מדוע חושך קודם לאור?

אור וחושך

מדוע חושך קודם לאור?

רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב) זכותו יגן עלינו, אומר בליקוטי עצות (התחזקות, כה) :

"כשנופל אדם ממדרגתו, ידע שמן השמיים הוא, כי התרחקות היא תכלית ההתקרבות,

על כן נפל כדי שיתעורר יותר להתקרב לה' יתברך, ועצתו- שיתחיל מחדש לכנוס בעבודת ה' 

כאילו לא התחיל עדין כלל מעולם…"

מאז בריאת העולם חושך קדם לאור .

נאמר בבראשית – "תהו ובוהו וחושך על פני תהום " ואז נאמר "ויאמר אלוקים יהי אור"

גם בששת ימי הבראשית הערב נברא לפני היום "ויהי ערב ויהי בוקר"

ה' ברא קודם את החושך ואז את האור,

וכך זה ממשיך לאורך התורה הקדושה

למשל , עשיו קדם ליעקב,

יוסף הצדיק לפני שהגיע לגדלות האחים ביזו אותו והיה בבור.

לפני שעם ישראל קיבלנו את התורה היינו בגלות מצריים.

כך גם בחיינו אם נפקח את העיניים ונביט סביב

נראה שקליפה קודמת לפרי, וצמח אינו צומח אם הגרעין עדיין לא הרקיב

ולפני שקופצים לגובה קודם מתכופפים.

לפני שמניפים יד היד למטה .

משתמע מדברים אלו ומדבריו של רבינו הקדוש

שכשאדם נמצא בנפילה גם הנפילה מאת ה' כי רק משם תגיע שוב לאור .

עולה השאלה איך יכול להיות שזהו רצון ה' שנחטא?

התשובה היא כן, נפילה לצורך עליה .

כי עיקר הנפילה היא התעלות , חזרה בתשובה ,שכן רק מתוך שנופלים מתקרבים שוב לה' יתברך ,

רק מתוך זה שיורדים עולים אפשר לעלות.

ה' מבקש מכל אחד ואחד בשעת נפילה לאזור כוחות ולהתחיל מחדש

נשמע קצת קשה?

לכן גם מפה לומדים שהאמונה נבראה לפני השכל ,

תשתמש באמונה – שזה היה רצון ה' ורצונו שמתוך הקושי תעלה מעלה ,

ואז תשתדל ומתוך שלא לשמה בא לשמה .

אדם צריך תמיד שתהיה לו רוח צעירה עם הרגשה שיש לו עוד הרבה מה ללמוד ולהתקדם

וכך יאסוף כוחות להתחיל תמיד מהתחלה בהמון אמונה ושמחה שזה הוא רצונו של ה' יתברך

שתחזור אליו ותתחיל מחדש באותם האורות שהיו לך בפעם הראשונה.

"מה שהיה היה העיקר להתחיל מהתחלה,

מה שהיה היה העיקר לא לפחד כלל,

אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה.."

 

(יש ששרים "אבא תאיר לי בנשמה").

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה