ליקוטי עיצות – להודות להשם יתברך | לצפיה

אדם צריך לא להיות כפוי טובה

ולהודות להשם יתברך על מיליונים חסדים וטובות שעושה לו

ומציל אותו מאלפי צרות בכל רגע – ובמיוחד כשהוא בתוך הצרה !

https://www.breslevmeir.com/תפילת-הודיה

תודה לאלוהים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה