הגדה של פסח

הגדה של פסח – היא יסוד שורש ותחילת האמונה…

הגדה היא לא לשון סיפור אגדי אלא לשון דיבור והגדה בפה – לדבר להוציא בפה את האמונה הקדושה ואת המאורעות שעברו על אבותינו בגלות מצריים ושאלר הגלויות וכל הניסים והנפלאות שהשם יתברך שמור על עמו ישראל בניסים גלויים ובהסתרה על פי הנהגת הטבע, העם הנבחר מספר שר ומודה לאלהים על שבחר בנו מכל העמים !

הגדה של פסח

כולנו קוראים בכל שנה בליל הסדר את ההגדה של פסח, אך לא יודעים הרבה עליה.

תחילה, איך נוצרה ה'הגדה של פסח'‏?

ההגדה היא בעצם קובץ מדרשים, מזמורי תהילים, דברי חז"ל, ברכות, תפלות ופיוטים, שיצרו חכמינו ז"ל כדי לקוראו בליל הסדר, על מנת לצאת ידי חובת מצות ליל הסדר "והגדת לבנך" להרבות בסיפור יציאת מצרים. קובץ זה נקרא "הגדה" מלשון אמירה, כנאמר "והגדת לבנך".

מתי בדיוק התגבשה ה'הגדה של פסח' לנוסח הנוכחי?

לא ברור ומדוייק. לפי אחת הדעות הנוסח הנהוג בימינו נקבע ככל הנראה בתקופת בית שני, מלבד הפיוטים והפזמונים שצורפו בימי הביניים. הנוסח הקדום ביותר של סדר אגדה של פסח מופיע בסידור רב סעדיה גאון.

ההגדה העתיקה והיקרה ביותר בעולם היא ´הגדת סרייבו´. ובכלל, היא נחשבת לכתב היד היהודי היפה ביותר בתבל, ולאחד הספרים היקרים בעולם. ערכה נאמד בכ-700 מליון דולר! על פי סגנון כתיבתה משערים כי היא נכתבה בעיר ברצלונה בסביבות שנת 1350 למניינם, בתקופת תור הזהב של יהודי ספרד. ההגדה נכתבה על דפים עשויים עור עגל משובח, ונוספו לה איורים ססגוניים מדהימים ומרהיבי עין בצבעים יקרים עשויים כסף זהב ונחושת.

"הגדה של פסח", זהו הספר הנדפס ביותר בעולם היהודי, אף יותר מן התנ"ך. רק בקטלוג הספרייה הלאומית רשומים מעל 8500 הגדות! הסיבה לריבוי ההדפסות נובעת מכך שכל יהודי רוכש הגדות לפחות כמספר בני ביתו, ובמשך השנים מוסיף עוד כהנה וכהנה. לרבים יש תחביב לרכוש בכל שנה הגדה חדשה. מדי שנה, יוצאות לאור עשרות מהדורות חדשות של הגדות, ויש אספנים המלקטים בשקדנות כל הדפסה חדשה היוצאת לאור. אגב, ההגדה המודפסת הראשונה היא הגדת פראג, אשר נדפסה בשנת רפ"ז (1526), והיא מן ההגדות המצוירות היפות ביותר. הגדה זו נמכרה בעבר בניו-יורק במחיר 134,000 דולר.

סיפור על ההגדה

שאלו פעם את רבי נפתלי מרופשיץ: "למה מדפיסים בכל שנה הגדה חדשה, ולמה נוהגים רבים מאחינו בני ישראל לקנות בכל שנה הגדה חדשה?", השיב להם: "משום שהרשע של ה´ארבעה בנים´ מהשנה שעברה כבר נחשב בימינו לצדיק; ומי שמשתמש בהגדה ישנה חסר איפוא אחד מארבעתם…".

ההגדה של פסח קוטפת שיא נוסף – זהו הספר שחוברו עליו הכי הרבה ספרי פירושים. לפי המשוער, חוברו עליה למעלה מארבעת אלפים ספרי פירושים, יותר מכל ספר אחר בספרות היהודית. ועוד היד נטויה, כאשר בכל שנה ושנה יוצאים עשרות ספרים חדשים על ההגדה.

ישנם אפילו מחברים שחיברו כמה וכמה ספרים על ההגדה. מרן החיד"א למשל כתב ששה פירושים על ההגדה של פסח. בדור האחרון, מי שנחשב למחבר ההגדות הפורה ביותר, הוא הסופר הנודע רבי שלום מאיר הכהן וולך שליט"א, המנפיק כמעט מדי שנה הגדה של פסח חדשה ולפעמים שתי הגדות בשנה. עד היום הוא חיבר למעלה מ-30 הגדות, כאשר אף חוג ביהדות אינו מקופח. הרב וולך המכונה "בעל ההגדות", חידש ז´אנר מיוחד של הגדות בהן הוא אוסף פירושים וביאורים של רב מסוים על סדר ההגדה, שנלקטו על ידו מתוך ספריו של אותו רב, וכן משלב סיפורים אודותיו.

את אוסף ההגדות הגדול בעולם, מחזיק מר אבירם פז הי"ו. ברשותו אוסף ענק הכולל לא פחות מ-3000 הגדות, חלקן נדירות ביותר. מרבית תקציבו האישי וזמנו מוקדשים למטרה אחת: להשיג הגדות. "כשאני משיג הגדה שחיפשתי הרבה זמן", הוא אמר בראיון לעתון ´שערים´, "אין לי סיפוק גדול מזה. זו הרגשה נפלאה. לפעמים מתקשרים אלי אנשים באמצע הלילה ומודיעים לי על הגדה אותה מצאו בבוידם. אני לא חושב פעמיים ונוסע גם שלש וארבע שעות כדי לבדוק אותה".

לסיום,

נציין סוג הגדה מעניין. לדון יצחק אברבנאל זצ"ל ישנו ספר "זבח פסח" על ההגדה של פסח. המיוחד שבפירושו שלפני שהוא ניגש לביאור עצמו, הוא מקדים לא פחות ממאה שאלות וקושיות, ואח"כ מתחיל לבאר פסקא פסקא מן ההגדה, ובסוף כל פסקא מסיים "ובזה הותרו השאלות שהצענו בשער פלוני ופלוני", עד אשר תוך כדי הביאור מיישב כל אשר העלה בשאלות. למאה השאלות קרא "מאה שערים", וקרא על עצמו: ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו ה´ – בהיתרם.

 

 

קמחא דפסחא 2017

עשרות משפחות מחכות לסעודות החג ולחג כשר

והשמחה שלהם תלויה – בך !

 

גם אתה יכול לשמח משפחה בפסח

בתרומתך למפעל קמחא דפסחא דחסידי ברסלב !

צלצל עכשיו…

054-849-6548 ; 050-4161022

תודה לתורמי קמחא דפסחא – תשע"ו – 2016‏

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

הא לחמא עניא – קמחא דפסחא | הגדה של פסח

פירושים וחידושים על ה"הגדה של פסח" על פי דעת רבי נחמן מברסלב, 

דעת והשקפה, חיזוקים והתעוררות לימי חג הגאולה !

הגדה לשון אמירת הגדה ולא אגדות ילדים – כי פסח זה לא סיפור אגדה אלא סיפור מציאותי שהיה ועבר מדור לדור על אהבת השם יתברך לבני ישראל בהוציאם על ידי שינוי הטבע וכל מערכות השמיים מארץ מצריים – ולכן כל יהדוי צריך להאמין שבכל דור ודור כאילו הוא יצא ממצרים – כי השם יתברך משגיח עליו באהבה והשגחה פרטית ועושה בכל רגע ועת ניסים ונפלאות להביא אותו לתכלית הנרצה לחיי עולם הבא !

הא לחמא עניא

לחמא עניא. ולא קאמר "לחמא דעניא", שאין זה לחם של עניים, אלא הלחם והמצה – עניה במהותה.

כל דיכפין יתי ויאכל. כל דיצריך ייתי ויפסח. (אע"פ שאין עושים בזה"ז קרבן פסח, קאמר כעין שהיו אומרים בזמן ביהמ"ק, אי נמי ועיקר, "ויפסח", כלומר יבא לאכול סעודת פסח ולחגוג חג הפסח איתנו – ולכאורה תמוה מה זה מכריז בנדיבות כנ"ל, כשאף אחד מהנצרכים – לא שומעים אותו, ואחרי שהוא כבר סגור בביתו ?

ואפשר לומר דה"ק: הא לחמא עניא, שעליו כל ישראל מכריזים ומזמנים אורחים לפני החג, ובבית הכנסת בליל התקדש חג, כל דכפין ייתי ויאכול. א"נ זהו הלחם שכל מי שצריך יודע שיכול לדפוק בדלת כל בעה"ב ויקבלו ויזמינו אותו בסבר פנים יפות.

ומי שלא יכול להזמין אליו הביתה עניים יכול לתרום לסעודת עניים ולשמח לב אביונים ולצאת ידי חובה בזה

אומרים החברי כנסת ומפרסמים בעיתונות"בישראל אין ילדים רעבים ! "

אך במציאות היום יומית שכל אחד פוגש – זה בטוח לא נכון !! 

מאמר מלפני מספר שבועות בדה מרקר שופך אור על המציאות שאנחנו לא רוצים לראות.
לאנשים האלה בדיוק אנחנו רוצים להגיע – בעזרתכם !!
תרומה למבצע "קמחא דפסחא" תעזור למשפחות נזקקות לחגוג את חג הפסח בשמחה ובכבוד.

גם את/ה יכול/ה, לשמח משפחה בסעודת החג – קמחא דפסחא

מפעלי קמחא דפסחא – דחסידי ברסלב

בתרומה עבור סעודת עניים לחג הפסח, יתפללו עבורכם חסידי ברסלב וגדולי רבני החסידות

במשך כל ימי הפסח לחירות וגאולה שלימה !!

שמות התורמים יוזכרו בסעודות החג בישיבת ברסלב בכותל המערבי בקבר רחל אימנו ורבי נחמן מברסלב ותלמידיו !!

לישועה פרטית, ברכה, הצלחה, זיווג הגון, לידה קלה ושמחת חיים …

 לפרטים 050-4161022 – קמחא דפסחא

* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י
* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* לחץ כאן, להדפסה של טופס הוראת קבע – יש להחתים בבנק ולשלוח אישור עם הפרטים

* ניתן לתרום גם ע"י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!בברכת התורה ולומדיה
יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה