משמעות החיים

כדאי להקדיש 2 דקות… 

אני קראתי עשרות פעמים

ואני עוד מתפעל מהנוסח הגאוני שכולל את החיים של כולנו…

אז הנה לפניכם:

משמעות החיים

סיכום משמעות החיים – מאת הסטייפלער הקדוש !!!

"והמתבונן באמת יראה בעצמו ובמכיריו

שרוב ימי חייו הם בצער ומכאובים שונים ומשונים …

ורוב בני אדם מתייסרים וסובלים ממחסור בפרנסה או עומס חובות.

והעשירים – הלוא 'מרבה נכסים מרבה דאגה'. 

וכן הקנאה אוכלתו והחרטה מנקרתו

(למה לא השכיל בשעתו לעשות או להשיב כך וכך),

ופעם השעמום, ופעם התאווה, שמתאווה דווקא למה שאין בידו להשיג,

והפחד אודות העתיד, אודות מצבו הפרטי או קרוביו או מצב מדיני. 

ועל כולם – תאוות הכבוד אשר לא יימלט ממכאובו כמעט בכל יום אם מבני ביתו אם ממכיריו,

פעם פגעו באמת בכבודו, פעם בדמיונו …

וצער גידול בנים בקטנותם ובגדלותם,

אשר כרוב אהבתו אותם כן רוב צערו אודותם …

ובהתקרב ימי הזקנה ירגיש שהוא נדחה מעמדותיו ונעשה טפל,

אמנם מתאמץ הוא להחזיק מעמדו כמקודם,

אבל לאט לאט נדחה הוא לקרן זווית ועיניו רואות איך אחרים יורשים מקומו בחייו.

ואחר כך הוא נעשה למשא ולעול למשפחתו ולכל מי שלפני זמן היה הוא השליט עליהם.

ואחר כך (על פי הרגיל) עוסק ברופאים ורפואות …

עד שמגיע יומו כי הולך הוא לבית עולמו. 

והוא נרעש ונפחד מאבדת עולם הזה ועזיבתו,

ונעשה מיואש, ועובר בטל כחרס הנשבר,

וככלות הכול מסיים החיים במוות וייסורי מיתה רחמנא ליצלן [ה' יצילנו].

 

מעתה תשאלו למה נברא האדם הלזה

לחיות חיים מעורבים יגון ושמחה, צער ועונג, עליות וירידות והמון תמורות, 

ורובם צער וכאב לב. מה זה ועל מה זה?! 

 

והתשובה האמיתית היא מפני שכל חיי עולם הזה אינם אלא מעבר ופרוזדור לחיי הנצח אשר אין ערוך אליו …

והדבוק בהשם יתברך ובתורתו הקדושה יקבל באהבה כל פגעי הזמן,

יהיו מה שיהיו, בידעו כי השם יתברך אתו ו'כל דעביד רחמנא לטב עביד'".

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה