דמי חנוכה

זאת חנוכה

דמי חנוכה.

חנוכה שמח וחודש טבת – טוב ומבורך לכל הגולשים באתר !!

בספרו הקדוש של רבי חיים פאלאג’י,

מובא סגולה מיוחדת לתת צדקה לזכותו של התנא רבי מאיר בעל הנס, בראש חודש טבת,

שבזכות כך רואים נפלאות והתפילה לא שבה ריקם.

וזה לשונו הקדוש

“ומידע ידיע שאין תפילתו חוזרת ריקם, והוא בדוק ומנוסה !”

כך מובא בספרו הקדוש.

ועוד כתוב בלשונו

“ראוי והגון לכל בר ישראל שיתנדב בימי החנוכה

[‘מעות חנוכה’ הנקרא בימינו ‘דמי חנוכה‘]

לטובת לומדי התורה הק’, ובמיוחד בראש חודש טבת

בזכות התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע”א,

והוא דבר גדול בימים האלה לעשות כזאת ויראה פועל ד’ מפלאות…

כי ממקומו יפן ברחמי להתפלל בעדינו לפני שוכן מעונה.”

וזכות התורה ולומדיה יגן עליו ואור התורה יאיר לו בימים נוראים ונפלאים אלו

אשר כל נס חנוכה היה ע”י הצדיקים ותלמידי חכמים שבדור

שלא המירו את דתם ולא פסקו מלימוד תורת ה’ במסירות נפש..,

כי נר מצווה [חנוכה] ותורה אור [לתמוך בלומדי התורה] וע”י דמי החנוכה מאיר ביותר – ימי החנוכה !

א’ בטבת חל יום ההילולא של אברהם אבינו ע”ה,

כמובא בספר “הקרניים” להמקובל בקדמון רבי אהרון אברהם,

טבת הוא סוד הטובה,

והמת בו נדבק בשכינה הנקראת ‘אתי’, כמו שמוכח בפסוק ‘גדלו לה’ אתי’,

ומיתת האזרחי מוכיח והוא הבשורה טובה כמו שנרמז בו.

ומפרש על זה המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי בספרו “דן ידין”

שפירוש מיתת אברהם הנקרא איתן האזרחי,

שמת בטבת כנודע מספרי מקובלים בסוד ת’קבר ב’שיבה ט’ובה ר”ת טבת,

והוא הבשורה טובה כנודע.

אז זו הזדמנות לעת רצון לתת ביד נדיבה דמי חנוכה ולהרבות בצדקה לתורה הקדושה ולומדיה

ויחד עם תפילה ותחנונים אוספים אינספור זכויות, רבות לאין שיעור..,

עננו אלוקי אברהם עננו !

אלוק דרבי מאיר ענני !

לתרומות צלצלו 054-8496548

לפרטים נוספים בדף התרומות www.breslevmeir.com/donate

לתרומות עבור ארוחות צהריים חמות לנזקקים ועניים בבית התבשיל של חסידי ברסלב
בנק פאג”י (פועלי אגודת ישראל) עבור עמותת החסד “ברסלב מאיר” 694576 סניף 184 בנק 52

לתרומה עבור בחורי ישיבה ומשפחות עניות ונזקקות ב-ישיבת ברסלב
בנק הפועלים שם חשבון : ישיבת ברסלב “נצח מאיר” בנק הפועלים מס’ חשבון 311101 סניף 533 בנק מספר 12

או דרך חשבון פייפל PAYPAL באופן מאובטח ברשת >>
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DQBH5MW3EB4RJ

השאר תגובה / או שמות לברכה