חינוך ילדים | פרשת השבוע שמות.

חינוך ילדים בדרך רבנו סבא בעל שם טוב, על פי דעת תורה והשקפת עולם של רבי נחמן ברסלב
חינוך ילדים בדרך רבנו סבא בעל שם טוב, על פי דעת תורה והשקפת עולם של רבי נחמן ברסלב

חינוך ילדים | פרשת השבוע שמות.

מאת ראש ישיבת "נצח מאיר הרה"ח ויזנפלד שליט"א.

השאיפה של כל יהודי כשר, צריכה להיות שכל זרעו יהיו זרע קודש. וצריך עינא פקיחא להשגיח על כל אחד ואחד בנפרד, בקטנותם ילדותם..,

וצריך רצון טוב ושכל ישר איך להתנהג עם כל אחד ואחד בכל גיל, ובמיוחד בגיל ההתבגרות, שאז יש חוסר יציבות, גם בגלל חוסר הידע, וחוסר הבטחון, בגלל השינויים המתרחשים בגוף ונפש,

ומצד אחד הגוף גודל, וכן השכל, עד שהם יכולים לטעות ולחשוב שמבינים הכי טוב, ומבינים הכל, ואף יותר מההורים ומהמורים..,

עוד כמה קישוריים השייכים לחינוך ילדים : 

תפילה לחינוך ילדים | עיצה בחינוך ילדים | חינוך ילדים – בית חם

 

חינוך ילדים | פרשת השבוע שמות.

 

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך פנינה על סדר פרשת השבוע שמות.

(שמות א, א) "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה: את יעקב (עם יעקב) איש וביתו (ומשפחתו) באו."

מה נורא המראה, הודה ויופיה של זקן דקדושה שכל צאצאיו קשורים אליו וצועדים בדרכיו אחריו, גם למדבר, בחי' (ירמיה ב – ב) לכתך אחריך במדבר בארץ לא זרוע.

הם נשיהם זרעם וכל אשר להם. וכמ"ש (בראשית מו, ה וכו') וישאו בני ישראל… ואת טפם ואת נשיהם. ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען. בניו ובני בניו אתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה. וזכה שמיטתו שלימה, וכל יוצאי חלציו קדושים וטהורים הולכים בדרכיו.

וזו צריכה להיות השאיפה של כל יהודי כשר ;

וצריך להשקיע הרבה כוחות שכל זרעו יהיו זרע קודש.

וצריך עינא פקיחא להשגיח על כל אחד ואחד בנפרד, בקטנותם ילדותם, ובמיוחד בהגיע "גיל ההתבגרות", וצריך רצון טוב ושכל ישר איך להתנהג עם כל אחד ואחד בכל גיל,

ובמיוחד בגיל שמתבגרים (גיל ההתבגרות), שאז יש חוסר יציבות מסויים, גם בגלל חוסר הידע, וחוסר הבטחון, בגלל השינויים המתרחשים בגוף ונפש, ומצד אחד הגוף גודל, וכן השכל, עד שהם יכולים לטעות ולחשוב שמבינים הכי טוב, ומבינים הכל, ואף יותר מההורים ומהמורים ובמיוחד שיש להם חבר'ה שמייעצת להם תאות וחיי הבלי העולם הזה),

ומאידך אסור להשפיל את כבודם, ולתת להם לחשוב שהם לא מבינים כלום, כי ההשפלה הזאת עלולה להתנקם והיא מסוכנת !

וע"כ צריכים תפילה לסייעתא דשמיא, וגם להשקיע כוחות וגם הדרכה נכונה איך ללכת איתם, עד שיעלו מעלה מעלה בדרך המלך מלכו של העולם.

ולמעשה ראיתי שבדור הזה הרבה מאד הורים לא יודעים איך לחנך את ילדיהם, בשום גיל, וזו תופעה מסוכנת שכבר בעבר הצמיחה באושים קוצים ודרדרים.

וטוב שיעשו למען זרעם שילכו להדרכה, [וכן לאלו ההורים שלא יודעים איך להתנהג בינם לבין עצמם – מומלץ ללכת לקבל הדרכה מתאימה].

וכן יש צורך בליווי בניו ובנותיו עד החתונה, וכן לקראת החתונה, וכן אח"כ בתחילת דרכם החדשה.

ובאמת גם אז וגם אח"כ צריכים להחזיק יד על הדופק, וקשר טוב להועיל להם כל ימי חייהם. ולכל זה מעבר לחד עינא פקיחא וכנ"ל, צריך גם חד עינא דרחמי, כרחם אב על בנים (תהילים קג- יג).

וענין הזה לא בהכרח קשור עם מגורים יחדיו [במיוחד בזמננו שיש טלפון ופלאפון] ולהחזיקם כחמולה יחדיו, ולגרום לריבוי ביטול תורה על כל שטות, וגם לפעמים אדרבא יש לתת הדעת איך לשמור מרחק המתאים,

וכידוע מרבינו ז"ל שריבוי הקירבה והפינוק – לא טוב הוא לגידולם, אבל צריך לתת חום ואהבה ותשומת לב והקשבה במידה הנדרשת, ולא מעבר לכך ובודאי לא בהגזמה.

וכן בינם לבין עצמן – צריך לדעת להחמיא לכל אחד בנפרד ולשמור מרחק ביניהם המתאים לגידולם, כי גם עשבים צמחים ועצים צריכים מרחק מתאים, כדי שכל אחד יגדל כדבעי,

ויש ליזהר שאחד לא ישתלט על השאר, ושאף אחד לא יהיה תלוי ממש בשני, ושאף אחד מהם לא ירגיש את עצמו מה שקורין סנדוויץ', שנמעך ונשכח בין אלו שלפניו לאלו שלאחריו ונופל בין הכסאות.

ובמיוחד יש לשים לב, כשמחתנים ילדים – שהקטנים שבבית לא ילכו לאיבוד מרוב טרדות ולחצי ההורים.

והעיקר הוא התפילה התמידית של ההורים על חינוך ילדים (והסבים) להצלחת צאצאיהם בדרכי התורה יראת ה' ועבודת ה'.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

נ.ב תרומות – מתקבלות בברכה (ניתן להקדיש לתפילה ו/או לעילוי נשמה או סעודות חמות לעניים הגונים)

לדף התרומות לחץ >>donate

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

 

עוד כמה קישוריים השייכים לחינוך ילדים : תפילה לחינוך ילדים | עיצה בחינוך ילדים | חינוך ילדים – בית חם

 

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה