נופש | כמה כללים לשמור על הקדושה וההנאה הרוחנית

מאת ראש ישיבת ברסלב מאיר ירושלים

וזהו (ויקרא כא-א) “לנפש לא יטמא בעמיו”.

נהוג זה כמה דורות שבימי הפגרא נוסעים (אפילו משפחות שלימות) לנופש שקורים דאצֶ’ה, לנפוש ולאגור כוחות לגוף ולנפש. ולפי היכולת הכלכלית התופעה תופסת תאוצה, בכמות ובאיכות. ולפי חולשת הנפש, יש שלא מספיק להם פעם בשנה, אלא צריכים יותר, ואכן יש כאלו שכמה פעמים בשנה נוסעים לבתי מלון, מלוניות, בתי הארחה וכו’ לנפוש.

ועד כאן הכל נחמד ויפה אם היכולת בידו (ולא לווה הלוואות שלא יוכל לשלם בזמן, ולא נוסע בעל עסק, על חשבון תשלום המשכורת של פועליו בזמן, וכן כל כיוצא בזה).

אבל דא עקא, שלפעמים נסיעות אלו כרוכות עם ירידה לסכנה רוחנית, לו ולבני משפחתו, כגון שלא מקפידים מספיק על כשרות המאכלים שבאותו מקום, ועל כשרות העירוב בשבת (אם בכלל קיים), ועל כשרות המקוה שבמקום הנופש, ועל בעיות הבריכה, אפילו כשיש שעות נפרדות לגברים ולנשים, לפעמים נפגשים בשעות שמתחלפות המשמרות ולפעמים נשים לא שמות לב שאפשר לראותם מבניינים ובתי מלון שבנויות ממול לבית מלון שלהן, ואפילו לא שמות לב על ריבוי החלונות שיש בקומות הגבוהות של אותו בית מלון שהן מתרחצות. ודבר זה שייך גם לגברים, אם כי בחומרה פחותה.

וכן לא שמים לב על ריבוי התערובת בשעות הארוחות, וההשלכות שבכך, וכן הנערים והנערות מסתובבים בלובי ובדשא, שגם שם מסתובבים נערים ונערות שונים, ומהן מנוערים מכל זיק של יראת שמים והשפלת עיניים, אלא להיפך. וכן ישנם מפגשים ושיחות בין הנופשים, בפריצת גדרים הנהוגים אצלו בבית בעיר.

ויש רפיון בשמירת העיניים ובצורת ובצניעות הלבושים, וסיגנון הדיבור, והרחבת פיו. וכן יש חדרי-משחקים כפינג פונג ובאולינג וכיוצא שבהם אין שום הפרדה. וכן יש פירצות בערבי המוסיקלים וכו’ וכו’. וכן בטיולים משותפים עם משפחה או משפחות נוספות. וכן יש הרבה ביטול תורה, ואפילו אם לפני הנסיעה תיכנן ללמוד תורה כל יום בשעות מסויימות, בסופו של דבר בפועל כל התוכניות מקרטעות וצולעות והלואי שישאר משהו מהן.

וכן בטיולים ובילויים ובאזורי קניות, מרשה לעצמו ולמשפחתו לדרוך ולהסתובב במקומות שהחוסר צניעות רבה, ובפרט במרכזים גדולים ובקניונים, שלא עלה על דעתו בתחילת הנסיעה לדרוך שמה. ואם בא למקום לכמה ימים, לפעמים קושר קשרים לא לפי כל כללי הקדושה עם בעלי המקום והמלצריות ומלצרים ושאר אנשי הצוות וכו’. ולפעמים מגיע מצב ההתנהגותי של הבנים והבנות קרוב לפריקת עול, ועכ”פ המצב בודאי לא מחזק ומעודד יראת שמים.

וכן לפעמים נוסעים אפילו לטיול יומי, כגון בחול המועד סוכות, ומתעוררות שאלות רבות בענין האכילה בסוכה, ועוד יותר בהשתדלות להשיג סוכה, ואפילו כשמשיגים ישנם הרבה שאלות בכשרות הסוכה. וכן בכל השנה ישנם שאלות של בישולי עכו”ם, והלא תראה שגופים המהדרים בכשרות לא נותנים שום הכשר למלונות ובתי הארחה, (ועכ”פ ממעטים בכך) על אף שהדבר יכול לפרנס הרבה יהודים וכו’, אעפ”כ לא נותנים הכשר, וזה אומר משהו. וישנם עוד בעיות רבות.

וזה בחי’ “לנפש” – היינו לנופש, מוטל עליו להזהר ביותר “שלא יטמא בעמיו”. וישמור על קדושת יהדותו (א”ה וכל זה שווה כדי שלא יבכה אח”כ על בעיות משפחתיות וכדו’ והמבין יבין).

בברכת התורה ישיבת ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה