ספר משיבת נפש – מספרי רבי נחמן מברסלב

ספר משיבת נפש השלם והמנוקד

הספר הקדוש הזה מאמץ ומחזק כל הנפשות העיפות והחלושות והנדחות,

ומודיע להם שגם ממקום שהם, יכולים לחזור ולשוב אליו יתברך ואין שום יאוש בעולם כלל,

כמבואר בהקדמת הספר, לך נא ראה שמה.

מלוקט ומקובץ מספרי ליקוטי מוהר"ן הקדושים מאדמו"ר הקדוש רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

ומספרי ליקוטי הלכות הקדושים מתלמידו הקדוש רבי נתן מברסלב זצוק"ל.

משיבת נפש: א, ב, ג 

משיבת נפש: ד, ה, ו 

משיבת נפש: ז, ח, ט, י

משיבת נפש: יא, יב ,יג, יד 

משיבת נפש: טו, טז, יז, יח, יט 

משיבת נפש: כ, כא, כב, כג ,כד, כה 

משיבת נפש: כו, כז, כח ,כט, ל

משיבת נפש: ל -עד- מ

משיבת נפש: נ, ס, ע

משיבת נפש: סימן פ -עד- צ

משיבת נפש: סימן ק -עד- קיט

משיבת נפש: קכ -עד- קלד

ספר משיבת נפשמשיבת נפש