חדשות ברסלב | הילולה הרה"ח ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל

הילולת חסידי ברסלב

יארצייט של הרה"ח ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל מחשובי אנ"ש ברסלב
בדור הקודם הטמון בביה"ח בסנהדריה בירושלים
בשבוע הבא יום שני כ"ד שבט חל היארצייט של אחד מחשובי אנ"ש בדור הקודם הרה"ח ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל ב"ר פנחס יהושע מטעפליק וחתן (בזו"ר) ר' נחמן טולטשינער.
רבי נתן זצ"ל טמון בביה"ח סנדריה, ביום ב' שעה 14:30 תתקיים עליה על ציונו ע"י חסידי ברסלב , כמו"כ תתקיים סעודת הילולא מיד לאחר העליה לקברו בשעה 15:30 בבית הכנסת 'אור הצדיק' ברחוב בית ישראל 23, כמו"כ יותקן במקום נר תמיד עם מתקן לנרות לזכרו,
לא השאיר אחריו דורות, ע"כ הציבור מתבקש לעשות טובה לנשמתו ולעלות על קברו בבית העלמין סנהדריה וללמוד לע"נ רבי נתן ב"ר פנחס יהושע זצ"ל
כפורסם ב'ברסלב גלובל' שלפני כשנה נתגלה מקום קבורתו של הרה"ח ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל בבית העלמין סנהדריה ברח' בר אילן בירושלים ולא היה נודע עד אז.
הוא טמון בבית הקברות סנהדריה ירושלים חלקה ח' סמוך להמבנה שיש בסמוך, (מקום קבורתו מדויק: בכניסה לבית העלמין יש ממול בצד שמאל קברים בקומות, ליד זה יש מבנה קטן עם רעפים, צריך להגיע למבנה הקטן ומול המרזב לספור שלש קברים).
אביו ר' פנחס יהושע מטעפליק זצ"ל תלמיד מוהרנ"ת שנפטר בשנות התר"מ, בנו של ר' יצחק אייזיק יוסף סופר זצ"ל גם תלמיד מוהרנ"ת. בזיווג ראשון היה ר' נתן זצ"ל חתן אצל ר' נחמן טולטשינער זצ"ל, (לאחר שהתגרשו היא התחתנה עם ר' אלטר טעפליקער בעמח"ס משיבת נפש והשתפכות הנפש), הוא כתב את ספרי הרב מטשערין (פרפראות לחכמה וכו') עלה לארץ ישראל ונשא את אלמנת ר' ישראל מקורדן מרת גיטל (השדכנית), היא היתה ידועה בצדקותה.
בספר ימי שמואל (ח"ב אות קפ"ב) מביא שר' שמואל הורביץ זצ"ל אכל אצל ר' נתן את ליל הסדר בהתרגשות רבה והתעוררות נפלאה, הוא גם מביא שפעם מרת גיטל חזרה מהכותל המערבי ולא סיימה את שעת ההתבודדות ונכנסה לחדרה לסיים שעה התבודדות וכולם חיכו לה.
ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל נפטר בשיבה טובה בכ"ד שבט שנת תשי"א, נוסח המציבה: "פ"נ ר' נתן ב"ר פנחס יהושע בייטלמכר ברסלב'ר מהעיר העתיקה נלב"ע כ"ד שבט תשי"א"  ת.נ.צ.ב.ה.
שיחה מהרה"ח ר' ישראל דב אודסר זצ"ל אודות רבי נתן בייטלמאכער זצ"ל, (השיחה נאמרה בשפת אידיש, ונעתק ע"י מערכת 'דעם רבינ'ס קוואל' ללשה"ק, תשואת חן להם, ונתפרסמה ע"י מערכת ברסלב גלובל).
כמו"כ מצורף תמונה מספר 'קיצור ליקוטי מוהר"ן השלם' שיצא לאור ע"י ר' ישראל קרדונר זצ"ל שהיה שייך להרה"ח ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל, בשער הספר נראה כתב יד עם שמו רשום, זה או כתב שלו או של אשתו מרת גיטלה ע"ה (ומסתבר אשתו), כנראה אחרי הפטירה שלו ר' ישראל בער ירש הספרים שלו. (התמונה מהארכיון של מוה"ר חיים זאנוויל גולדרינג הי"ו).
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה