סגולה לחג השבועות של הרב פלאג"י – 104 מטבעות

סגולה לחג השבועות להמתקת הדינים החרדות והדינים הקשים מעל האדם – כתב ר' חיים פלאג'י זצ"ל:

"בערב חג השבועות יתרום לצדקה סך 104 שקלים
ויעבירם לתלמידי חכמים עניים.

ובכך יזכה לתיקון עוון אדם הראשון,
חטא העגל, ופגם הברית והוא סגולה גדולה לחשוכי בנים".

סגולה לחג השבועות 104 מטבעות

והיא סגולה להתרפא מכל מיני מחלות פחדים ויראות נפולות, דינים וייסורים קשים – כמו שהתרפאו כלל עם ישראל לפני מתן תורה כדי שלא יהיו בעלי מומים לקבל את התורה, כך כל המכבד יראי השם ותלמידי חכמים הדבקים בתורת אמת, זוכה לאור התורה ולהעלות את היראה לשורשה ועל ידי זה נמתקים הדינים (ע"פ ספרי ברסלב)

104 מטבעות – הינם מטבע כל אחד כפי נדבת ליבו אחד המרבה – יתן כמטבעות גדולות הנוהגות בעירו לכל נפש ביתו = אם זה מ 104 מטבעות $ או יורו… ואחד הממעיט לא ימעט ממטבע של 104ש"ח. ויאמין ויבטח בהשם יתברך – שממתן צדקה לא מפסידים ודווקא בזכות ועל ידי ממצווה זאת יברכהו השם ! 

בואו תזכו בנו

הרימו תרומתכם לטובת לומדי התורה בישיבת חסידי ברסלב
עיר הקודש ירושלים עבור סגולת הרב פלאג'י 104

לתרומה דרך פייפל ישראל

תרומות דרך פייפל ישראל

תרמו ללומדי התורה ותזכו לשמירה מעולה

כתב החיד"א הקדוש:

"ישתדל לחדש חידוש בחג השבועות , או ילמד דבר חדש והוא סימן טוב לכל השנה
ולא יפסיק חס ושלום בדיבורי חול בזמן לימוד התיקון ולא ילמד משניות באותו הלילה".

כתב רבי צדוק הכהן זצ"ל:

"בחג השבועות יורד שפע לאדם ויכול הוא לזכות לבנים וזרע של קיימא ע"י תפילה ובקשה מבורא עולם".

כתב האר"י הקדוש:

"מעלה עצומה לטבול במקווה קודם עלות השחר שעל ידי כך זוכה נשמתו למעלת "כתר".*

סעודה חלבית :

מנהג ישראל הקדושים לאכול באחת מסעודות החג בלילה או בבוקר (עדיף בבוקר בקידוש) ארוחה חלבית
וכן לאכול דבש בסעודה כאמור "דבש וחלב תחת לשונך" וכן להביא תפוחים לשולחן.

קריאת תהילים :

עניין גדול מאוד לקרא בחג השבועות את ספר התהילים שהרי הוא יום פטירתו של דוד המלך ע"ה
ובדוק ומנוסה כי אחרי שיסיים את כל ספר התהילים יבקש בקשה ומן השמים יקבלו את בקשתו בזכות דוד המלך ע"ה.

הראה עוד

כתיבת תגובה