כן, מבטיחים ישועות ונפלאות

ניסים

כן, אנחנו מבטיחים – אתם תראו ישועות ניסים ונפלאות אם רק… תקשיבו, תעקבו, תקראו, ותקבלו ממה שיש לנו לומר לכם… האתר מתעדכן בכל יום במאמרים, עיצות, תפילות [וזמני רצון לתפילה] ופרסומים באופן קבוע – מדברי רבינו נחמן ותלמידיו, המלאים בדרך ישירה ונכונה המעוררים ומאירים ומחזקים את הדעת תורה והשקפה ישרה לחיים רוחניים טובים ושמחים !!

וכמו שאמר רבינו רבי נחמן בעצמו ז"ל בחיי מוהר"ן סעיף של : 

אמר אני יכול לעשות מכולכם צדיקים גמורים נוראים, אבל מה יהיה אם כן יעבד השם יתברך בעצמו את עצמו (כלומר שרצונו הוא שאנחנו בעצמנו נתייגע בכוחו ועצותיו הקדושים להשיג עבודת השם. אבל לא שהוא יתן הכל לגמרי)… [כן אפשר למסור לנו – מוקד התפילות של חסידי ברסלב חינם שמות לברכה ותפילה וגם לרום המון… אבל האמת היא שהשם שואל מעמך !! מה אתך את משקיע באמת בתפילה, את/ה משקיעים באמת בכל הכוחות התבודדות ושיחה יום יומית עם אבא שבשמיים ? את/ה משתדלים לעשות חשבון הנפש להשתפר במעשים טובים ולתקן ולשנות מידות רעות, את/ה מוסרים את הנפש והממון ללומדי תורה עניים ועסק התורה ? את/ה מקשיבים ומנסים לחיות לפי העיצות והדרך חיים של רבינו הקדוש או רק נהנים לקרוא ולא להתחייב בעשיה דקדושה ???]

וכן אמר רבינו רבי נחמן מברסלב לאחד אם הייתי מעביר ידי על עיניך היית רואה גדולות ונפלאות אבל איני רוצה בזה רק שאתה בעצמך תיגע בעבודת השם עד שתזכה למה שתזכה !!

וכן אמר לי פעם אחת בענין זה אם היה השם יתברך בעצמו רוצה, שהוא יתברך בעצמו יעבוד את עצמו, אם כן לא היה צריך אותך !!

מבינים את הרמז – זוהי האמת אתם רוצים ישועה ניסים ונפלאות ה' רוצה לתת, אך רוצים ממכם ג"כ משהו קטן עבודת ה', עבודת המידות, עבודת התפילה !! (כלומר שהצדיק יכול להמשיך רצון השם יתברך שיעזרהו בעבודתו אף על פי שעשה מה שעשה וראוי לרחקו אעפ"כ יכול הצדיק לעורר רחמי השם יתברך עליו שיקרבהו לעבודתו, אבל לא שהשם יתברך יעשה הכל בעצמו).

גם אמר לי אתה בלעדי אינך יכול לעשות (הינו שאיני יכול לעשות ולעסוק בעבודת השם בלעדי כוחו ועצותיו) אבל אני בלעדיך גם כן איני יכול לעשות כלל. (כלומר לעשות לי טובה כל זמן שלא אשתדל בעצמי לקבלה, כי מה שאני צריך לעשות הוא בעצמו אינו יכול לעשות הכל בלעדי, אע"פ שבאמת הכל ממנו): 

באהבה ובתפילה להצלחתכם בגשמיות ורוחניות

חסידי ברסלב – ישיבת "ברסלב מאיר"

קריאת קודש לאוהבי התורה ולומדיה

להיות עזר להמשך קיום הפעילות של הישיבה

לתמוך בלומדי התורה והמתפללים

בסכום קבוע (הו"ק) סימלי החל מ-  

26ש"ח, 36ש"ח, 52ש"ח, 78ש"ח

וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמיים !!

050-4161022

WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה