ליקוטי עיצות – תודה להשם יתברך | לצפייה

תודה להשם ! אדם צריך לא להיות כפוי טובה, ולהתאמך ולעסוק איך ועל מה להודות להשם יתברך על מיליונים חסדים וטובות שעושה לו, ומציל אותו מאלפי צרות בכל רגע – ובמיוחד כשהוא בתוך הצרה !

 • רוצים כמה תפילות להודות להשם על החיים ?

  רוצים להודות להשם ?

  בתרומה סמלית לנזקקים

  י"ג תלמידי חכמים יאמרו איתכם

  י"ג פעמים י"ג ימים מזמור לתודה

  שלחו בוואטסאפ 052-565-2005 שם ובקשה "מזמור לתודה"

  תפילה קצרה – תודה להשם

  תודה להשם על העבר על הווה ובקשה לעתיד

  ערוך ומלוקט מתוך הספר "ליקוטי תפילות" של רבי נתן מברסלב:"תפילה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישפוך שיחו". רבונו של עולם, עזרני לפרש כל שיחתי לפניך בכל יום ובכל עת תמיד. זכני והושיעני שאזכה להרבות בשיחה ביני לבינך להודות על כל הטובות והנפלאות והחסדים אתה עשיתה ועושה ועתיד לעשות עימי ובני ביתי בכל יום רגע ועת,

  למרות שבאמת בראשונה הייתי מגשם את רוממות אלהותך, ואבל עכשיו אני מבין יותר על כן רחם עלי שאזכה להיות כל ימי בתשובה תמיד, עד היום אשר תאספני אליך, ותזכני לעולם הבא, ליום שכולו שבת, כולו תשובה.

  ואזכה להכיר את טובותיך ונפלאותיך עלינו ועלי בכל עת ורגע ואפתח פי בהלל ושבח ותודה על כל נפלאותיך שנסתרו ממני ולא הבנתי ועד עכשיו אני לא מבין הכל בעצם כל הצרות והייסורים ומה שעובר עלי – שהכל לטובתי הנצחית.

  "זובח תודה יכבדנני", רחם עלי שאזכה לכבד אותך בשני עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. ותעזרני שאהיה בורח מן הכבוד באמת, ואזכה למעט בכבוד עצמי ולהרבות בכבוד המקום. ותשפיע עלי מכבודך הגדול ותזכני ברחמיך הרבים לכבוד אלוהים, שאזכה לכבוד דקדושה למענך לבד ולא אהנה מן הכבוד רק לראות למסור את הכבוד אליך בלבד.

  יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחם עלי ברחמיך הרבים, ותעזרני ותושיעני, שאזכה לשבר ולבטל את כח המדמה שבלב ולא אלך עוד אחר שרירות לבי הרע, ולא אתור אחר לבבי ואחר עיני שמטעים אותי בדמיונות של הבל ושווא ובאמת אני לא רואה ולא מבין באמת מה מסתובב משמיים לטובתי, וברחמיך תמהר ותחיש לגאלנו כי מוחנו קטן ולבבנו שבור וכואב מרוב הצרות והגלות של עם ישראל ושלי בפרטי.

  ותנחם ותשמח אותנו ואת כל עמך ישראל במהרה בימינו, ויקים מהרה מקרא שכתוב: "כי נחם יהוה ציון, נחם כל חרבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה, ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה". אמן ואמן:
  "אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלוהי בעודי". ריבונו של עולם עשה עמי בדרכיך הנפלאים וחסדיך העצומים, והיה נא בעזרי והושיעני שאזכה בכל עת לשמח נפשי האומללה והעלובה מאד מאד בלי שעור,
  רחם עלי וזכני שאזכה להביט אל היכל קודשך. אפפוני מים עד נפש תהום יסובבני סוף חבוש לראשי, לקצבי הרים ירדתי הארץ בריחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלוהי. בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי, ותבוא אליך תפלתי אל היכל קודשך. משמרים הבלי שווא חסדם יעזבו.
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה