תומכיה

מוסדות ברסלב

ישיבת "נצח מאיר"

ע"ש הרה"ח ר' מאיר אפרים פישל הכהן ויזנפלד זצ"ל

רח' סלנט 7 ירושלים תובב"א , טלפון: 0504102044 0504157779

בס"ד
לכל אוהדי ותומכי התורה הי"ו

עקב מצבה הפיננסי של הישיבה

(ברוך השם – יום יום מתרבים הבחורים הצמאים לשמוע דעת תורה)

ניתן לעזור ולתרום לישיבה באופנים הבאים:

שבת קודש בישיבה 500 ₪.
פרנס מאור שבועי 150 ₪.
פרנס מים שבועי 200 ₪
פרנס פינת קפה שבועי 125 ₪.

ידועה הסגולה מהבן איש חי לזרע של קיימא וזה לשונו בספר כתר מלכות סימן ק"ס " סגולת ההריון האיש והאשה יספיקו "אור" ו"מים" לחברה הקדושה העומדים בבית ה' וכו' היינו שיתנו מכיסם מה שצריך להם שמן למאור וגם מה שצריך להם מים לשתות עם המשקה הנקרא "קאווע" כנהוג ובזכות זה יתברכו בזרע של קיימא וכו' וירגילו בזה תמיד , עד כאן לשונו.

לרווחת כל הלומדים ניתן לתרום לעי"נ לרפואה או להצלחה

כל התורם יוזכר על ידי תלמידי ואברכי הישיבה לברכה והצלחה כמו כן יתלה דף עם השמות לברכה

בברכת התורה

הנהלת הישיבה

כל המעונין ניתן לפנות לר' אברהם – 0504-10-20-44

כתיבת תגובה