התקשר לצדיק

רבי נתן אומר:

שכמה שמתרבה יותר ספרים קדושים המלמדים איך לקיים את התורה

כך מתקשרים עם ישראל להשי"ת באהבה אמיתית.

כי זהו ענין הדפוס ההפצה והחותם הנאמר בפסוק

'שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך, כי עזה כמות אהבה.

(אבן העזר הל' יין נסך הלכה ג' אות ז')

רצונך שעוד יהודי יאהב את השי"ת?

תגלה את אהבתך אליו יתברך

וחתום על שותפות

הדפסה והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב, והפצת דרכו הקדושה בשמחה באתרי ברסלב

צלצל והתקשר לצדיק !!

 050-4161022

WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה