חלותי היא

אם קפץ באף רחמיו סלה.

כי צריכים לדעת שאע"פ שה´ פועל באף ובמידת הדין,
מ"מ כל כוונתו לרחמיו סלה. (גם אם לא מבינים את זה כרגע ובכלל).
ומיסודות האמונה – כל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס, א);
ואלוקים חשבה לטובה (בראשית נ, כ). והעיקר לטובתו הניצחית של כל יהודי (רחמיו ´סלה´).

נוסח אחר: אם קפץ באף רחמיו סלה.
היינו שאפי´ ח"ו קפץ מתוך אפו וכעסו,
מ"מ מונח רחמיו הנצחיים, והכל מכוח מידת רחמנותו.

אם "קפץ" באף. אותיות "קפץ" הם אותיות כסדרן דהיינו פ-צ-ק, ואעפ"כ הם שלא כסדר,
בא לרמז לכל אדם שכל הקופץ הוא כהדיוט בראש,
או קופץ באף, אע"פ שהוא חושב שהוא בסדר, מכל מקום – הוא לא בסדר,
שגם אם רצה להעיר לא היה צריך לכעוס ולצרוח ולהקפיד…
וגם כמו שהעולם אומרים "חמור קופץ בראש" –
בלא לרמז – תחשוב לפני שאתה מוציא את הדיבור שלך,
אל תקפוץ ותזרוק את "הגאונות" שלך,
מייד לפני כולם,
כי בדרך כלל לא מי שמגיב מהר וראשון, נחשב לחכם,
אלא מגלה במהירות את הטיפשות שלו
כי לא שקל וחשב על הנושא שיחה ועל מי המדברים ומה להגיב ראשון ומה אחרון,
ואח"כ צוחקים עליו…

ואומר חלותי היא.
כלומר זו המחלה שלי,
כי דעותי והאמונה אינם מתוקנות ע"פ התורה ודעת הצדיקי אמת.

הלעולם יזנח ה´… השכח חנות א-ל וכו´ — כ"ז מחלה שלי,
כי השי"ת צדיק ולא עוולתה בו (תהלים צב, טז).
והבעיה אצלנו, ולא ח"ו למעלה.
וטוב לתקן את ההשקפות והמחשבות והמידות
על פי התורה והמוסר של הצדיקי אמת.

מתוך התיקון הכללי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה