כל העמים תקעו כף…

תהלים מזמור מז – כל העמים תקעו כף, הריעו לאלוקים בקול רינה…

לעתיד לבוא יאמרו בני ישראל לאומות העולם,

כל העמים תקעו כף – זה לזה להתחבר יחד באחיזת ידים [תקיעת כף] אחד לחבירו לעשות שלום להשבית חרב ומלחמה, בכדי לקבל עליכם יחדיו עול מלכות שמים,

ויש מפרשים הכות יד אל יד לשמחה, כדרך השמחים ומנגנים בכלי נגינה ומחאת כפיים…

הריעו לאלוקים בקול (תרועת) רינה ושמחה כנהוג בעת המלכת מלך חדש.

 

והפשט הפשוט הוא לנהוג כדרך

מנהג חסידי ברסלב הנוהגים לאחר התפילה לאחוז ידים במעגל

 ולפתוח בריקודים ומחאת כפיים ושמחה בה'.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה