הכתובת לצרות שלך…

בלון

אד-ני מעון אתה היית לנו בכל דור ודור (תהילים צ, א)

´מעון´ היינו מדור, ומגדל עוז – לנוס ולברוח אליך בכל עת צרה וצוקה, ובכל עת משבר, שבו נוכל לקבל מחסה והגנה מכל רודפינו הגשמיים והרוחניים, של הפרט ושל הכלל, בגוף ונפש ונשמה..,

כי צרכי וצרות הגוף רבים, ומצבי הנפש של הדם משתנים וצריכים תמיכה ועידוד, וכן הנשמה צריכה תמיד שמירה ומחסה,

ואתה השי"ת – תמיד תמיד הכתובת לכל הנ"ל.

וכן היית עם אבותינו בכל דור ודור, ולכן הקב"ה נקרא ´מקום´ (בראשית רבה סח, ט) כי הוא הכתובת לכל אחד, והוא מקומו של כל העולם (העיצה היא לפנות אל השם ית' בתפילה ושיחה – כי רק הוא הכתובת לפעול ישועות לכל [בכל] מה שעובר עליך !! וצריך שכל השתדלותו יהי' בתר קוב"ה).

והנה אמרו חז"ל (מגילה כט, א) מעון אתה היית לנו בכל דור ודור. מעון — אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, כי לשם צריך כל יהודי תמיד לברוח, מכל טרדות העוה"ז ומכל המציקים, לשאת תפילה — זה פשוט, אבל גם לברוח לבית המדרש ולעסק התורה – צריך לנהוג כן, בבחי´ (תהלים קיט, צב) לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי.

ואשרי הנוהג כן כל ימי חייו. לברוח אל ה´, בבחינת "ממך — אליך אברח". כי רק כך אפשר לעבור את העוה"ז בשלום !

ורש"י פירש: מעון הייתה לנו – "היית לנו ´סעד´", דהיינו תמיכתינו והתחזקותינו בכל דור קיבלנו ממך ומתורתך, ומכל מי שדבוק בך דהיינו צדיקי אמת שבכל דור.

(תיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה