סגולה נגד עין הרע – מהבן איש חי

סגולה נגד עין הרע מהבן איש חי

מובא בספר “לשון חכמים” למרן ושכבה”ג רבי יוסף חיים זצוקלל”ה הבן איש חי.
סגולה נפלאה לעיה”ר וזה לשונו שם (ח”ב סי’ ט”ו) :
גם ידוע הוא דעיניו של דג רומזים לסוד עינא פקיחא,
וככתוב באדרת נשא אר”ש לר”א למיא היא רמיזא,
א”ל לנוני ימא דלית כסותא על עינא, ולית גבינין על עינא,
ולא ניימים ולא בעיין נטורא על עינא וכו’ עי”ש.

ע”כ טוב לעשות בחתיכה קטנה של כסף או של זהב – צורת ראש דג עם העיניים שלו,
ויתלה אותם האדם בבגדו, או בשלשלת מורה השעות שתולה בצוורו, או במקום אחר שיערב לו.
וכן יתלה זאת לקטן בכובעו, או בחוט בצורו במקום גלוי,
והוא סגולה טובה לבטל עין הרע וכל מיני כישופים וקליפות מן האדם הנושא אותה.

פירוש לשון הזוהר:

אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו : למה העין העליונה רומזת ?
אמר לו : לגדים שבים – שאין כסות על עיניהם, ואין גבינים (גבות וריסים) על עיניהם,
ולא נעצמות עיניהם ואינם ישנים, ואינם נצרכים לשמירה על עינהם כאשר בעלי חיים שצריכים עפעפיים וכו’…

מומלץ מאד – תפילה נגד עין הרע !

עלות הקמע 400ש”ח

הקמע נעשה בעבודת יד – ע”י צורף ירא שמיים + ונכתב ע”י סופר סתם לפי כל דיקדוקי הכתיבה עם דיו על קלף כשר. מגיע עד הבית תוך 3 ימי עסקים. כולל פדיון נפש חד פעמי.

קמע נגד עין הרע,סגולה נגד עין הרע
קמע וסגולה נגד עין הרע

להזמנות צלצלו 050-4161022

https://youtu.be/bpBDcU5laIY

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה