לצפייה – ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה מח | הכל דמיונות – לא להתבלבל מהבלבולים

ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה מח | הכל דמיונות – לא להתבלבל מהבלבולים
מאת ראש ישיבת ברסלב הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א
שיעור שבועי בליקוטי מוהר"ן כל יום רביעי שעה 18:30
ובהם שאלות ותשובות בדעת רבינו הק' מברסלב – על חינוך ילדים ועל הקשיים של החיים…

אל תשכחו לסמן לייק שנדע שנהנתם !

אומר רבינו הקדוש :

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך – שמראין לו התרחקות. **ונדמה לו** שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל לכנוס לעבודת השם, ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאד מאד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודות השם, ועדין הוא רחוק מאד, ולא התחיל כלל לכנס לשערי הקדשה. כי רואה עצמו שהוא מלא עדין עביות וגשמיות והרהורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם איזה דבר שבקדשה, אין מניחין אותו.

ונדמה לו כאלו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם ומתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו, ואף על פי כן עדין הוא רחוק מאד מאד. על כן נדמה לו כאלו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. הן על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאד מאד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל. כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כלו התקרבות כנ"ל. וכל הנ"ל עבר על כל הצדיקים, כאשר שמענו מפיהם בפרוש,

הרשמו לערוץ שלנו – ברסלב מאיר ביוטיוב כשר לגולשי נטפריי

מוסדות ברסלב מאיר 052-565-2005

תרומות / מעשרות / צדקה יתקבלו בברכה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה