לחש לעין הרע מהגאון ר' זונדל מסלנט

לחש לעין הרע שנמסר מהגראיל שטיינמן שליט"א (ומקובל מגאון ר' זונדל מסלנט זצ"ל)

יאמר ג' פעמים, ואם ישנה (הכוונה שאם עין הרע הוא ישן כגון שעבר עליו הלילה אז אומרים את הלחש) ט' פעמים. (מה שאין כן אם העין הרע חדש מספיק לומר ג"פ). ויאמר לזכר בלשון זכר ולנקבה בלשון נקבה.

לחש לעין הרע מהגאון ר' זונדל מסלנט :

בע"ה, הרופא לכל החולאים יסיר ממך כל חולי וכל פגע רע שבא עליך, הן מרוח או אדם רע איש או אישה גדול או קטן בלתי הזיקות שבעולם, כי אליהו הנביא פגע במלאך אשטריבו * ואמר לו אנה אתה הולך ואמר לו אני הולך אצל החולי פלוני הנולד מהאישה פלונית ואשב בראשו ובמוחו ובאיבריו וגידיו ואשתה דמו ולאכול את בשרו, אמר לו כמו שאין ברשותך לשתות כל מים שבים כך אין לך ראשות להזיק בו או בנפשו בשום אופן שבעולם אם נתן בו אדם רע עין הרע לא יזיק בו כמו ביוסף הצדיק שלא שלטה עין הרע בזרעו, ברגע זו תיכף ומיד יהא לו רפואה שלימה מן השמים, אמן סלה.

לחש נגד עין הרע הרב זונדל מסלנט* הלחש הזה נדפס במקומות שונים ובספר תהילים [ירושלים תרע"א לעווי) נדפס הלחש הזה בעברית וביהודית בשינויים קטנים, ושם השם אשטרובו במקום אשטריבו, וע"ש ובמראה הילדים דף ס"א אשטירבו.

תפילות נוספות ממולצות נגד עין הרע

ואחרי אמירת הלחש הנ"ל טוב להוסיף ט פעמים "אנא פלוני בן פלונית מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא"

תפילה נגד עין הרע

חובה בכל בית ועסק – סגולה של רבי נחמן מברסלב נגד עין הרע

קיללו אתכם ? אל תהיה קללת הדיוט קלה בעינך ! הסרת קללות כישופים

לא הולך לכם לבד להסיר עין הרע ? רוצים שנעזור לכם ? כנסו – הסרת עין הרע בעופרת

או צלצלו או שלחו שם ושם האמא תאריך לידה עיברי בווואטסאפ 052-565-2005

כרוך בתרומה סמלית לישיבה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה