מה המקור לפדיון כפרות ?

מקור לפדיון כפרות :

כתב רש"י במסכת שבת פ"א עמוד ב, דיבור המתחיל האי "ובתשובת הגאונים (סימן רצ"ט) מצאתי שעושים חותלות מכפות תמרים וממלאים אותם עפר וזבל בהמה וכ"ב או ט"ו יום לפני ראש השנה, עושים כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית, וזורעים לתוכן פול המצרי או קטנית וקורין לו פורפיסא, וצומח, ובערב ראש השנה נוטל כל אחד שלו, ומחזיריו סביבות ראשו, שבעה פעמים, ואומר זה תחת זה וזה חליפתי וזה תמורתי, ומשליכו לנהר". עד כאן לשונו. ומכאן נפתח מקור לפדיון כפרות ואלי גם לתשליך.

ממקור זה שהוא עתיק ויסודי מאד מרש"י הקדוש. יוצא כמה שינויים מהנוסח סדר פדיון כפרות המקובל בימינו :

א – ניתן לערוך את הפדיון כפרות כבר ערב ראש השנה – כדי להכתב כבר ראש השנה לשנה טובה.

ב – מסובבים מעל הראש 7 פעמים ולא 3 כמו שנהוג.

ג – לא חייבים לעשות כפרות עם תרנגול או כסף.

ד – כשעושים כפרות צריך להרגיש צער – כמו שהילדים גידלו את הצמחים ובעת הכפרות מרגישים צער שהוא כפרה על שצריכים לאבד דבר שהשקיעו בו – והוא הדים כשעושים בכסף וכדברי רבינו נחמן מברסלב העיקר שלא יהי' קמצן והצער שירגיש כשנותן יהי לו לכפרה!

מקור לסדר פדיון כפרות הנהוג בימינו

ולמה כדאי ורצוי להעביר לעניים כסף או עוף לחגים

כנסו בקישור הבא – פדיון כפרות

מה אתם חושבים חסידי ברסלב בעד או נגד כפרות בתרנגולים ? כנסו לגלות

שימו לב כפרות זה לא פדיון נפש

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה