ישועה ששווה יותר ממופתים | עלה לתרופה

רוצים לראות מופתים? ניסים ונפלאות? רבינו נחמן רוצה לתת לך ישועה שווה הרבה יותר ממופתים.

מופתים | עלה לתרופה

הרבה דיבורים יש שרבינו אמרם וראו זאת ממש:
רבינו אמר 'המקשה לילד – עד שבאים אלי'. באומן ראו זאת
בחוש, אפילו המתנגדים ג"כ ידעו מזה, אם היה איזה מקשה
לילד מיד רצו לציון, ועוד לא הספיקו לחזור וכבר היו רצים
לומר 'מזל טוב'.

רבינו מביא בספר המידות: 'סגולה להפקד, להביט על הסכין
של המילה אחר המילה' – שהיא תתן מבט. באומן כבר ידעו
המוהלים שאחרי החיתוך הם היו מרימים את הסכין, והן כבר
הביטו, ואכן באמת הרבה נפקדו.

רבינו – כמו שבחייו הקדושים הוא לא רצה שידברו
מהמופתים, הוא הרי אמר: 'כשאני עושה מופת, אני מבקש
מהשי"ת שישכחו את זה', כי לא זה היה עיקר הענין של
רבינו,

עיקר הענין של רבינו היה לקרב יהודים להשי"ת,
ולקיים את עצותיו הקדושות. יש לפעמים כאלה מופתים
שהמופתים גם מביאים לידי התקרבות, אז מדברים לפעמים
מהענין הזה, אבל בכלל לדבר רק ממופתים כענין בפני עצמו,
זה לא היה הענין של רבינו.

יש הרבה מופתים שאפשר לדבר מהם, רבי אברהם ב"ר נחמן
אמר שהוא יכול לעשות ספר שלם מהמופתים של רבינו,
אבל הוא לא רצה את זה, הרי לרבינו אין זה נייחא, ועוד שאם
יתפעלו רק ממופתים, כבר ישכחו להסתכל על הדבר העיקרי
שרבינו התכוון.

עיקר הענין היה העצות שהוא מגלה, שהן תיקון הנפש בזה
ובבא ולאחר התחיה, שנקיים את זה למעשה. זה העיקר
בענין רבינו.

הבעש"ט שאל פעם: 'מה שומעים ממני?' אמרו לו
שמספרים ממנו מופתים. נענה ואמר: 'אליהו הנביא עשה
יותר טוב', כתוב אצלו 'איש סחו אחריו ה' הוא האלקים',
דברו אחריו שה' הוא האלקים, וממני מספרים מעשה…

מתוך גליון 'עלה לתרופה'
לקבלת הגליון בדוא"ל: a028080148@gmail.com
אז קדימה – תשקיעו כמה דקות כל יום בקריאה לאט ובכוונה בספר ליקוטי תפילות
ותראו ישועה אמיתית – התעוררות ומתיקות וברכה בעבודת השם ששווה יותר מכל הון בעולם !
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה