תפילה לטו באב = תפילה לזיווג הגון

תפילה לזיווג הגון מסוגלת בט"ו באב | לא היו ימים טובים לישראל כימי ט"ו באב, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו

לפני התפילה לטו באב נאמר כמה מילים הסגולה של היום :

אמר רבי שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כימי ט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו…

ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך! אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה' היא תתהלל" ! (תענית כו, ב).

יפיפיות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין אישה אלא ליופי.

מיוחסות שבהן היו אומרות: תנו עיניכם למשפחה לפי שאין אישה אלא לבנים ; מכוערות שבהן מה היו אומרות? קחו מקחכם לשם שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים. (תענית, לא).

תפילה לטו באב היא תפילה לזיווג הגון

לא מצאנו מקור חזק,  ש-ט"ו באב הוא זמן סגולה של תפילה למעוכבי זיווג,

ובכל זאת, אם רק היינו יודעים מתי הוא היום ומהי התפילה, החסרה כדי שנקבל את משאלות ליבנו…

היינו עושים הכל לא להחמיץ שעה והזדמנות זו, אז שווה לנסות אולי זה העת רצון והזמן הנכון !?

אבל דבר אחד אנחנו בטוחים – יש רגע שבו תפילה מתקבלת,

על זה אמרו חכמים "הווי מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה – שיתנו לך".

אז הנה אנחנו מציעים עבורכם עוד יום לעוד תפילה קטנה.

 המעוניינים/ות בהזכרת שמות לברכה ותפילה לזיווג הגון

(בלי להבטיח ישועות – שקרים זה לא אצלינו.., ישועות זה רק להשם יתברך!),

ע"י גדולי וחשובי חסידות ברסלב – בט"ו באב,

חינם במוקד התפילות של חסידי ברסלב

בוואטסאפ 052-565-2005

תרומות תמיד יתקבלו בברכה לטובת הישיבה – או <<בדף התרומות>>

כנסו לומר תפילה לזיווג הגון

קמיעות,סגולות,ברסלב,כסף וזהב,מציאת חן
קמע למציאת חן 050-4161022

טו באב, בדור המדבר:

חטא המרגלים אשר משימתם היתה לתור את הארץ, ובפיהם דיווח מסמר שיער על ענקי קומה וערים בצורות, התמרדו העם וביקשו לשוב מצרימה. כעונש נגזר עליהם למות במדבר. בערב תשעה באב היה משה רבינו מוציא כרוז במחנה שקרא לעם לחפור קברים וללון בהם בליל תשעה באב. בבוקר היה העם עורך מפקד ומבחין כי 15 אלף מתו באותו הלילה. בשנת הארבעים ליציאתם ממצרים חפרו העם קברים כרגיל, אולם בבוקר גילו כי איש לא מת. הם חששו כי טעו בתאריך ולפיכך לנו גם בלילות הבאים בקבריהם, ובחמישה עשר באב (ט"ו באב) כשראו את הירח במילואו הבינו שהגזירה בטלה ושמחו שמחה גדולה.

טו באב, בדור שנכנס לארץ:

דיני הירושות קבעו כי רק בנים יכולים לרשת את אבותיהם. על-פי תלונה של בנות צלפחד – להן לא היו אחים – קבע האלוקים כי גם בנות יוכלו לרשת את חלק האב בנחלה בארץ המובטחת. אלא שכאן התעוררה בעיה: אם הבנות יינשאו לגברים משבט אחר, הנחלה תעבור בסופו של דבר לשבט הבעל (כאשר האישה תמות). כדי למנוע את המצב בו נחלה עוברת משבט לשבט, קבע האלוקים כי על הבנות היורשות להינשא לבני שבטן בלבד.

לאחר שבני-ישראל כבשו את הארץ וחילקו אותה לשבטים, בטלה התקנה ומעתה ואילך כל בת יכלה להינשא לכל גבר שתחפוץ. לפיכך קבעו יום זה כיום שמחה.

טו באב, בדור השופטים :

במעשה 'פילגש בגבעה' נהגו בני שבט בנימין באכזריות והתעללו באישה שנקלעה לעירם ללינת ליל; כנקמה, שבטי ישראל הכריזו עליהם מלחמה וגם נשבעו שלא יתנו מבנותיהם לשבט בנימין לנשים. לאחר המלחמה הבינו היהודים כי עומד להיכחד שבט מישראל ולפיכך התירו את האיסור. הדבר אירע ביום ט"ו באב.

טו באב, בימי בית המקדש :

את 'קורבן העצים' היו מביאות משפחות שהתנדבו עצים להסקת המזבח לקורבנות. חמישה עשר באב היה היום האחרון בו כרתו עצים למערכה, מכיוון שביום זה השמש פסקה מלזרוח במלוא עוזה והעצים לא היו יבשים דיים. יום זה צויין כיום שמחה על כך שזכו לקיים את המצווה, והוא נקרא "יום שבירת המגל" על שם שלא נעשה עוד שימוש בקרדומים לכריתת עצים.

טו באב, בימי בר כוכבא :

בימים שלאחר חורבן בית-המקדש הוביל גיבור בשם בר כוכבא מרד נגד הרומאים ששלטו בארץ. המרד נכשל והעיר ביתר נפלה בידי הרומאים שהרגו בה גברים, נשים וטף ללא הבחנה. מתי ביתר לא הובאו לקבורה במשך זמן רב בשל גזירת הרומאים, וכשהובאו לקבורה היה זה יום שמחה. לזכר שמחה זו תוקנה ברכת "הטוב והמטיב" בברכת המזון.

עוד… בעניני טו באב,  ההלכה מציינת כי מיום חמישה עשר ואב באילך אדם השולח מכתב לחברו יכול לאחל לו "כתיבה וחתימה טובה".

טו באב אצל חסידי ברסלב

בלשונו של הרב לוי יצחק בנדר שבברסלב נהוג היה לקרוא לימים אלו "לילות הזהב", שכן כי מיום זה ואילך הימים מתקצרים והלילות מתארכים, ולפיכך יש זמן להוסיף בלימוד תורה בלילות. מאמר הקשור לנאמר מראש הישיבה – למה ט"ו באב הוא חג לנשים ?

רוצים לעשות השתדלות למציאת הזיווג משורש נשמתכם ?

קמיע למציאת חן – עם תפילה למציאת חן וזיווג הגון.

מאמר מראש הישיבה – למה ט"ו באב הוא חג לנשים ?

חינם במוקד התפילות של חסידי ברסלב

בוואטסאפ 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

כתיבת תגובה