סגולות וקמיעות

סגולה לזכרון

ת”ר (מסכת הוריות דף יג – ב) [תנו רבנן – למדו חכמים]  

חמשה דברים משכחים את הלימוד :

 1. האוכל ממה שאוכל עכבר, וממה שאוכל חתול .
 2. והאוכל לב של בהמה .
 3. והרגיל בזיתים .
 4. והשותה מים של שיורי רחיצה .
 5. והרוחץ רגליו זו על גבי זו .

ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו .

חמשה דברים משיבים את הלימוד :

 1. פת פחמין, וכל שכן פחמין עצמן .
 2. והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח .
 3. והרגיל בשמן זית .
 4. והרגיל ביין ובשמים .
 5. והשותה מים של שיורי עיסה .

ויש אומרים אף הטובל אצבעו במלח ואוכל .

: הרגיל בשמן זית : מסייע ליה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן כשם שה”זית” משכח לימוד של שבעים שנה, כך “שמן זית” משיב לימוד של שבעים שנה

: והרגיל ביין ובשמים : מסייע ליה לרבא, דאמר רבא חמרא וריחני פקחין

: והטובל אצבעו במלח : אמר ר”ל ובאחת כתנאי ר’ יהודה אומר אחת ולא שתים רבי יוסי אומר שתים ולא שלש וסימניך קמיצה.

עשרה דברים קשים ללימוד :

 1. העובר תחת האפסר [הגמל] וכל שכן תחת גמל [עצמו] .
 2. והעובר בין שני גמלים .
 3. והעובר בין שתי נשים .
 4. והאשה העוברת בין שני אנשים .
 5. והעובר מתחת ריח רע של נבילה .
 6. והעובר תחת הגשר שלא עברו תחתיו מים מ’ יום.
 7. והאוכל פת שלא בשל כל צרכו .
 8. והאוכל בשר מזוהמא ליסטרון .
 9. והשותה מאמת המים העוברת בבית הקברות .
 10. והמסתכל בפני המת

ויש אומרים אף הקורא כתב שעל גבי הקבר .

תגים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button

מתנות לאביונים ומחצית השקלמתנות לאביונים היא אחת מהמצוות החשובות הנוהגות בחג הפורים, והיא חלה על גברים ונשים כאחד. המצווה מחייבת כל אדם להעניק מתנות במהלך החג לשני אביונים לפחות, מתנה אחת לפחות לכל אחד – וזאת כדי להרבות שמחה בעם ישראל ! ודווקא עי”ז מתקבלות כל התפילות, כמו שנותנים לעניים ביד רחבה לשמח אותם, כך נותנים לנו משמיים ועונים לתפילותינו – שאנחנו, כל אחד מאיתנו עני עם הצרות שלו והקשיים שלו בחיים (ממולץ לקרוא – תפילה לתורמים מתנות לאביונים).

צדקה מרחיבה ומעשירה – ע”כ ראוי להרבות במתנות לאביונים יותר מלהרבות בסעודתו. את המתנות לאביונים – מחלקים בסתר ובכבוד למשפחות נזקקות וילדים עניים – “בו ביום”.
בואו תזכו בנו – תרמו בשמחה ותצליחו כל השנה… מתנות לאביונים
052-565-2005
Close