לימוד משניות

אַחַת מִתַּקָּנוֹתָיו שֶׁהִנְהִיג הַבַּעַל-שֵׁם-טוֹב בִּהְיוֹתוֹ בְּעִיר אוּמַן הָיָה שֶׁבִּפְטִירַת אָדָם לֹא הָיוּ בָּנָיו מְלַוִּים וְהוֹלְכִים אַחַר מִטָּתוֹ אֶלָּא הָיוּ מַקְדִּימִים וְהוֹלְכִים לְבֵית הַקְּבָרוֹת וּמַמְתִּינִים לוֹ שָׁם, וְאַחַר טָהֳרָתוֹ כְּשֶׁהֱבִיאוּהוּ לְבֵית הַקְּבָרוֹת הָיוּ בָּנָיו עוֹמְדִים בְּצַד בֵּית הַקְּבָרוֹת וְאוֹמְרִים שָׁם קַדִּישׁ אַחֲרָיו. וְנֹהַג זֶה נָהֲגוּ שָׁם כָּל הַיָּמִים. (שיח שרפי קודש ו, תקלב).

גודל מעלת וחשיבות לימוד משניות ואמירת קדיש לטובת נשמת נפטרים :

נשמה אותיות משנה.

לימוד משניות

בְּיוֹם יָאר-צַייט [יום (תאריך) הפטירה] נָהֲגוּ אַנַ"שׁ לָצוּם (כמובא בספרי הפוסקים , שו"ע או"ח סי' תקס"ח), וְלֹא חִלְּקוּ יי"ש עִם מְזוֹנוֹת כַּנָּהוּג בָּעוֹלָם, רַק נָהֲגוּ שֶׁהַבַּעַל יָאר-צַייט [האבל] הִזְמִין בְּעֶרֶב הַיָּאר-צַייט אוֹ בְּיוֹם הַיָּאר-צַייט לִפְנוֹת עֶרֶב – עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים [הנקרא "מניין", כדי שיוכל לומר דבר שבקדושה שנאמר בעשרה יהודים], וְאַחַר כַּךְ עָרַךְ לָהֶם סְעוּדָה. וְלָמְדוּ יַחַד מִשְׁנָיוֹת [ואמרו אח"כ קדיש], וּפִזֵּר מָעוֹת לִצְדָקָה לְעִלּוּי נִשְׁמַת הַנִּפְטָר. (אורח חיים א תפילין ה, אות מד).

וזה בחינת יארצייט [יום הפטירה של נפטר/ת],

ביום זה לומדים משניות ואומרים קדיש ומדליקין נר ומפזרים האבלים ממונם לצדקה. והכל כדי לזיכרון ולהעלות נשמת המת בזכות רוחנית.

כי צריכין האבלים להעלות את נפש אבותיו ואמו (ויש בזה גם מצוות כיבוד אב ואם לאחר מותם) לבחינת חיים ארוכים ותענוגות של העולם הבא… שהם בחינת חיים נצחיים.

וזה גם בחי' של הלימוד משניות ואמירת הקדיש שעושים במשך שנה הראשונה של הנפטר, ובכל שנה ביום שנפטר [הנקרא יארצייט] – שאז הם ימי דין לנשמתו להעלותה בדרגות רוחניות ולקבל שכר אור העולם הבא.

ועל כן גם מדליקין נר להמשיך אור להנשמה שתזכה לאור באור החיים בחינת חיים נצחיים וארוכים הנ"ל, שנקראים אור. כמו שכתוב (תהלים נ"ז) להתהלך לפני אלקים באור החיים.

וזהו בחינת הקדיש ולימוד המשניות שאומרים האבלים ולומדים עבור הנפטר. כי "משנה" אותיות "נשמה" וזה מתקן ומזכה את נשמת להתעלות לאור הנצחי, כי מצוות יש רק בעולם הזה כי העולם הבא הוא עולם של שכר, ואם חס ושלום יחסר לנפטר מן האור או לא ישיגו בשלימות מה יעשה..,

אבל התרומה שנותנים לעניים הגונים והלימוד שהם לומדים עבור הנפטר והקדיש שאומרים לזכותו – הם בחי' תבר כל גזיזין דפרזלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וזוכים בזכות זה לנחת בעולם העליון ולראות באור החיים, לעילא ולעילא מן כל ברכתא ושירתא וכו' אמן ואמן.

כי ביום שנפטר האדם אז עיקר התחלת חיותו באמת. כל אחד ואחד כפי מה שזכה על ידי קדושת יהדותו. כי העולם הזה הוא צל עובר וחייו אינם חיים כלל.

ועיקר הוא חיים נצחיים שזוכה כל אחד כפי עבודתו לאחר מותו. ועל כן עוסקין בתקון הנפטר בכל שנה ושנה ביום שנפטר בו שהוא התחלת חיותו כנ"ל. שהוא בחינת ראש השנה שלו, ועיקר תיקונו על ידי בניו. כי הבנים טובים הם רפואה גדולה לאבות כמו שאמר רבינו ז"ל (בהא"ב אותב' בנים סימן מ"ב). כי עיקר עבודת האדם בעולם הזה הוא לגלות אלקותו בעולם. וכשמגיע זמנו להסתלק צריך שישאר אחריו ברכה זרע ישראל כשרים שימלאו מקומו ויודיעו גדולתו בעולם.

כי כל נשמה ונשמה יש לה כח מיוחד לגלות איזה בחינה מהתגלות אמונתו בעולם וכמבואר לעיל. וזהו (תהלים ק') ועד דור ודור אמונתו ועד דור ודור דייקא בחינת (שם קמ"ה) דור לדור ישבח מעשיך. בחינת (שמות ג') זה זכרי לדור דור וכנ"ל.

ועל כן מדליקין נר להמשיך אור להנשמה שתזכה לאור באור החיים בחינת חיים נצחיים וארוכים הנ"ל. שנקראים אור. כמו שכתוב (תהלים נ"ז) להתהלך לפני אלקים באור החיים.

וזהו בחינת הקדיש שאומרים אז. כי הקדיש נתתקן בלשון תרגום. כי הקדיש למעלה מכל הקדושות. והוא תבר כל גזיזין דפרזלא כמו שכתוב בזוהר הקדוש. שזהו בחינת בריך הוא לעילא מן כל ברכתא ושירתא וכו' ועל כן נתתקן בלשון תרגום שהוא בחינת נוגה בחינת עץ הדעת בחינת מדמה וכו' כמבואר במקום אחר, כי אי אפשר לזכך ולברר המדמה וכו' שהוא בחינת תרגום כי אם על ידי בחינת הקדושה העליונה על הכל. שהוא בחינת קדיש בלשון תרגום.

כי כל מה שהצדיק והקדושה גבוה יותר יש לו כח לתקן ולברר הקדושה מעמקי הקליפות ביותר. ולהפוך בחינת נוגה בחינת תרגום בחינת מדמה אל הקדושה. שעל ידי זה עיקר עליית הקדושה כידוע. ועל כן הקדיש מתבר כל גזיזין דפרזלא. כי הוא קדושה גבוה כל כך שמשבר כל סטרין אחרנין וכו' ומהפך הכל אל הקדושה. שזהו בחינת קדושת התפילין. שנכתבין על העור דייקא וכנ"ל.

ועיין בתיקונים מה שכתוב בענין תפילין לצדיקים וכו'. לרשעיםן אינון קשורין לכל מקטרגין דלהון וכו' היינו כנ"ל. שתפילין הם מוחין ודעת גדולים כל כך שמועילין לכל. אפילו לכל הנופלים וכו'. כי נמשכין ממוח גדול כל כך שיכולין לגלות כלל כי ה' עמם וכו'. ויש תקוה לאחריתם. אמן ואמן: 

▐לימוד משניות לע"נ + אמירת קדיש + תיקון נפטרים

ישנה אפשרות להקדיש סדר לימוד "משנה" לעילוי נשמת יקירכם – במשך כל השנה + אמירת קדיש + תיקון נפטרים + הדלקת נר נשמה בהילולת צדיקים ועד כמה תפילות ולימוד זוהר לטובת עילוי נשמת הנפטר להביא מנוחת עדן ועידונים בעולם האמת

לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה”: אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהינום, שהוא נידון בהם או לגרום עליה ותענוג רוחני לנפטר… אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר וילמדו לזכותו, ויעשו למת סדר התיקון כנ"ל.

זהו תיקון חשוב וגדול לעילוי נשמת יקירים ע”ה

על כן חשוב לקחת יוזמה ולהיות חלק במפעל הזה !

לפרטים והקדשת סדר לימוד לעילוי נשמה

חייגו 050-4161022

מסלולים לעילוי נשמת נפטרים :

א. אמירת קדיש ולימוד משנה – יום יום במשך השנה שילמדו בישיבה סדר משניות לע"נ יקירכם. כולל הזכרת שם הנפטר.

ב. אמירת קדיש – יום יום יאמרו [ע"י אברך אמין ואחראי] במשך שנה בכל התפילות – "קדיש יתום" לעילוי נשמת יקירכם.

ג. סעודת עניים וסדר תיקון לנפטרים | כל יום בעת סעודת עניים (מחולקות עשרות מנות חמות לנזקקים) עורכים סדר תיקון לנפטרים הידוע למביני דבר על פי כוונות הידועות והאריז"ל המועיל לתיקון, כמו כן בערב ראש חודש [או ביום היארצייט = יום הפטירה של הנפטר] נערכת סעודת עניים עם סדר ברכות [מגע א"ש].

ד. הנצחה בספרי קודש לטובת הלומדים בבית המדרש – כל הלימוד בספרים הם זכות רוחנית עבור הנפטר (חלק מהספרים נקנים לטובת הלימוד בבית המדרש וחלקם מודפסים להפצה ומחולקים חינם לזיכוי הרבים) עם שם הנפטר ותאריך פטירתו, (מהספרים שמודפסים להפצה – ינתנו העתקים לתורם).

ה. חינם – הנצחה באינטרנט ע"י אתר "קדיש" – אתר זיכרון והנצחה ליקירכם (ניתן להקים אתר בתשלום של הדומיין כשל שם הנפטר, הכולל תמונות כתבות וסיפורים על הנפטר לזיכרון עולם).

ע"י תרומתכם אתם מזכים את נשמת יקירכם בהתעלות רוחנית שאין כמוה, הכוללת ארוחות צהריים חמות, ביגוד ושאר צרכים לעניים הגונים נזקקים…

ובזה אתם מקיימים לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל ועושים נחת רוח לנפטר ומעלים נשמתו עדן ועידונים. וזה בחי' הסכם יששכר וזבולון ומצות הצדקה שהיא מעלה, וזכות גדולה, ועילוי נשמה בעולמות עליונים בלי ערך ושיעור לנפטר.

צלצלו לעשות נחת רוח ליקירכם 050-4161022

ת.נ.צ.ב.ה

תהא נשמתו (נשמת יקירכם)

צרורה בצרור החיים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה