טוב. tov

העולם אומרים תחשוב טוב יהיה טוב ! אתם מאמינים לזה ?

ובכלל איך אתם מגדירים את המושג "טוב" ?

מועדון טוב, מזל טוב, אוכל טוב, רומן טוב ? מה זה טוב ?

tov

טוב. Tov

במעשה בראשית – טוב מוזכר כדבר הראשון בבריאה…

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר – כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ :

וחכמינו ז"ל פירוש ויאמר אלהים יהי אור – בורא עולם שולח אל האדם עזר נגד יצרו, ביום הבר-מצווה – יופיע עליו ממעון קדשו רוח אלהין קדישין נשמה קדושה וטהורה, והטוב ירמוז אל התורה – כי היא האור הנערב ולה יקרא אור דכתיב (משלי ו') ותורה אור, והמכוון אחד, כי בחינת הנשמות הקדושות הם בחינת אור התורה ובעל נפש הוא בעל תורה, והוא אומרו ויאמר אלהים יהי אור שהיא הנשמה שאורה רב להיותה חצובה מתחת כסא כבודו יתברך חלק אלוה ממעל שולחה ה' להאיר אל האדם לבל יטבע בטיט היצה"ר, או גם כן למה שאמרנו שהיא התורה המאירה לנפש אדם ואז ויהי אור, וירא ה' את האור אשר נתן באדם כי טוב שבאמצעותו ילך האדם בדרך הטוב והישר:

רבי נתן מברסלב אָמַר לְנַחְמָן בֶּן עוֹזֵר, שֶׁיִּתֵּן לוֹ כָּל טוּב, וְלֹא יָדַע, מַה הוּא רוֹצֶה, וּפֵּרֵשׁ לוֹ, תֵּן לִי הַתַּנַ"ךְ זֶהוּ כָּל טוּב.

(שיח שרפי קודש א, א-קצד)

 

טוב אמיתי – זה הכי טוב, כי זה דבר נצחי !

טוב יש בו אין סוף דרגות בכל אדם.., יש מי שנהנה מגירוי גופני של אוכל טוב – זה טוב רגעי, של הגוף, יש שנהנה מרגש יחסים וכדומה אבל כל אלו רק רגעים טובים בחיים, רק גירוי של ההורמונים בגוף וחלקים של עצבים ובלוטות.., או דימיונות וגירויים של השכל, ויש בהם קצת יותר רוחניות למרות שזה נובע מהדמים שבגוף..,

ואלו לא יוגדרו כחכמים – כי הטוב שלהם זמני רגע ואין לו קיום לנצח.

והחכמים יגדירו טוב – דבר שקיים לנצח נצחים והוא יותר רוחני, דבר שכלי או רגשי נטו בלי גירויים של הגוף. ובין לבין יש אלפי דרגות.

אומר רבינו נחמן מברסלב ורבי נתן מברסלב מסביר – טוב הוא שורש הבריאה, השם יתברך הוא אין סוף, לגלות טוב מלכותו על כן ברא את עולם כדי שיכירו גודל חסדיו וטובו !

וזה בחינה של סוד בריאת העולמות, שהיה בתוך חלל הפנוי (עיין בליקוטי מוהר"ן). כי המידות הן הן העולמות, הינו כי על ידי הצמצום שאדם מצמצם את אור ההתלהבות וההשתוקקות לתאוות גשמיות ויצר הרע ועל ידי שמיישב דעתו מה תכליתו ומה טוב וקיים לנצח.., שעל ידי זה נעשה בחינת חלל הפנוי, בחינת: "ולבי חלל בקרבי". על ידי זה הוא עובד את השם יתברך בהדרגה ובמדה, ועושה מעשים טובים ומדות טובות. שכל זה הוא בחינת התגלות המדות, שהן העולמות, בתוך חלל הפנוי שבלב.

ועיקר בריאת העולמות היה על ידי חכמה כנ"ל, וזה הוא בחינת מה שעקר עבודת השם, לזכות למדות ומעשים טובים, הוא על ידי ששומר החכמה שבלב, שהוא המחשבה שבלב. שצריכין לשמר מאד המחשבה שבלב, שהוא בחינת חכמת לב, שזהו עקר היצרין. כי מחשבות טובות הם יצר טוב, ומחשבות רעות הם יצר הרע. הינו כשחושב מחשבות טובות, שזהו בחינת חכמה שבלב, אזי על ידי זה זוכה לפעלות ומידות טובות, שזהו בחינת התגלות הבריאה, שהיא המידות, בתוך חלל הפנוי, על ידי החכמה שבלב, שהוא בחינת מחשבות טובות שבלב כנ"ל. אבל כשחושב מחשבות רעות, חס ושלום, אזי הוא מקלקל החלל שבלב, שהוא סוד חלל הפנוי, ואזי הוא מטמטם החלל שבלב, בבחינת ערלת לב וכנ"ל. וזהו בחינת קלקול הבריאה, שהיה על ידי החכמה שבלב כנ"ל. וכל עקר העבודה שצריכין לצמצום הנ"ל, ולחשב מחשבות טובות, כדי לזכות למעשים טובים ומידות טובות, כל זה הוא בשביל לגלות מלכותו יתברך, שבשביל זה היה עקר הבריאה כנ"ל. כי על ידי שזוכה לפעלות ומדות טובות על ידי כל הנ"ל, על ידי זה מקבל עליו על מלכות שמים שלמה שזהו בחינת התגלות מלכותו יתברך, שנתגלה על ידי בריאת העולמות שבתוך החלל הפנוי, על ידי החכמה וכנ"ל. והכלל שבריאת העולמות, ועבודת השם יתברך בפעלות ומידות טובות, הם בחינה אחת ממש וכנ"ל. והבן היטב:

נמצא שהנשמה דהיינו השכל המחשבה של האדם שם שוכן הטוב והרע וכשאדם מגלה מידות טובות ומעשים טובים זה הוא הטוב הנצחי ! והנשמה היא למעלה מכל העולמות, והיא מאירה יותר ויותר כפי דביקותו של כל אדם במקור הטוב הוא הקדוש ברוך הוא – וכשמאמין כך בטח יהי עיקר רדיפתו אחרי עשיית הטוב הנצחי ויזכה להכלל בחיי עולם הבא שהוא עולם השכל למי שהתגבר על הרע ודבק עצמו אל הטוב הנרצה כפי החוקים של בורא עולמים !

בבראשית הבריאה היה גן, ובו נברא – עץ הדעת שהיו פירות, טוב ורע. פירות כאלו שמקבלים על ידם שכל להבחין בין טוב לרע, מעניין למה נאסר על האדם לאכול ממנו ? מה רע לדעת מזה טוב ?

אלא שהאדם הראשון היה כולו כולו יציר נברא של הקדוש ברוך הוא והיה כולו טוב – כולו דבוק ברצון השם, ולא ידע גירויים ותאוות רעות, לא היה לו דעת להנהות גשמיות… ולכן לא ידע בין טוב לרע כי כולו טוב..,

ולעתיד יחיו חיים נצחיים, כי אז יתגלה הדעת ויהיו נכללים באחד. ועל כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה (פסחים נ): "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", וכי האידנא וכו'? אלא עכשו מברכין על הרעה 'ברוך דין אמת' ועל הטובה 'הטוב והמטיב', אבל לעתיד יברכו על הכל 'הטוב והמטיב', כי לעתיד שיתגלה הדעת, ידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק כולו טוב וכלו אחד.

טוב – תפילה לטוב !

אבינו שבשמים, טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו,

ותזכנו גם בעולם הזה לטעם מעין העולם הבא להתבטל אליך ולדעת, שכל מארעותינו הכל לטובתנו, כי טוב יהוה לכל. ותזכנו לגלות מלכותך בעולם "למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד, והיה יהוה למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, יהוה צורי וגואלי":

מלא רחמים, טוב ומטיב לרעים ולטובים, הצופה לרשע וחפץ בהצדקו, חוס וחנני, ורחם עלי ברחמיך הגדולים, ועזרני בעולם הזה, שאזכה לשוב בתשובה שלמה אליך. ואזכה לתקן כל מה שפגמתי קדם שאסתלק מן העולם. ועזרני מעתה לעזב דרכי הרע ומחשבותי הרעות והמבלבלות המבלבלים

כי אתה טוב ומיטיב לכל ואתה ידעת כי אין טוב אמתי בעולם כי אם להיות סור מרע באמת, ולעשות מעשים טובים, להיות משעבד ובטל אל התורה ואל העבודה באמת תמיד, עד שנזכה לטעם טעם אור הגנוז גם בעולם הזה אשר זאת היא הטובה האמתיית והנצחיית. עשה עמי כחסדך, וזכני לטעם מטובך האמתי.

טוב ומיטיב לכל, עשה למען טובך, עשה למען כבודך. ועשה את אשר תעשה, באפן שיחזר כל הטוב המפזר ומפרד בין העמים אל הקדשה.

רבון עלמין, טוב ומטיב לכל, אתה בראת עולמך ברצונך הטוב כפי מה שעלה במחשבתך הקדומה, ותכלית כונתך הטובה היתה לטובתנו, כדי שנזכה על ידי זה להשיג התכלית הטוב תכלית האמתי, תכלית הטוב של כל התכליתין. ובשביל זה בראת כל העולמות כלם בחכמה נפלאה מראשית האצילות עד סוף העשיה, כדי שנזכה מסוף המעשה לבוא ולהכלל במחשבה תחלה, להשיג התכלית האחרון טוב הנצחי:

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתעזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה למלאת רצונך הטוב. ונזכה לעסק בעבודתך תמיד באמת ובלב שלם. ונזכה לסור מרע לגמרי באמת. ולעשות הטוב בעיניך תמיד, למען נזכה על ידי זה להשיג התכלית האמתי.

מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך, ואמר לצרותינו די.

"טוב יהוה לכל, ורחמיו על כל מעשיו":

אנא יהוה רחמן מלא רחמים, פודה ומציל, גואל חזק, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח, עמד על ימיני וסמכני ועזרני והושיעני שאזכה לכף את יצרי להשתעבד לך. ואזכה לשבר ולבטל כל התאות וכל המידות רעות שנתאחזו בי. ותזכני מעתה לימי טוב, ואזכה להגביר הימי טוב על הימי רע, להכניע ולהשפיל ולשבר ולבטל כל הימי רע תחת הימי טוב.

ואזכה להבין ולראות ולמצוא ולגלות הטוב המלובש בימי רע, ולברר הטוב מן הרע. ותחוס ותחמול עלי מעתה, ותצילני ברחמיך תמיד מימי רע. שלא יהיה להם שום כח להתגבר עלי חס ושלום, כי בעוונותי כבר עברו עלי ימי רע הרבה יותר מדי, עד אשר "כשל כח הסבל". חוס וחמל עלי מעתה והצילני ומלטני ופדה נפשי מן הימי רע. ועזרני וזכני לשבר ולהכניע ולבטל כל הימי רע תחת הימי טוב. והצילני מכל רע, מכל מכשול עון, ומכל התאות ומידות רעות.

ואזכה לקדש עצמי במותר לי בקדשה גדולה ואזכה מעתה שיהיו כל ימי טובים, ואבלה ימי בטוב האמתי, ושנותי בנועם העליון, שאזכה לעסק כל ימי בעבודתך ובתורתך באמת, ולהתדבק ולהכלל בך ביראה ואהבה גדולה באמת ובאמונה בקדשה ובטהרה תמיד לעולם ועד. ואזכה לקים מקרא שכתוב: "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו".

מלא רחמים טוב לכל טוב ומטיב, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב באמת תמיד, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך, רחם עלינו ברחמיך הרבים והצילנו מרע עין מכל הבחינות. הן שלא יהיה לנו שום עין רעה כלל, הן שלא ישלט בנו שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם. ותביט עלי בעינך הטוב בעינא חדא דרחמי ותמשיך ותשפיע עלי טוב עין. ותשמרני ותצילני שלא יהיה עיני רעה כלל בגדולת חברי ובגדולת כל העולם כולו.

"טוב להודות ליהוה ולזמר לשמך עליון. אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי. אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה. ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך. תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה": רבונו של עולם מלא טוב זכנו להודות לך סלה. עזרנו והושיענו וזכנו לטוב האמתי לשעשוע עולם הבא שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש. ואזכה בכל יום ויום לומר ברכות והודאות שירות ותשבחות הרבה לשמך הגדול והקדוש, להודות לך ולברכך על כל החסדים והטובות והנסים והנפלאות אשר עשית עם עמך ישראל…

 

עכשיו אני שואל ואתם עונים – מהו טוב ?

ספרו לנו איך אתם מגדירים טוב ?

  שם השולח

  דואר אלקטרוני

  ספר לנו מהוא טוב עבורך ?

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה