כדי להכלל באמת – צריך להכלל בישיבה הקדושה

כדי להכלל באמת – צריך שאזכה להכלל בהישיבה הקדושה…

סעודת עניים

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים, ותתן לנו רבי ומנהיג אמתי, ותעזרנו ברחמיך הרבים (תשימו לב לבקשה שכתב רבי נתן ברוח קדשו) שאזכה להתקרב 1.לצדיקים אמתיים שיש להם 2.ישיבה הגונה של 3.תלמידים כשרים והגונים כרצונך הטוב.

ואזכה גם אנכי להכלל בהישיבות הקדושות של הצדיקים האמתיים בין התלמידים ההגונים שלהם (כמו שרבינו אמר לתחוב את הראש ביניהם כדי לשמוע דעת והשקפת תורה, ודיבורי התחזקות והתעוררות ודרכים ועיצות אמיתיות לעבודת ה' באופן שיועיל לי באמת לעבודתך כפי מדרגתי בעת הזו).

ותזכנו על ידי קבוץ הישיבות הקדושות של הצדיקים האמתיים לקבץ ולתקן כל חלקי האמונה הקדושה, ונזכה לאמונה שלמה באמת, ויקים בנו מקרא שכתוב: "כה אמר יהוה זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה".

ותזכנו שיתתקן מוחנו ושכלנו על ידי הצדיקים האמתיים, שיאירו בנו קדושת מוחם הקדוש (ושכלם ע"י דעת התורה שלהם) וילמדו אותנו דעת ותבונה וילמדונו באורח משפט, ואורחות חסדיך יגלו לנו,

ויחזקונו בעבודתך, ויאמצונו, ויטהרו לבבנו לעבדך באמת, וישמחו נפשותינו האומללות מאד, כי אין לנו על מי לסמוך כי אם על הצדיקים האמתיים, ואליהם אנו מקשרים את כל תפילותנו ועבודתנו.

אנא יהוה, עשה למען הצדיקים האמתיים, וזכני לאמונה שלמה באמת בתמימות ובפשיטות בלי שום עקמימיות כלל, ולא תדחה אותי חס ושלום מהאמונה לעולם, אפילו כרגע קלה. רק אזכה להיות חזק ואמיץ באמונתך הקדושה באמת תמיד, בין בחיי בין בעת יציאת נשמתי בין לאחר מיתה, בכל מקום שאהיה שם… שם תהיה האמונה הקדושה עמי תמיד לשמרני נצח, למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל לעולם. "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני".

עזרני עזרני, זכני במתנת חנם לאמונתך הקדושה, חמל עלי בחמלתך הגדולה ואל תעשה עמי כחטאי ולא כעוונותי תגמל עלי.

רק תחמל ותרחם עלי ועל כל ישראל עמך בזכות וכח הצדיקים האמתיים, ותשמרני ותצילני מכל מיני כפירות שבלב, ומכל מיני עקמימיות שבלב, ומכל מיני קשיות וחקירות שלא יעלו על לבי ודעתי כלל.

רק נזכה להיות חזקים באמונתך הקדושה תמיד כיתד חזק בל נמוט לעולם.

ותמשיך ותשפיע אמונה בעולם, ותתרבה ותתגדל ותתחזק ותעלה ותקום האמונה הקדושה על עמדה ומכונה, עד אשר יפלו ויתבטלו כל האמונות כוזביות וכל הכפירות מן העולם, כולם יכרעו ויפלו, ותעקרם ותשברם ותכלם ותכניעם ותשפילם ותבטלם בביטול גמור מעתה ועד עולם.

ותגלה האמת בעולם, וכל באי עולם ישובו לאמונתך הקדושה, ויתוספו גרי צדק רבים על עמך ישראל… ע"כ התפילה.

אמר המעתיק : לכל הדברים הנ"ל, ניתן ואפשר לזכות ע"י שלומדים בספרי הצדיק, ובאים ללמוד בישיבתו, או שומעים שיעורי תורה שבהם מעביר הרב דעת והשקפה…

ע"י ששואלים שאלות את החכם כל פעם שוב ושוב ומבררים את נקודת האמת שבאותו הזמן והמדריגה שבו האדם נמצא, ומתייעצים איך לקיים ומה לעשות…

וכן ע"י שתומכים בצדקה ללומדי התורה בישיבת הצדיק – זוכים להכלל ולהיות חלק מישיבתו הק' ובתורתו הקדושה של הצדיק, כי ע"י הצדקה והממון שתומכים ואוחזים בתלמידי חכמים – היושבים ולומדים את תורת הצדיק – ומחדשים בה, נולדים הלכות וחידושי ודעת תורה.., וע"י ממונו והצדקה שנתן מתקיימת התורה של הצדיק וישיבתו.

חסידי ברסלב

 

יהודים יקרים , אוהבי התורה ותומכיה 

כידוע לכל שהיום יצאו הגיזרות של רודפי היהדות התורה ולומדיה, אומנם הישיבה לא נתמכת ע"י תקציבי ממשלה – אבל הגזירות פוגעות בנו קשה בכמה אופנים, במיוחד בקיצוץ הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה ועוד… עד כדי כך שאין ארוחות צהריים מלאות בישיבה עבור הלומדים !! ובנוסף עשרות משפחות נזקקות על סף העוני – כל משפחה 5 היום במדינת ישראל על סף העוני ואצלינו מרגישים את זה ממש – כשבאים לבקש צלחת אוכל עבור – לילדים רעבים !!

כל בני ישיבת ברסלב "נצח מאיר, וברסלב מאיר" הם בעלי תשובה, מסיימי צבא ויחידות קרביות, שסה"כ חשקה נפשם בלימוד יהדות והתורה הקדושה…. בשמחה, על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב !!

זו ההזדמנות להוכיח ולהראות את אהבת התורה והקשר והאהבה שלכם אליה…

תירמו סכום מינימלי וסימלי שכל אחד יכול לעמוד בו ופרוטה לפרוטה מצטרפת.

 ויתקיים בתורמים דברי רבינו נחמן מברסלב מי שנותן לי לו אני נותן !!

וכל התורמים דין פרוטה כדין מאה.., ישאו – ברכה והצלחה וישועות נפלאות נפלאות, כי "עץ חיים היא למחזיקה ותומכיה מאושר" !!

אל תתנו להם לסגור את הישיבה

ולהפסיק את קול התורה בארץ ישראל !

זה בידיים שלכם ! !

לחץ כאן להורדת הטופס התרומות >> הוראת קבע ע"י כרטיס אשראי >> הוראת קבע ע"י הבנק >>

אין צורך להחתים את הבנק רק לשלוח אלינו בחזרה במייל breslevmeir@gmail.com

או לכתובת "ישיבת ברסלב מאיר" סלנט 7 ירושלים 91544

והתורמים יתברכו ע"י ראש הישיבה, ויתברכו ויתפללו לטובתם

במוקד הישועות והתפילות של ישיבת "ברסלב מאיר" כנ"ל

ויתברכו בכל ברכות התורה בזכות רבינו נחמן מברסלב וכלל הצדיקים קדושי עליון

ולבטח ויראו ישועות ונפלאות בעמלם !

לפרטים נוספים 

054-8451238

הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

 1. שלום רב,
  רציתי להודות לכם על הדברים המחזקים שאתם כותבים באתר,
  שעזרו לי בעזרת השם להתחזק בצורה נפלאה ,
  הן בתפילה, הן בלימוד, הן בהתקרבות לרבינו נחמן מברסלב ולתורתו,
  ישר כוח !
  עלו והצליחו להגדיל תורה ולהאדירה, להתחזק ולחזק את כל עם ישראל.
  יהי רצון שרבים יזכו לתרום לכם ולממן את הישיבה הקדושה ולעודד אתכם בתגובות משמחות.

  1. תודה רבה !!
   אני אחראי על האתרים
   ישנם מעל 6,000 גולשים בחודש
   ואני יודע שאנשים נכנסים עוקבים וקוראים
   אבל מילה טובה ועידוד – שווה יותר מכל תרומה שתהי'
   כמו שכתוב הנותן צדקה לעני מתברך ב- 6 והמפייסו ב- 11
   ולמה ?
   כי כסף בא והולך … ואומנם שווה הרבה ועושה המון ומחיים נפשות רבות
   אבל המעודד את העני נותן בו כוח ואמונה וחיות שיכולים להחיות אותו פי כמה וכמה יותר מצדקה של כמה שקלים !!

   על כן תודה לך איש יקר !!
   הבחור שעורך את האתר (השם שמור)

כתיבת תגובה