מפתח הלב | תפילה היא עבודה שבלב

תפילה

"ועבדתם את ה' אלוקיכם" במדרש נאמר "ועבדתם את ה' אלוקיכם" זו תפילה*.

וכן אומר "ולעבדו בכל לבבכם", איזו היאעבודה שבלב? הוי אומר זו **תפילה.

ומהי התפילה המבוקשת והראויה??

היה עני מרוד שביתו הגיעה לפירקה ואין לו כסף להשיאה. יעצה לו העזר כנגדו שיסע לעיר הגדולה, שם גר אחיו העשיר.

וכך עשה, לקח מעט מטלטלים ויצא לדרך. לא היו לו כסף לעגלה, על כן הלך ימים רבים ברגל.

וכשכמעט הגיע לעיר לפתע כאבו רגליו נורא ולא יכול היה לזוז. שיירה שעברה בדרך לקחה אותו אל העיר הגדולה אל אחיו.

אחיו טיפל בו במסירות והזמין את הרופא הטוב ביותר. לאחר הטיפול גבה הרופא סכום גבוה מאוד ובכל זאת שילם האח את מלא הסכום.

"בר מזל אתה", אמרו לו תושבי העיר. "שאם לא היית מגיע לעיר הגדול לא היו יכולים לטפל בך כמו שטיפל בך הרופא הגדול כאן", אמרו.

"אינני בר מזל כלל, נאנח העני, שהרי אם לא הייתי לוקה כלל היה אחי נותן לי סכום להשיא את ביתי, וכעת אין לי לב לבקש מאומה…

אלה מה, שהקב"ה הכל יכול, אם היינו מבקשים שיזרז את הגאולה במהרה בימינו.

ואם היה נבנה – ממילא היה סוף לכל צרותינו.

אלה שבמיעוט דעתינו עומדים אנו ומבקשים פרנסה / בריאות וכד', במקום לבקש משהו אחד שיפתור הכללל

** עבודת השם עבודת המידות התקרבות לצדיקים שכל ודעת בעבודת השם יתברך – אחד מאלו יכול לפתור לנו את כל הבעיות !

אז כנסו לאתר התפילות של ברסלב, תמצאו תפילות לכל עת וצרה והדרכה לעבודת התפילה ורק אז תראו ישועות אמיתיות !!!

(מתוך הספר 'משלי המגיד מדובנא')

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה