זכר למחצית השקל 2021

למה נותנים זכר למחצית השקל? מי, למי, כמה, ומתי צריך לתת? הלכות זכר למחצית השקל

מהי מצוות ‘זכר למחצית השקל‘? כמה זה השנה 2021?

נוהגים לתת תרומה לזכר ‘מחצית השקל‘ שהיו נותנים בבית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו – אמן! בחודש אדר לצורך קרבנות הציבור. והזמן הטוב שנהגו בנתינת הצדקה – הוא לפני תפילת מנחה של תענית אסתר! כדי שהצדקה תצטרף לתענית לכפר (מ”ב תרצד, ד; כה”ח,כה).

יש שנהגו לתת מחצית מהמטבע המקובל באותו מקום,

ויש שנהגו לתת שלושה חצאים מהמטבע, כנגד שלוש פעמים שנאמר ‘תרומה’ בפרשת שקלים (רמ”א תרצד, א).

בימינו המטבע הנפוץ הוא שקל, ואם כן לפי מנהג זה יש לתת שלושה חצאי שקלים.

ויש נוהגים לתת שווי של מחצית השקל כמו שהיה בימיהם. היינו שווי כסף טהור במשקל של כ-10 גרם (כה”ח תרצד, כ).

וכל המנהגים כשרים, והמוסיף בצדקה תבוא עליו ברכה.

זכר למחצית השקל – מנהגים

יש אומרים שהיום שאין בית מקדש – הכי טוב לתת את הצדקה של  זכר למחצית השקל – למוסדות תורה.

יש אומרים שמנהג זה שייך לגברים מגיל עשרים ומעלה, שהם היו מחויבים במצוות מחצית השקל (רמ”א).

ויש אומרים שגם נערים מגיל שלוש עשרה צריכים לקיים את המנהג (תוספות יו”ט).

ויש אומרים שנכון לתת זכר למחצית השקל גם עבור קטנים (א”ר, מ”ב תרצד, ה).

ויש אומרים שנכון שגם נשים יתנו זכר למחצית השקל (כה”ח תרצד, כז).

וכך נוהגים כיום, לתת לפחות חצי שקל עבור כל אחד מבני הבית, ואפילו עבור עובר שבמעי אמו. או לפי חשבון שווי של ערך מטבע כסף – יוצא שהיום שנת התשפ”א זה כ – 25ש”ח. למהדרים במצוות 39.20ש”ח לפי מחיר קנייה בשוק + עמלת סוחר ולא לפי שווי בורסה.

ואין לתת צדקה זאת מכספי מעשר כספים, שאין אדם רשאי לקיים מצוות ומנהגים שהוא חייב בהם מכספי מעשר כספים. וכל אחד ישעה או ישראל שאלת רבו כמה לתת לפי היכולת שלו ופרנסת ביתו.

אבל מי שנהג לתת ‘זכר למחצית השקל‘ כמנהג המחמיר, ועתה הוא דחוק וקשה לו לקיים את מנהגו בלא להיעזר בכספי מעשר כספים, רשאי לתת משלו ‘זכר למחצית השקל‘ כדעה המקילה, היינו חצי שקל עבור הגברים שמעל גיל עשרים, ואת השאר ישלים מכספי מעשר כספים.

בברכת התורה ולומדיה – שפע ברכות לחג הפורים

הרימו תרומת זכר למחצית השקל בשמחה עבור

מוסדות ברסלב – לומדי תורה / בית הכנסת

ותזכו להיות שותפים בזכות וכוח התורה והתפילות בבית מדרשו של רבינו נחמן מברסלב

 שאלות בהלכה או תרומות צלצלו 050-4161022

מתנות לאביונים כבר נתתם ?

כנסו לשמח משפחות נזקקות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
יש לכם שאלות על זכר למחצית השקל? נשמח לענות!