כנסו פנימה

הבעל שם טוב נכנס להיכלו של משיח ושאלו:

"אימתי אתי מר" (מתי יבוא אדוני) ?

ענה לו משיח: "לכשיפוצו מעינותיך חוצה".

מסביר רבי נתן מברסלב (ליקוטי הלכות):

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה = כשתורת החסידות

(האחדות, האהבה, החסד,

בין אדם לעצמו ולחברו ולהקב"ה) –

יפוצו לאלו שעדיין נמצאים "בחוץ",

כדי שגם הם יכנסו פנימה.. "ולא ידח ממנו נידח",

שכל ילדיו של הקב"ה יחזרו לעצמם, יחזרו הביתה – אליו ית'. אמן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה