הסכם יששכר וזבולון – עם ישיבתו של רבי נחמן מברסלב

הסכם יששכר וזבולון ברסלב – הוא הסכם בין לומדי התורה בישיבת רבינו נחמן מברסלב עם התורמים.

אם אתם צרכים ברכה לעסק וברכה בפרנסה?

תעשו עסקה חכמה – תקנו לכם חברת שמירה ובטחון לחיי נצח ושמחת חיים!

כל היום עובדים ואין לכם זמן ללמוד, ואתם רוצים ג"כ חלק רוחני לחיי העולם הבא?

תחתמו עוד היום על הסכם יששכר וזבולון!

הסכם "יששכר וזבולון" איתנו – יעשה לך את העבודה הרוחנית, ויתן לך ולעסק שמירה ובטחון לחיי נצח וגם הצלחה בעולם הזה בגשמיות וגם ברוחניות!

הסכם יששכר וזבולון איך זה עובד?

ההסכם הוא כמו שעשו יששכר וזבולון משבטי ישראל אשר התחלקו אלו נתנו מפרנסתם לטובת לומדי התורה ואלו נתנו להם את הזכות והשכר של המצווה שאין לשער אותה. כך גם בישיבת ברסלב "נצח מאיר" בעיר הקודש ירושלים לומדים, ומתחלקים איתכם בזכויות של חיי עולם הבא, ואתם ממנים את תחזוקת הישבה או לוקחים על עצמכם לפרנס בחור או אברך חודשית, אם יש לכם מעשרות ותרומות אפשר לתרום אותם בהסכם יששכר וזבולון ללומדי התורה שבישיבתנו, הלומדים ילמדו ויתפללו עבורכם לפי הסכומים יום שלם או חודש שלם או כל השנה הכל לפי ההסכם וגודל התמיכה כמו שמפורש דלקמן בהסכם.

למה לחכות לרגע של צרה או אסון?

למה ברגע האחרון להתקשר למוקד התפילות בתחנונים שיהיו ניסים..?

צרכים ברכה לעסק?

כל היום עובדים ואין זמן ללמוד,

ואתם רוצים ג"כ חלק רוחני לחיי העולם הבא ?

הסגולה האמיתית והנצחית של עם סגולה… החזקת לומדי התורה ועובדי השם !

כי התורה היא הסגולה הכי גדולה להצלחה, וגם לשמירה מכל צרה כי מגן היא לכל החוסים בה.

הסכמים וכללים – הסכם יששכר וזבולון:

הנה היום בהוראת קבע קטנה וסמלית – לכל אחד יש את האפשרות לתמוך באופן קבוע, נתינה מכובדת שיש בהם כדי להחזיק לומדי תורה ועובדי השם ביד רחבה. וגם יזכה שיזכירו את שמו בתפילות ולימודי הקודש לברכה בפרנסה ובכל נושא המעיקים על שמחת החיים, או ניתן להקדיש לטובת עילוי נשמה ליקירים!

גודל מעלת החזקת לומדי התורה בקביעות אין להעריך ; אשרי המצטרפים ל 'תומכי התורה של חסידי ברסלב' וזכותם אין לשער, בעולם הזה ולעולם הבא… וכבר נשמעו כמה וכמה סיפורים של הצלחה וברכה ומסרים מעולם האמת. כי עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר !

והיא מסוגלת להגן באלף המגן.., ובה כל מיני סגולות ויקרות וכל מילי דמיטב.., כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם – ואם כן, למה לא תקחו חלק ?

מפעל הסכם "יששכר וזבולון" כמה זה עולה?

  1. אחזקת בחור ישיבה (לא נשוי) 3 סדרי לימוד מלאים סה"כ 9 שעות לימוד + עוד כמה שעות של תפילות ושעת התבודדות = עלות לחודש 400ש"ח.
  2. מחיר אחזקת אברך כולל נזקק להשלמת פרנסת ביתו בכבוד, הלומד 7 שעות יומיות כמובן שזה כולל הזכות לפרנסת ביתו = בין 700ש"ח עד 1500ש"ח.
  3. אחזקת יום לימוד מלא בישיבה 600ש"ח / לא כולל ארוחות צהריים.
  4. אחזקה חודשית של כל הישיבה שזה מים חשמל ארנונה, שכירות, פינת קפה חלב, ארוחות צהריים חמות לבחורים = 7,000ש"ח.
  5. מפעלינו כשמו כן הוא, הסכם חתום בין הלומד והתורם, ויכול כל שחשקה נפשו ו/או שאין באפשרות ליישב וללמוד ולעסוק בעבודת השם יתברך ולהגות בתורתו יומם ולילה, בהסכם חתום כדת וכדין על שותפות בתורתו של הלומד, ועי"ז ליהנות בעולם הזה – משפע ברכה והצלחה בנכסיו כמבואר בספרים הקדושים. ובעולם הבא – להתחלק בזכויות של לימוד התורה ולהנות מזיו זוהר התורה הקדושה.
  6. ניתן להשתתף גם בחלק מהסכומים כל אחד כפי נדבת ליבו – או בנתינת מעשרות 10% מהכנסותיו והשם יתברך ימדוד כל אחד כפי המסירות שלו להתחלק ולהשפיע גם עבורו באור התורה.

והנה יקוים ההסכם בצורה זאת שהתורם הוא בוחר לעצמו את הלומד שרוצה להחזיקו, ע"י בירורים והיכרות מראש, ומלבד זאת יהיה קשר הדוק בין הלומד והתורם כשיקיימו ביניהם לעיתים שיחות ריעות, תורניות, התחזקות, וכדו'. והלומד ישקיע בתפילותיו ובזמן ההתבודדות ועסק עבודת השם היום יומיות – לטובת והצלחת התורם הן בגשמיות הן ברוחניות.

והנה נשארו מספר בחורי ישיבה ואברכים יקרים מסולאים מפז שבחרו להתמסר ולחיות חיים פשוטים מבלי להינות מתענוגות הבלי עולם הזה.., ולמרות חסרון ודוחק הפרנסה, נפשם חשקה ללמוד דרכי היהדות בשמחה ולהגות בתורה הקדושה, ולעסוק בעבודת השם ומידות טובות בדרך הצדיק האמת רבינו נחמן מברסלב.

גם זכות של לימוד התורה + וגם זכות לפרנס עניים הגונים!

והחותמים עמהם הסכם זה של "יששכר וזבולון" לא זו בלבד שזוכים לפרנס עניים הגונים, אלא גם כן זוכים לחלק ניכר בשכר לימוד ועסק התורה והמצוות ועבודת השם ויזכו על ידי זה לכל זכות וברכות התורה ויתקיים בהם "עץ חיים היא למחזיקים בה – ותומכיה מאושר".

** ניתן לקבל קבלות של החזרי מס הכנסה: עמותת החסד "ברסלב מאיר ע"ר" היא עמותה עם ניהול תקין ברשם העמותות, ומוכרת לצורכי החזרי מס הכנסה סעיף 46 לפקודה. שזה אומר שכל תורם יכול לקבל זיכוי במס הכנסה של 35% החזר !

אין סגולה יותר טובה מזה ? אמרנו לכם מרוויחים עולם הזה ! ועולם הבא !

אז למה אתם מחכים..? למשיח ? צלצלו ותתחילו להנות ולהינות…

050-4161022 או בוואטאפ 052-565-2005

תקראו אודותינו מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר", מעל 45 שנים של העמדת תלמידים, כולם יראים ושלמים בתורה תפילה יראת שמיים ומידות טובות בעבודת השם, משפחות לתפארה – בואו והצטרפו לזכות הגדולה לחיי נצח נצחים בזכות וצילו של רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה – רבינו נחמן מברסלב זיע"א

אפשרויות לתרומה :

להורדה והדפסה של נוסח הסכם יששכר וזבולון להדפסה בקישור https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRWfkMnK79Jb2Fpm3MR6FcKa8A18wfH9NrWOlvX7d7iRipq1K-24_2LP50/pub

סליקה ע”י מנהל הישיבה  050-4161022 ; 051-5505148 וואטסאפ 052-565-2005

העברת תרומה דרך האפליקציה פייבוקס – 052-565-2005

דרך הטלפון "קהילותפון" במספר 073-275-7000 בקוד 42541 או בקישור קהילות-פון

תרומות לברסלב – הפקדה בבנק

שם החשבון עמותת “ברסלב מאיר” מספר חשבון : 694576 | מספר סניף : 184, בנק פאג”י מספר הבנק 52 | קוד מוסד : 45251

שליחת צ’קים / לא לשלוח מזומנים – זה לא תמיד מגיע!! אם שולחים מזומנים עדיף לעשות שליחת דואר עם מעקב ! עבור מוסדות “ברסלב מאיר”, כתובתינו : הרב סלנט 7 ירושלים, מיקוד 95144. יש לציין בצ’ק “למוטב בלבד”

זכות התורה ולומדיה וזכות המצוות והצדיקים האמיתיים, שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, יעמדו לתורמים למשמר באלף המגן!

יתקבלו תפילותיכם קדם אבוהון דבשמיא, בחן ברצון וברחמים, להיוושע ולהתברך בכל מילי דמייטב, ובמידה טובה מרובה (כמו שאמרו חז”ל פי חמש מאות) – ותראו פירות טובים בעוה”ז ובעוה”ב, אמן סלע ועד !

ויתקיים בתורמים ובבני משפחתם דברי רבינו נחמן מברסלב

תזכרו מה שאמר רבינו : מי שנותן לי – לו אני נותן

ברסלב מאיר | Breslevmeir

מס’ עמותה רשומה: 580-481-364

“למוסד אישור מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה + ניהול תקין”

שיעור תורה בספרי ברסלב

שמחת תורה ישיבת נצח מאיר
שמחת תורה ישיבת נצח מאיר

ישיבת ברסלב נצח מאיר ירושלים מוסדות ברסלב ישיבת נצח מאיר. הקב"ה אנחנו אוהבים אותך ישיבת נצח מאיר שיעור תורה ,ישיבת ברסלב ישיבת ברסלב,נצח מאיר,חדר לימוד,לימודי תורה,לומדי תורה חדר לימוד, ישיבה,שולחנות,סטנדרים,ספריה,ספרי קודש,יהדות,ישיבה,ישיבת ברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה