התחזקות בלימוד

התחזקות בלימוד

יהי רצון שהשי"ת יצילנו מפגם הל"ט מלאכות דסטרא אחרא שהם הל"ט מלקיות שהם מטרידים את רוב העולם ביגיעות וטירדות העולם הזה, אשר הם רצים כל ימיהם אחר פרנסתם ביגיעות וטירחות גדולות מאד, והם אוכלי לחם עצבון בזעת אפם יאכלו לחם עד שובם אל האדמה. ויש מהם ששמחים בהנ"ל "אַ בִי נישט לערנען", כי יש בחי´ תינוק בורח מבית המדרש ומוכן להתעסק בכל דבר העיקר לא ללמוד כי אינו מכין רצון לכך, כי אינו חושב על התכלית האחרון, על יום הדין הגדול והנורא, ומה יעשה ביום פקודה, והעולם אינם מיישבים דעתם מה תכלית מכל הבלי עוה"ז ולְמַה אתינא להאי עלמא. והנה העיקר לזכות בהאי עלמא שפילא הוא לעשות נחת רוח לפניו יתברך ע"י עשיית רצונו בחפץ לב, ומאחר שברור שרצונו יתברך שנעסוק בתורתו הרבה מאד וכמ"ש והגית בה יומם ולילה, ואמרו תלמוד תורה כנגד כולם ואמרו לא עם הארץ חסיד. וידוע שהגאון פי´ במשניות שכל מילה – מילה של תורה, עליה נאמר "ות"ת כנגד כולם" ואין נחת גדול לפניו יתברך כאותה שעה שיהודי עוסק בלימוד רצונו יתברך, וע"כ פשוט שכל אוהב ה´, וכל עובד ה´, וכל מאמין בה´ ובתורתו הקדושה ישים מגמת פניו על עיסוק ולימוד התורה, ולא יתעסק עד כמה שבו תלוי וידו מגעת בשום דבר נוסף.  (מתוך הספר יש מאין)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה