מוסד הנישואין | שלום בית ביהדות

על פי השקפת עולם ותורת רבי נחמן מברסלב | פרשת השבוע משפטים

שלום בית ביהדות | ברכות לחתן וכלה. לפני שמתחילים בבנית הבית היהודי כדאי לכם לקרוא ולקבל עיצה קטנה טובה שהיא יסוד עצום לחיי נישואין פורחים ומוצלחים עם שלום בית יהודי :

שלום בית ביהדות

הפסוק אומר : "אם אדוניו יתן לו אשה, וילדה לו בנים או בנות, האשה וילדיה תהיה לאדוניה" וגו' (שמות א – ד).

מוסד הנישואין, הוא שותפות נאמנה בין הבעל ואשתו, ובשותפות הזו יש טכניקה ופרקטיקה וגם רגש בבחי' אהבה אחווה ושלום ורעות,

וכדי שהנישואים יצליחו צריך מידות טובות, ולעבוד על המידות, וללמוד פרק בסבלנות וויתור.

ולדעת שככל שישקיע יותר בצד השני כך יקבל פידבק ותגובות חיוביות מהצד השני, והדבר יביא לדינמיקה חיובית, שמתגלגלת ומפרנסת את עצמה כל הזמן, כל הימים.

תפקיד ראשי

ותפקידו של כל אחד מהשותפים היא לתת כמה שיותר לצד השני, ולצפות מה פחות, וזה יחסוך הרבה עגמת נפש מתוחלת שנכזבת.

מטרת הנישואין

והנה אע"פ שבנישואים יש הרבה מאד תועלת גשמית, כמובן לכל מבין ומשכיל, מכל מקום אין זה העיקר אצל יהודי, והעיקר הוא עשיית רצון ה' והתועלת הרוחנית והנצחית, 
ועיקר המטרה היא להקים דורות ישרים ומבורכים העוסקים בתורה ובמצוות, והולכים בדרך הישרה, וממשיכים את שרשרת הזהב של דורות קדושים נאמנים לה' ולתורתו הקדושה,

בבחי' (בראשית חי-יט) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו לאחריו ושמרו דרך ה', לעשות צדקה ומשפט וגו',

(ובבחינה המינורית אמרו חז"ל (יבמות סג.) דיינו שמגדלות את בנינו, ומצילות אותנו מן החטא.),

תפילה

וכתוב במשנה ברורה (סי' מז. סק"י) וז"ל ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות, ויכוון מאד בברכת אהבה רבה, ובברכת התורה בשעה שאומרים "ונהיה אנחנו וצאצאינו", וכן כשאומר בא ובא לציון "למען לא ניגע לריק, ולא נלד לבהלה". ע"כ.

וידוע מנהג הנשים הכשרות שמתפללות על כך בשעת הדלקת נרות שבת ויו"ט, וכן במשך כל היום כל יום, בתפילות קצרצרות בנשיאת עיניים וכפיים למרום.

מלך תפקידו – למען העם , ולא למען עצמו.

והנה מבואר בליקוטי מוהר"ן (מאמר וביום הביכורים, קמא, סי' נו) שכל אחד מישראל יש לו בחינת מלכות וממשלה לפי בחינתו, יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל יותר וכו', ובחי' המלכות הזאת שיש לכל אחד היא באתגליא ובאתכסיא.

וצריך כל אחד להזהר ביותר לבלי להשתמש עם המלכות והממשלה שיש לו, להנאתו ולדרכו, כי אם לעבודת השי"ת לבד, דהיינו להזהיר ולהוכיח את כל הנכנעים תחתיו להשיבם אל ה', אם הוא מושל בביתו לבד – צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתו בעבודת ה', ואם יש לו ממשלה יותר, כל אחד לפי בחינתו מוטל עליו להזהיר ולהוכיח יותר ויותר אנשים, כל אחד לפי הממשלה שיש לו. עיי"ש.

כי יש הטועים ומשתמשים, ורוצים להשתמש עוד ועוד עם הממשלה שיש לו להנאתו ולצרכיו, וחושב שאשתו ובניו הם עבדים ושפחות, ולכל הפחות משרתיו, ותמיד יש לו דרישות וטענות בעניינים שונים.

ולא כן הדבר.

וזה בחי' "אם אדוניו יתן לו אשה, וילדה לו בנים או בנות, האשה וילדיה תהיה לאדוניה", ל"אדון י-ה", ולא לו, כי העיקר שהם ילכו בדרך ה' ויעשו רצון ה', ולא רצונותיו ותאוותיו, כי הם לא ניתנו לו להיות לו לעבדים ושפחות, וכנ"ל.

וכמובן שיש בדבר הזה עוד הרבה מאד פרטים, והכל לפי הענין.
אבל הוא היסוד שביסודות בהנהגת הבית.

ויהי רצון שהכל יעשה כרצון ה'.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

כבוד הרב האם להתגרש ? בעלי בוגד בי מה לעשות ?

תפילה על הבעל – ועוד מאמרים והדרכה בנושא – כנסו שלום בית

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה