כיצד נלחמים ביוונים בחיי היום יום?

11254342_1640344489569649_1690401440897373225_nהמלחמה ביוונים.

כיצד נלחמים ביוונים בחיי היום יום?

היוונים הם לאו דווקא אלא הדעות וההשקפות העקומות נגד התורה והאמונה התמימה בהשם יתברך וצדיקיו..,

על ידי הדלקת האור הפנימי – חנוכה !

לכל חג משמעות עמוקה מעבר להיסטוריה

כל חג הוא הארה שחוזרת על עצמה מידי שנה באותו האופן שהיה במקור

סיפור מצריים , מגילת אסתר, וחנוכה- סיפור היוונים וניצחון החשמונאים

אם כן אנו צריכים להעמיק ולבדוק היכן אנו פוגשים את יוון וממה יש לנו להינצל.

נתעמק בחג החנוכה בנושא הבולט ביותר -האור!

ישנה משמעות עמוקה בהדלקת הנר דווקא כאשר החשכה עוטפת אותנו

החשכה- היא יוון

את המהות של יוון מגדירים- חושך "שהחשיכו עיניהם של ישראל"

חושך אינו מציאות אמיתית אלא משו שמכסה על הכל והכל נעלם מעניינו , לא שהכל ברח מהחלון

אלה שלא רואים כלום

אם תדליק את האור יתגלה עולם ומלואו, תראה כבר את כל מה שהיה כן ותוכל להנות ממנו.

ההסתרות – זה החושך

וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להדליק את האור.

הניצחון של חנוכה- הוא סך הכל להדליק את האור ולמלא את העולם באור הקדושה

אור מתוך חושך

את טעם החושך טעם כל אחד , אתה קם בבוקר ואין לך חשק לכלום, לא להתפלל, לא לעבוד , לא ללמוד

אך מה עושים ? אין ברירה קמים ועושים הכל מתוך החושך כי מתוך שלא לשמה בא לשמה,

מתוך החושך מתגלה האור.

בחנוכה יוצאים מקליפות יוון, מהחושך, ומדליקים את האור

האדם היחיד בתורה שזכה לתואר "איש מצליח" הוא יוסף הצדיק –

כיוון שגם כהיה בחושך הוא ידע שהוא צריך לעשות רצון ה' גם אם

קשה , כיוון שזה הנסיון שלו כך הצלחתו וגדולתו באו דווקא מתוך החושך.

לכן הנצחון של כל אחד הוא להדליק את מתג האור בחושך ובכך יציף אותו אור לכל היום.

מה הוא המתג?

התפילה, התורה, המצוות- יש בכל אחד מהם קדושה וחיבור אמיתי לה' ,

ברגע שתתחבר גם אם קשה לך ה' יציף אותך באור האמיתי

ויתן לך עולם ומלואו

זהו נצחונינו על היוונים

שנזכה !!!

יום ומבורך לכל עם ישראל בשורות טובות וישועות.

בעזרת ה' שתבוא הגאולה בקרוב בחסד וברחמים ונזכה לעלות לבית המקדש במהרה נ נח נחמ נחמן מאומן

11139381_10203897217750866_3285364864177629527_n

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה