סגולה לחג השבועות של הרב פלאג”י – 104 מטבעות

סגולה לחג השבועות להמתקת הדינים החרדות והדינים הקשים מעל האדם – כתב ר’ חיים פלאג’י זצ”ל:

“בערב חג השבועות יתרום לצדקה סך 104 שקלים
ויעבירם לתלמידי חכמים עניים.

ובכך יזכה לתיקון עוון אדם הראשון,
חטא העגל, ופגם הברית והוא סגולה גדולה לחשוכי בנים”.

סגולה לחג השבועות 104 מטבעות

סגולה להתרפא מכל מיני מחלות פחדים ויראות נפולות, דינים וייסורים קשים – כי כל המכבד יראי השם זוכה להעלות את היראה לשורשה ועל ידי זה נמתקים הדינים (ע”פ ספרי ברסלב)

לתרומה לטובת לומדי התורה של ישיבת ברסלב מאיר
ירושלים עבור סגולת הרב פלאג’י 104 ש”ח כנסו

דרך פייפל ישראל

תרומות דרך פייפל ישראל

תרמו ללומדי התורה ותזכו לשמירה מעולה

כתב החיד”א הקדוש:

“ישתדל לחדש חידוש בחג השבועות , או ילמד דבר חדש והוא סימן טוב לכל השנה
ולא יפסיק חס ושלום בדיבורי חול בזמן לימוד התיקון ולא ילמד משניות באותו הלילה”.

כתב רבי צדוק הכהן זצ”ל:

“בחג השבועות יורד שפע לאדם ויכול הוא לזכות לבנים וזרע של קיימא ע”י תפילה ובקשה מבורא עולם”.

כתב האר”י הקדוש:

“מעלה עצומה לטבול במקווה קודם עלות השחר שעל ידי כך זוכה נשמתו למעלת “כתר”.*

סעודה חלבית :

מנהג ישראל הקדושים לאכול באחת מסעודות החג בלילה או בבוקר (עדיף בבוקר בקידוש) ארוחה חלבית
וכן לאכול דבש בסעודה כאמור “דבש וחלב תחת לשונך” וכן להביא תפוחים לשולחן.

קריאת תהילים :

עניין גדול מאוד לקרא בחג השבועות את ספר התהילים שהרי הוא יום פטירתו של דוד המלך ע”ה
ובדוק ומנוסה כי אחרי שיסיים את כל ספר התהילים יבקש בקשה ומן השמים יקבלו את בקשתו בזכות דוד המלך ע”ה.

הראה עוד

כתיבת תגובה