זכות הרבים נפלא

רבי נתן מברסלב כותב :

"ההדפסה חשובה ויקרה בעיני מאד

כי הוא זכות הרבים לדורות…

כל מחשבתי היתה משוטטת מאד בענין הדפוס, והייתי חושב מחשבות

רבות בכל פעם איך להעמיד הדפוס…

והנה גודל הישועה הזאת של העמדת הדפוס,

אין כאן מקום לבאר עד היכן מגיע נס נפלא וישועה גדולה הזאת,

כי היא זכות הרבים נפלא ונורא מאד שאין דוגמתו לדורי דורות…

והנה בכל שנה זו שהיא שנת תקפ"א הייתי טרוד מאד בעניין הדפוס…

אח"כ עזרני השי"ת ונתן לי עצה בעת שעמדה הדפוס

ולא יכולתי להדפיס ספרים הגדולים,

שאז אדפיס לעת עתה על נייר אחד…" [ימי מוהרנ"ת]

הכיסא של רבי נחמן

רבי נתן, המח של העולם, כל מחשבותיו משוטטות מאד בענין הדפוס.

הוא טרוד חודשים ארוכים רק בעסק הדפוס…

אולי תתחילו להשתתף בדאגותיו של מוהרנ"ת ותחסכו דאגות אחרות ??

קחו חלק בהדפסה והפצה באינטרנט

לאלפים רחוקים מהאור והשמחה של רבינו נחמן מברסלב 

'זכות הרבים שאין דוגמתו

לדורי דורות' – שכר אין סופי לחיי נצח נצחים וגם בע"ה לעולם הזה

התקשרו עכשיו :050-4161022

או בדף התרומות www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה