יום הקדיש הכללי

יום הקדיש הכללי מציין יום של נפטרים שלא ידוע תאריך פטירתם

יום הקדיש הכללי, חל בעשרה בטבת, והוא בא לציין את זכרם של נפטרים שלא ידוע תאריך פטירתם (ובפרט עבור נרצחי השואה, נפטרים במערכות ישראל, וערירים).

ניתן למסור שמות (חינם למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים)

בתאריך י' בטבת וכל השנה – לאמירת קדיש, תיקון נפטרים, הדלקת נר נשמה, ולימוד משנה ל- עילוי נשמה, יזכור. ביום זה ע"י ישיבת "נצח מאיר" בירושלים.

יום הקדיש הכללי

ה'רבנות' החליטה לציין את יום צום של עשרה בטבת בכל שנה כ "יום הקדיש הכללי". יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה שיום קבורתם לא נודע, לנהוג במנהגי יום היארצייט של הנפטרים: להדליק נרות נשמה, לומר קדיש וללמוד משניות לעילוי נשמות הנספים בשואה…

עם השנים הפך יום זה של "יום הקדיש הכללי". ‏המציין את זכרם של כל הנרצחים בשואה שמקום קבורתם לא נודע, וגם הוסיפו העולם לציין ביום זה את פטירתם של שאר ישראל ערירים ונפטרים במלחמות ומערכות ישראל אשר נרצחו בפיגועים על היותם יהודים, ואשר אין מי שיאמר עליהם קדיש וילמד שיעור משניות לעילוי נשמתם.

במוסדות הקודש של חסידי ברסלב, ישיבת "ברסלב מאיר" ו"נצח מאיר" בנוסף לפעילות החסד של זיכוי הרבים שבמשך כל השנה אשר אומרים קדיש ולומדים משניות לעילוי נשמת נפטרים..,

מציינים יום זה בסדר לימוד מיוחד וקדוש, עבור עילוי נשמה לנשמות ישראל עם קדוש..!

ניתן למסור שמות [חינם ללא תשלום] לסדר הלימוד ותיקון נפטרים אשר יערך ביום זה בישיבת "נצח מאיר" יהי' זכרם ברוך !

יום הקדיש הכללי2

קדיש לזכרו של אדם נוהגים לומר ביום השנה לפטירתו..,

אך מתי אומרים קדיש על אנשים שאין יודעים מהו יום פטירתם ?

שאלה זו הפכה למשמעותית מאוד אחרי השואה, שבה נרצחו שישה מיליונים מיהודי אירופה, ובהם כמיליון וחצי ילדים.

תאריך מותם של רבים מהם אינו ידוע – אם כן, מתי יאמרו קדיש לזכרם ?

קדיש

עם הקמת מדינת ישראל – ציינה ה'רבנות' את יום עשרה בטבת ליום זיכרון זה, שהוא יום צום לזכר תחילת המצור על ירושלים בתקופת המרד ברומאים, וכידוע ש – י' בטבת, דהיינו בעשרה בטבת החל נבוכדנצר מלך בבל להסתער על חומת ירושלים, עשרה בטבת הוא היום בו התחיל המצור על ירושלים, שבסופו נכבשה ירושלים ונחרבה. יום זה הוא צום עשרה בטבת !

ביום זה אומרים קדיש ולומדים משנה לעילוי נשמה, על כל אותם אלה שמתו ומועד פטירתם אינו ידוע, ובהם גם מיליוני הנרצחים בשואה. כיוון שבשואה נרצחו לעתים משפחות שלמות ולא נותר אף אחד שיאמר עליהם קדיש, ומכיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, נמצא שכל ישראל הם כקרוביהם של אותם נרצחים ונפטרים, ולכן בעשרה בטבת אומרים בכל בתי הכנסת קדיש וסדר לימוד משנה לזכרם ועילוי נשמתם !

מסירת שמות חינם ללא תשלום, עבור נפטרי השואה, (חיילים) חללי מערכות ישראל, נפגעי טרור וכד', וערירים.

נ.ב התיקון נפטרים ~ הוא חינם ~ למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים !

ובכל אופן תרומות לישיבה וסעודות עניים – יתקבלו תמיד בברכה !

לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה”: אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהינום, שהוא נידון בהם או לגרום עליה ותענוג רוחני לנפטר… אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר וילמדו לזכותו, ויעשו למת סדר התיקון כנ"ל. 

הקליקו – לבירור אמירת קדיש בתשלום כל השנה, ותיקון נפטרים

שלחו בוואטסאפ 052-5652005

או חייגו עכשיו ועשו נחת רוח ליקריכם

051-5505-148

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
יום הקדיש הכללי
לזיכוי הרבים - שלחו שמות נפטרים
שאין מי שיאמר עבור קדיש....
אם אפשר גם לרשום יום פטירה עדיף

בברכה
ישיבת ברסלב מאיר
למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים