האם מותר לומר את 10 מזמורי התיקון הכללי לנשים?

נשים נכבדות בנות ישראל הצנועות והקדושות - בברסלב נשים אומרות ומומלץ מאד לומר את התיקון הכללי

שאלה לכבוד הרב: האם בנות או נשים נשואות צריכות לומר את התיקון הכללי לנשים?

תשובת הרב: כן! נשים יכולות ומומלץ שיאמרו את  10 מזמורי התיקון הכללי.

גדולי רבני ברסלב – מורים וממליצים שכן נשים צריכות לומר,
וזה מועיל לכמה וכמה פגמים שלהן (גם נשים שייכות בפגם כמבואר במאמר הזוהר בזוה”ק פ’ ויחי (דף ריט:) מאן דזני בידוי לאפקא ולחבלא זרעיה בריקניא (מי שזונה בידו), אומנם קצת שונה מגברים, אבל גם נשים שייכות לזה.

עוד כמבואר בליקוטי מוהר"ן על מעלת התיקון הכללי ובהבטחה של רבינו ואמר: אשתטח לאורך ולרוחב להיטיב עמו. בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו משאול תחתיות. ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה מזמורי תהילים מועילים מאד מאד,
ואמר שהוא התיקון הכללי, כי כל עברה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הזה הוא התיקון הכללי של כל הפגמים וממילא כשמתקנים בשורש מתתקנים שאר הדברים ויכולים להמתיק הדינים.

ועוד יש מילין אבל לא כאן המקום, להרחבה תעייני במאמר הבא תיקון הכללי לנשים.

התיקון הכללי לנשים

התיקון לקריאה, מותאם ונוח לניידים. ,כדאי לקרוא את הקדמה וההבטחה של רבינו לתיקון.

לקריאת התיקון הכללי כנסי – תיקון הכללי לנשים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה