון רבי אהרון אברהם,

טבת הוא סוד הטובה והחסד.
והמת בו נדבק בשכינה הנקראת ‘אתי’, כמו שמוכח בפסוק ‘גדלו לה’ אתי’,
ומיתת האזרחי מוכיח והוא הבשורה טובה כמו שנרמז בו.
ומפרש על זה המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי בספרו “דן ידין”
שפירוש מיתת אברהם הנקרא איתן האזרחי,
שמת בטבת כנודע מספרי מקובלים בסוד ת’קבר ב’שיבה ט’ובה ר”ת טבת,
והוא הבשורה טובה כנודע.

אז זו הזדמנות לעת רצון לתת ביד נדיבה דמי חנוכה
ולהרבות בצדקה לתורה הקדושה ולומדיה

ויחד עם תפילה ותחנונים אוספים אינספור זכויות, רבות לאין שיעור..,

תפילה לרבי מאיר :

עננו אלוקי אברהם עננו !
אלוק דרבי מאיר ענני !

לתפילה המלאה של רבי מאיר כנסו –
תפילה לרבי מאיר בעל הנס

אז… תרמו ותדליקו את האור אצלכם בבית ובנשמה !

בואו לזכות לאורות לניסים והנפלאות שמאירים בימי החנוכה

בואו תהיו שותפים איתנו – להאיר את האור האמונה והתקווה בעם ישראל

איך זה עובד ?

אתם מוסרים שמות לברכה בימי החנוכה

וגדולי הרבנים וחסידי ברסלב – מתפללים לזכותכם בעת הדלקת הנרות,

במקומות הקדושים בכותל המערבי ובקבר רחל אימנו ואצל רבי נחמן מברסלב !

ומקדישים סדר יום לימוד לזכותכם מהדלקת נרות ועד… עת רצון של חצות לילה

לרפואת הנפש ואור הנשמה צלצלו 052-565-2005

זה לא תשע דקות של עת רצון המסוגל / או עוד סגולה…

זה 24 שעות רצופות כפול 8 ימי החנוכה – מלא תורה מלא אורה תפילות ובקשות – זמן ייחודי של ניסים ונפלאות מלא באורות , המתקת הדינים המשכת חסדים וישועות,

חנוכהכנסו והירשמו לתפילה וברכה

יום יום בזמן הדלקת הנרות,

ע”י גדולי רבני ומשפיעי חסידי ברסלב,

בתפילה בכוונה כמו שחסידי ברסלב יודעים להתפלל…

תרמו – דמי חנוכה

עבור ילדים למשפחות נזקקות, יתומים ותלמידי חכמים !

תרמו 120ש”ח – דמי חנוכה = מתנות לילדים, חנוכייה, סופגניות ומיני מתיקה ופרסים – לכל ימי החנוכה | תקבלו – תפילה וברכה בעת רצון מול נרות חנוכה. 

תרמו 320ש”ח – דמי חנוכה למשפחה להוצאות החג ברווח ובשמחה | תקבלו – תפילות מול נרות חנוכה + פדיון נפש ותפילה בקברי צדיקים ואצל רבינו נחמן מברסלב.

תרמו 500ש”ח ליום אחזקת לימוד שותף של תלמידי הישיבה, כולל סופגניות לכל הלומדי תורה, כולל חלוקת חנוכיות, שמן, ופתיליות לנזקקים | תקבלו – 8 ימים של תורה ואורה – הקדשת סדרי הלימוד לטובת התורמים + תפילות בקברי צדיקים ורבי נחמן מברסלב + פדיון נפש + הסרת עין הרע = כל הזכויות של הלימוד והתפילות, נזקפים לזכות התורמים לעד ולנצח נצחים!

וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמיים…

ובזכות מצווה זו – ה’ יתברך יתן וישפיע לכם במידה טובה מרובה,

וימלא משאלות ליבכם באורה ושמחה לישועה והצלחה !

הכל עומד לצידך לטובתך להצלחתך !

תעשי פעולה קטנה – תדליקי אור גדול… צלצלי עכשיו

052-565-2005 ; 050-4161022

 

קשר

 

תרומות לדמי חנוכה
תרומות לדמי חנוכה – פייפל
 

לתרומה מאובטחת – בכרטיס אשראי

או דרך חשבון פייפל PAYPAL באופן מאובטח

סליקה ע”י מנהל הישיבה 050-4161022 או נציג הישיבה 052-565-2005,

בנק פאג”י (פועלי אגודת ישראל)

עבור עמותת החסד “ברסלב מאיר” 694576 סניף 184 בנק 52

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
רוצים להדליק את אור הנשמה ולהתמלא בשמחה אמיתית ? כנסו להאיר לעניים הגונים ותזכו גם אתם לאורה של תורה ! דברו איתנו... ו/או שלחו שמות לברכה